เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เล่มที่ 1  ระบบย่อยอาหาร  ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีทั้งหมด  8  เล่ม ได้แก่
 
เล่มที่ 1  ระบบย่อยอาหาร
 
เล่มที่ 2  ระบบการหมุนเวียนเลือด
 
เล่มที่ 3 ระบบหายใจ
 
เล่มที่ 4 ระบบการกำจัดของเสีย
 
เล่มที่ 5 ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน
 
เล่มที่ 6 ระบบประสาท
 
เล่มที่ 7 ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 
เล่มที่ 8 ระบบสืบพันธุ์
 
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนไปใช้พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีศักยภาพใน 
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่างดี
 
                                                                              กาญจนา  ไชยศิริ
 
  ไฟล์ประกอบ
ปกเล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
เล่มที่ 1 ระบบย่อยอาหาร
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 14.31 น. เปิดอ่าน: 447 ครั้ง ไอพี:: 223.206.233.37 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน [21 พฤษภาคม 2561 22.00 น.] [อ่าน 258 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ [16 พฤษภาคม 2561 14.31 น.] [อ่าน 447 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa [19 มีนาคม 2561 09.14 น.] [อ่าน 640 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.56 น.] [อ่าน 573 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.38 น.] [อ่าน 724 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]