โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561  ขึ้นในวันศุกร์  ที่ 25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม  โดยได้รับเกียรติจาก นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูลผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร เป็นประธานในงานปฐมนิเทศครั้งนี้  ผู้อำนวยการเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆในการปฐมนิเทศ ได้แก่ แนะนำงานวิชาการ งานหลักสูตร/วัดผล โดย คุณครูสุวรี  ไพรสณฑ์   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ,  แนะนำการจ่ายเงินเรียนฟรี  15 ปี  โดยนางศิริรัตน์  ภูกระทาน หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ  , แนะนำ การปฏิบัติและระเบียบต่างๆของโรงเรียน โดยคุณครูพูลสุข  ภูสงวน หัวหน้างานกิจการนักเรียน , แนะนำอาคารสถานที่ของโรงเรียน โดย คุณครูณัฏยา  ภาระโข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จากนั้น เป็นกิจกรรมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนพบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อทำความรู้จักกันและมอบเงินเรียนฟรี 15 ปีให้กับผู้ปกครองนักเรียน

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 2561 10.49 น. เปิดอ่าน: 169 ครั้ง ไอพี:: 134.236.246.170 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 10.49 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
โรงเรียนวังมนวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูข [28 มีนาคม 2561 16.33 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [23 มีนาคม 2561 15.37 น.] [อ่าน 173 ครั้ง]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังมนวิทยาคาร [21 มีนาคม 2561 14.20 น.] [อ่าน 180 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวงัว ประจำปี 2561 [14 มีนาคม 2561 14.59 น.] [อ่าน 153 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]