โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561  พิธีไหว้ครูจัดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อคุณครูผู้ให้การอบรมสั่งสอน สำหรับปีนี้โรงเรียนอุบลวิทยาคมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี เนื่องจากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนมากจึงได้แบ่งการจัดกิจกรรมไหว้ครูออกเป็น 3 รอบ  คือ  
รอบที่ 1 เวลา  08.30  น. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
รอบที่ 2  เวลา  09.00   น. นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.5   
รอบที่ 3  เวลา  10.00   น. นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.6   
ในโอกาสนี้  นายเฉลิมพล  เกตุมาตย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม  ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน สรุปได้ดังนี้  การไหว้ครูในครั้งนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  คุณครูเป็นผู้มีพระคุณคนที่สองต่อจากบิดามารดา  ความกตัญญูสิ่งแรกที่นักเรียนควรกระทำคือ การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน   เมื่อโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ก็จะก่อให้เกิดมีบรรยากาศที่ดี เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาจนกลายเป็นคนเก่งบนพื้นฐานของความสามัคคีเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน นักเรียนก็จะเป็นผู้ที่มีความสุข 
 
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 07 มิถุนายน 2561 13.17 น. เปิดอ่าน: 368 ครั้ง ไอพี:: 171.96.3.33 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เปิดศูนย์การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ [08 สิงหาคม 2563 09.33 น.] [อ่าน 24 ครั้ง]
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามผลตามนโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning [19 กรกฎาคม 2563 20.20 น.] [อ่าน 20 ครั้ง]
ตัวแทนอุบลวิทยาคมคว้าสองรางวัล Kamalasai Robotics 2018 [06 มกราคม 2562 21.22 น.] [อ่าน 184 ครั้ง]
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4 เดินทางไกล [06 มกราคม 2562 21.19 น.] [อ่าน 342 ครั้ง]
หนองยางเกมส์ครั้งที่ 11 [27 ธันวาคม 2561 06.16 น.] [อ่าน 150 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]