คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ช่วงชั้นที่ ๑ - ช่วงชั้นที่ 3
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ช่วงชั้นที่ ๑ - ช่วงชั้นที่ 3 เผยแพร่จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เพ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ แผนความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐาน

ของความเป็นไทย 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  เป็นองค์ประกองสำคัญหนึ่งที่จัดอยู่ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์  วางแผน ปฏิบัติงาน

และปรับปรุงการทำงาน  โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้  จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมแผนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงตามเนื้อหาของหลักสูตร    และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการเรียนรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่กองลูกเสือ  โรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน 

http://www.cri4.go.th/attach/news_1533190495_คู่มือการสอนลูกเสือ-เนตรนารี-สพป.เชียงราย-เขต-4.docx

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม 2561 13.44 น. เปิดอ่าน: 1570 ครั้ง ไอพี:: 210.86.164.236 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน [19 ตุลาคม 2561 19.55 น.] [อ่าน 635 ครั้ง]
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [03 สิงหาคม 2561 14.08 น.] [อ่าน 8127 ครั้ง]
ดาวน์โหลด Logbook Teacher สำนักงาน ก.ค.ศ. [03 สิงหาคม 2561 13.56 น.] [อ่าน 4745 ครั้ง]
คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ - เนตรนารี ช่วงชั้นที่ ๑ - ช่วงชั้นที่ 3 [03 สิงหาคม 2561 13.44 น.] [อ่าน 1570 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]