โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี  ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ตามโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4 ด้าน ของสถานศึกษา โดยกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  ดังนี้

1. นายบุญเลิศ  มีสมพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ  ประธานกรรมการ        

2. นายคมกฤช  สมสาร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด       กรรมการ

3. นายเยี่ยมพล  ประดับกรณ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง กรรมการ

4. นายนิพนธ์  พรมพิไล            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ/เลขานุการ

5. นางอัญชลี  อันศรีเมือง         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

    ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ นายพูนสวัสดิ์ จันทราวุฒิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส และนางประสพพร  พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหิน  ที่ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจในครั้งนี้

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 19 สิงหาคม 2561 16.16 น. เปิดอ่าน: 78 ครั้ง ไอพี:: 1.46.234.160 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่1 ประจำปี 2562 [20 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น.] [อ่าน 46 ครั้ง]
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 [28 มกราคม 2563 12.17 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
จัดสรรสามัคคี เกมส์ ปี 2562 [28 มกราคม 2563 08.49 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2562 [21 สิงหาคม 2562 09.58 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
8 สิงหาคม 2562 วันอาเซียน [13 สิงหาคม 2562 17.25 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]