ผลงานดีๆ..เยี่ยมๆ...ของนักเรียน
ผลงานดีๆ..เยี่ยมๆ...ของนักเรียนและครู สุดาพร กริดรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (ผักไฮโดรโปนิกส

ผลงานดีๆ..เยี่ยมๆ...ของนักเรียนและครู สุดาพร   กริดรัมย์    โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   (ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือผักไร้ดิน)  ที่นักเรียนและครูช่วยกันปลูกก็ได้เก็บผลผลิตแล้ว ส่งโครงการอาหารกลางวัน  นักเรียนได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี    โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการปลูกผักเอาไว้รับประทานเอง ให้นักเรียนรู้จักขยัน   ประหยัด   อดทน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง   รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   โดยวิถีที่พอเพียง   สิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนและครู..ได้รับ... ความสุข...ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมและได้แสดงความความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  ณ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก    วันพุธ   ที่  4 มิถุนายน 255 (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ/ข่าว )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2557 10.50 น. เปิดอ่าน: 190 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1442 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 349 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 417 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 431 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]