โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง

การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านทับร้างจึงจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียงนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2561 07.57 น. เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ไอพี:: 171.98.84.108 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 78 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 123 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 200 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 98 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]