โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้ารับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง

                       สภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ผลจากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่สังคมไทย  ทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในวัยเรียน  โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก  ความปลอดภัยในชีวิต  ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน  จึงจำเป็นต้องมีผู้ชี้แนะ  ให้คำแนะนำ  ให้ความรักความไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ  และเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย  และมีความสุข

                       ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีประโยชน์สำหรับครูประจำชั้น  ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนวนำไปใช้ในการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน  โดยร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนบ้านทับร้างดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ป้องกันและปัญหา  และส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบดังนั้นโรงเรียนบ้านทับร้างจึง ได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น และได้รับการประเมิน จากท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2561 08.02 น. เปิดอ่าน: 82 ครั้ง ไอพี:: 171.98.84.108 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 119 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 189 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 77 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 96 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]