โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ดูงานโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างนำคณะครูร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ในด้านต่างๆ

ดูงานโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างนำคณะครูร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา ในด้านต่างๆดังนี้

                                                 (1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

                                                 (2)  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นครูมืออาชีพ

                                                 (3)  การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                                                 (4)  การพัฒนชุมชนแห่งการเรียนรู้

                                                 (5)  พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษา
                          โ
ดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2561 18.05 น. เปิดอ่าน: 239 ครั้ง ไอพี:: 203.159.130.30 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 78 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 123 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 200 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 98 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]