โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร วันที่ 3 สิงหาคม 2561ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

                       สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ดำเนินงานตามแผนแม่บทการศึกษา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนัก และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมืออันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการนำเอาองค์ความรู้ และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากตัวอย่างจริง โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ นำไปมอบให้กับนักเรียนซึ่งมีการเตรียมการโดยจัดทำเป็นหลักสูตร เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นการเรียนระดับต่างๆ มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2561 10.58 น. เปิดอ่าน: 96 ครั้ง ไอพี:: 1.47.174.253 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 75 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 119 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 189 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 78 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 97 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]