โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน
2557 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัด < โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน> เพื่อส่งเสริ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557    โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   ได้จัด < โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน>   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  รู้จักสิทธิ  หน้าที่อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม  โดยการมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นและถูกต้อง  เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และชุมชน  ดำรงชีวิตอย่างมีระเบียบระบบ  รู้จักใช้สิทธิ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  พร้อมกล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม   กล้าแสดงตนทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี    และให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  ประเทศชาติ  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม    ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ/ ข่าว )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 มิถุนายน 2557 13.14 น. เปิดอ่าน: 328 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1442 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 417 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 430 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]