ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรร ตำแหน่ง บุคลกรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน จำนวน 2 ราย

ตามประกาศโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์  ลงวันที่  17 ตุลาคม 2561  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ซึ่งดำเนินการเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 24 ถึง 30 ตุลาคม 2561  ผ่านมาแล้วนั้น

          บัดนี้  ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัด เลือกสรร  ตามกำหนดการ  วัน  เวลา  และสถานที่ในการคัดเลือกสรร  ดังต่อไปนี้

          1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน  จำนวน  ราย  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

          2. กำหนดการ  วัน  เวลา  และสถานที่ในการเลือกสรรให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเข้ารับการเลือกสรร  ตามวัน  เวลา  และสถานที่  ดังนี้

วัน / เดือน / ปีเวลา

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

สถานที่สอบ

๒ พฤศจิกายน 2561

เวลา 10.00 - 11.30  น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

ภาค ก ความรู้ความสามารถ

ภาค ข สอบสัมภาษณ์

- ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์

- บุคลิกภาพ

 

50

 

50

 

โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์

          3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร

              โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-203-4927 ,087-172-4911 และทาง Facebook  “โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ อ.ขุนตาล”

          4. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกสรร

              ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

              4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  สวมรองเท้าหุ้มส้น  และเหมาะสมกับสถานที่ราชการ

           4.2 ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรร   เพื่อรับทราบวัน เวลา   และสถานที่ในการคัดเลือกสรร

              4.3 การเข้ารับการเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการคัดเลือกสรร   ต้องปฏิบัติ ดังนี้

                    4.3.1 ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในบริเวณที่สอบเป็นอันขาด

                    4.3.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที

                    4.3.3 ปฏิบัติตามคำแนะนำ และคำสั่งจากคณะกรรมการดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด

                    4.3.4 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือไม่มาเข้ารับการคัดสรรตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรในครั้งนี้

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 ตุลาคม 2561 10.12 น. เปิดอ่าน: 41 ครั้ง ไอพี:: 118.174.88.111 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมคณะทำงาน โครงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาตร์ดอยพญาพิภักดิ์ [21 ธันวาคม 2561 10.26 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
ร้อยตำรวจเอก สถิตย์ ชมภูชนะภัย มอบเสื้อผ้ากันหนาวให้กับโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ [17 ธันวาคม 2561 15.12 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
นายอำเภอขุนตาลเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ [17 ธันวาคม 2561 15.12 น.] [อ่าน 65 ครั้ง]
การคั่วกาแฟ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ [17 ธันวาคม 2561 15.10 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ [06 ธันวาคม 2561 15.10 น.] [อ่าน 99 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]