เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ป.1 และ ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา,ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- ก่อนประถมศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พุทศักราช 2561

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 11  มีนาคม พุทศักราช 2561

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 28  มีนาคม พุทศักราช 2561

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.สำนาสูติบัตร

2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

3.สำเราทะเบียนบ้านบิดามารดา

4.หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

IMG_1054e8b2114a49a66f01.jpg

 
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561 18.04 น. เปิดอ่าน: 47 ครั้ง ไอพี:: 122.155.47.199 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ และมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน [28 สิงหาคม 2563 14.26 น.] [อ่าน 20 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ [04 สิงหาคม 2563 13.00 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 [11 กรกฎาคม 2563 18.37 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ [11 กรกฎาคม 2562 11.20 น.] [อ่าน 105 ครั้ง]
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [24 มิถุนายน 2562 17.53 น.] [อ่าน 215 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]