โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 

 

ประกาศ โรงเรียนบ้านนกงาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

------------------------------------------------

      

    ตามที่โรงเรียนบ้านนกงาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศโรงเรียนบ้านนกงาง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2562  ลงวันที่  5   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 9-12 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  นั้น

           บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

001

นางสาวรัตนา   อะเส็น

 

2

002

นางณัฐวิภา   แทนสอน

 

3

003

นางสาวอรณี   กลั่นสกุล

 

4

004

นางสาวนันทพร   รอดช่วง

 

5

005

นายณิชาภัทร   หัตถยา

 

6

006

นางสาวกมลชนก   ยงรักษา

 

7

007

นางสาวสุจิตราภรณ์   แสงสุข

 

8

008

นายทศพล   แก้วกาญจน์

 

 

     1. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 13  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วัน เดือน ปี

เวลา

การคัดเลือก

คะแนนเต็ม

ภาค ก.

09.00–10.00 น.

- ความรู้ความสมารถทั่วไป

25 คะแนน

ภาค ข.

10.30–12.00 น.

- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- สอบปฏิบัติ

   -ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Microsoft office 

   -การจัดการงานสารบรรณ

 25 คะแนน

ภาค ค.

13.00 น. เป็นต้นไป

- สัมภาษณ์

 50 คะแนน

    

         2. สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบ้านนกงาง  ตำบล ราชกรูด  อำเภอ เมือง  จังหวัด  ระนอง

         3. สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

            3.1 บัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

            3.2 ปากกา ห้าม นำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

            3.3 แต่งกายสุภาพ

         4. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ จะต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย ประมาณ 30 นาที

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

 

                                                              ปรีชา  อักษรพิบูลย์

                                                         (นายปรีชา  อักษรพิบูลย์)

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกงาง

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น. เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ไอพี:: 118.173.147.109 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที [15 มกราคม 2563 14.18 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [13 พฤศจิกายน 2561 10.43 น.] [อ่าน 126 ครั้ง]
รางวัลจาก คปภ. ภาพยนต์สั้น [04 พฤศจิกายน 2558 11.55 น.] [อ่าน 209 ครั้ง]
เก็บตกบรรยากาศการสอบประถมศึกษาวันที่ 1 [01 ตุลาคม 2558 13.22 น.] [อ่าน 327 ครั้ง]
บรรยากาศการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 [29 กันยายน 2558 09.36 น.] [อ่าน 296 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]