บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก
บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเม็กน้อย ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ออกให้บริการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัอุบลราชธานี
 
timeline-20181120-151218 timeline-20181120-151336
timeline-20181120-151358 timeline-20181120-151411
timeline-20181120-151436
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561 13.51 น. เปิดอ่าน: 114 ครั้ง ไอพี:: 122.155.46.69 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ และมีผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน [28 สิงหาคม 2563 14.26 น.] [อ่าน 20 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาต้านยาเสพติดในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ [04 สิงหาคม 2563 13.00 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 [11 กรกฎาคม 2563 18.37 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ [11 กรกฎาคม 2562 11.20 น.] [อ่าน 105 ครั้ง]
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [24 มิถุนายน 2562 17.53 น.] [อ่าน 215 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]