กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและการตั้งคำถาม และนักเรียนมีการแลกเปล

<กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียน >  ปีการศึกษา 2557   ผอ.วิไลววณ   สงพอ   โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน  การเขียน  ของนักเรียนทุกระดับชั้นเรียน  ได้มอบหมายให้  ครูสุดาพร  กริดรัมย์    จัดกิจกรรมดีเจน้อยเสียงตามสาย  การอ่านหนังสือของนักเรียน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เวลา 11.50-12.15 น.) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและการตั้งคำถาม และนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในคณะเรียนหนังสือ กล้าแสดงออก  กล้าเป็นผู้นำ ผู้ตามอย่างเหมาะสม และฝึกให้นักเรียนเป็นดีเจน้องประจำโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ   ณ  ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  วันที่ 16 มิถุนายน 2557 (สุดาพร กริดรัมย์ ภาพ/ ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 มิถุนายน 2557 15.27 น. เปิดอ่าน: 168 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1442 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 349 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 417 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 714 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 431 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]