ประกาศ... การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

***ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ) รับเด็กอายุ 4 – 5 ปี
รับเด็กเกิดปี พ.ศ.2557 หรือ เกิดปี พ.ศ.2558 (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
**รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

***ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบหลักสูตรชั้นอนุบาล 3 รับจำนวน 280 คน รับเด็กเกิดปี พ.ศ. 2555 หรือ เกิดปี พ.ศ. 2556 (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
**รับสมัครวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562

***หลักสูตร Mini English Program (MEP) อายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2556) หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 2 , ชั้นเด็กเล็กหรืออนุบาล 3)
**จำหน่ายใบสมัคร/ระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาชุดละ 100 บาท ในวันเวลาราชการ อาคารเรียน MEP โรงเรียนบ้านชะอวด
**กำหนดการรับสมัคร วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านแม่ จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก จำนวน 2 ฉบับ (กรณีที่เด็กทำบัตรประชาชนแล้ว)
7. หนังสือรับรองเด็กกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 (ตัวจริง)
8. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาหน้าการฉีดวัคซีนของเด็ก)

//รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 075381334

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2562 18.22 น. เปิดอ่าน: 359 ครั้ง ไอพี:: 182.232.138.189 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) [26 มีนาคม 2563 14.35 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.08 น.] [อ่าน 124 ครั้ง]
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง [20 มีนาคม 2563 16.12 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด [20 มีนาคม 2563 15.41 น.] [อ่าน 26 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ผลการจับฉลากและการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [19 มีนาคม 2563 10.38 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]