ขยายเวลาการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562

 ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด
เรื่อง  การขยายเวลาการรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบหลักสูตรชั้นอนุบาล 3   รับจำนวน 30 คน
- รับเด็กเกิดปี พ.ศ.2555 หรือเกิดปี พ.ศ.2556
    (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  2562)
รับสมัคร วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์  2562
   เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียน  MEP
สอบ  วันที่ 9 มีนาคม 2562
   เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ อาคารเรียน MEP
ประกาศผล วันที่ 10 มีนาคม  2562
   เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียน MEP
รายงานตัว มอบตัว วันที่ 16  มีนาคม  2562
   เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียน MEP
   (ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์)
หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร     จำนวน  2  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน   จำนวน  2  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา   จำนวน  2  ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา   จำนวน  2  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง   จำนวน  2  ฉบับ  (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
6. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน  จำนวน  2  ฉบับ  (กรณีนักเรียนทำบัตรประชาชนแล้ว)
7. หนังสือรับรองนักเรียนกำลังศึกษาชั้นอนุบาล 3  (ตัวจริง)
8. สำเนาบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  (เล่มสีชมพู)   จำนวน  2  ฉบับ  (สำเนาหน้าการฉีดวัคซีนของเด็ก)

กลับหน้าหลักโรงเรียนบ้านชะอวด

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2562 19.11 น. เปิดอ่าน: 242 ครั้ง ไอพี:: 49.229.95.175 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง มาตรการป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) [26 มีนาคม 2563 14.35 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.08 น.] [อ่าน 116 ครั้ง]
แจ้งเลื่อนสอบห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีการแจ้ง [20 มีนาคม 2563 16.12 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 98 ปี โรงเรียนบ้านชะอวด [20 มีนาคม 2563 15.41 น.] [อ่าน 15 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ผลการจับฉลากและการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [19 มีนาคม 2563 10.38 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]