กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  18 – 19  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์  รู้จักปรับตัวเข้าหากัน  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ยอมรับในบาทหน้าที่ ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร

      กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้น ม.1-2  และลูกเสือวิสามัญ  ระดับชั้น ม.4-6  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนากระแซงศึกษา  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  

     กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.3  ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2562 11.18 น. เปิดอ่าน: 26 ครั้ง ไอพี:: 183.89.82.168 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]