โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านทับร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านทับร้าง รับสมัคร  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  หรือ วิชาเอกปฐมวัย

ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ

                             ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

                             ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                             ๒. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                             ๓. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                             ๔. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

                             ๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

                             ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                                      อัตราว่าง  จำนวน อัตรา

                                      ค่าตอบแทน   เงินเดือน ๑๕,๐๕๐ บาท / เดือน

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   ๒.๒.๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก  ภาษาอังกฤษ หรือ วิชาเอกปฐมวัย  ซึ่ง ก.ค.ศ รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และหรือ กรมสามัญเดิม และหรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   ๒.๒.๒.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ออกโดยคุรุสภา

๓. การรับสมัคร

          ๓.๑  วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  โรงเรียนบ้านทับร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒   ตั้งแต่วันที่ ๒๒   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  

ถึง  ๓๐   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   สนใจเข้าไปดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดการรับสมัครด้านล่าง

  ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดการรับสมัคร
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 เมษายน 2562 15.12 น. เปิดอ่าน: 97 ครั้ง ไอพี:: 1.46.198.169 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านทับร้าง [10 มิถุนายน 2564 16.09 น.] [อ่าน 24 ครั้ง]
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 [09 มิถุนายน 2564 13.36 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [26 เมษายน 2564 19.49 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส [12 มกราคม 2564 09.18 น.] [อ่าน 71 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [04 มกราคม 2564 09.46 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]