โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสา
โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจเด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

        เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

        ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญดังกล่าว โรงเรียนเพชชรัตนราชสุดาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชชรัตันราชสุดาได้มอบหมายให้คณะครู และนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – ชั้นมัธยมที่ 6 จำนวนกว่า 202 คน ร่วมกันนำดอกไม้ธูปเทียนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโคกระกา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 นั้นนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางการปลูกฝังกล่อมเกลาจิตในให้กับนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตต่อไป

 
 
 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 04.30 น. เปิดอ่าน: 118 ครั้ง ไอพี:: 223.24.152.217 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
วันพ่อแห่งชาติ ปี2562 [12 ธันวาคม 2562 19.00 น.] [อ่าน 33 ครั้ง]
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ปี2562 [12 ธันวาคม 2562 18.59 น.] [อ่าน 30 ครั้ง]
วันสมเด็จพระมหาธีรราช [12 ธันวาคม 2562 18.58 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และค่ายคุณธรรม ปี2562 [12 ธันวาคม 2562 18.57 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี2562 [12 ธันวาคม 2562 18.56 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]