กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Camp
โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรม<ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Camp> โดยวิทยากรผู้มีความรู้ค

โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรม<ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English  Camp>  โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถคุณครูภัณฑิรา  สวัสดี และ Mr.Abongwa    Athanasius  Azeh   เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพและความสนใจของตนเอง ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จำลองของค่ายเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเสริมสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการทำงานเชิงวิชาการ  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันแต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริงเพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริงซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริงการไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้วเป็นต้น จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษาครูผู้สอนและกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษเพิ่มขึ้นอีทางหนึ่งนอกจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพเพื่อส่งเสริมความสามรถเฉพาะของนักเรียนในโรงเรียนด้วยกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริมทักษะแก่นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก     (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ ข่าว )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 07 กรกฎาคม 2557 14.15 น. เปิดอ่าน: 468 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1441 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 416 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 713 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 429 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]