โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้

 

     โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้
สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

  วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน
5. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.999080436819922.1073741993.152807611447213&type=3

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 13 มิถุนายน 2562 13.16 น. เปิดอ่าน: 1147 ครั้ง ไอพี:: 182.52.33.28 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
น้อมจิตมุทิตา ปูชนียาจารย์ เกษียณอายุราชการ คุณครูสังคมโพธิจันทร์ [30 กันยายน 2563 14.01 น.] [อ่าน 1 ครั้ง]
รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [18 กันยายน 2563 15.06 น.]
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [03 กันยายน 2563 22.23 น.] [อ่าน 7 ครั้ง]
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อ [18 สิงหาคม 2563 15.03 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
สอนชดเชย ช่วงสถานการณ์โควิด 19 [18 สิงหาคม 2563 14.58 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]