การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายอุดม มัตโน รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การจัดค่ายเย

เมื่อวันอังคาร ที่ 15  กรกฎาคม 2557 นายอุดม มัตโน   รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”  โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  จำนวน  10  โรงเรียน  เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยมีครูแกนนำ  จำนวน  3  คน ดังนี้  ครูณัทพงษ์  สุวิมล, ครูอัจฉรา  ขจร และครูสุดาพร  กริดรัมย์  และได้นำนักเรียนจำนวน  10  คน  มาเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่สำคัญของผู้เรียนโรงเรียนสุจริตและสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำความดี  เช่น  คิดดี  พูดดี  ทำดี มีวินัยที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้าง  มีจิตสาธารณะ  และอยู่อย่างพอเพียง ให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สุดาพร  กริดรัมย์ ภาพ ข่าว )

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 กรกฎาคม 2557 16.01 น. เปิดอ่าน: 165 ครั้ง ไอพี:: 182.93.210.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1441 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 348 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 416 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 713 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 429 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]