ประชาสัมพันธ์การรับรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับ อนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจความตามาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๕๒ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เรื่องให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา จึงประกาศรายละเอียดการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

๑.ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุ ๔ ปีบริบูรณ์ ( เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ) แจ้งเด็กเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ และเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ ( ผู้ที่เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) แจ้งเด็กเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยนำหลักฐาน คือ สูจิบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

๒.ถ้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กมีความจำเป็นอื่นใดก็ตาม ที่ไม่สามารถไปส่งเด็กเข้าเรียนด้วยตนเอง สามารถให้คนอื่นไปแทนตนเองได้

 
ส่งข่าวโดย : บ้านกุดแคนโนนมันปลา  เมื่อวันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2563 13.16 น. เปิดอ่าน: 169 ครั้ง ไอพี:: 1.4.182.60 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์การรับรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [04 กุมภาพันธ์ 2563 13.16 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี ๒๕๖๒ [16 สิงหาคม 2562 10.04 น.] [อ่าน 50 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]