โรงเรียนบ้านหินวัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

รับสมัครธุรโรงเรียนบ้านหินวัว
ประกาศโรงเรียนบ้านหินวัว รับสมัครคัดเลือกธุรการโรงเรียน เอกสารตามแนบ
 ด้วยโรงเรียนบ้านหินวัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2562
จำนวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/
ว5965 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ประกอบหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5965
ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหินวัว
  ไฟล์ประกอบ
ดาวน์เอกสาร ใบสมัครได้ตามไฟล์แนบ
ส่งข่าวโดย : บ้านหินวัว  เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2563 12.50 น. เปิดอ่าน: 108 ครั้ง ไอพี:: 125.26.103.213 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
คู่มือการปฏิบัติตนสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อพิชิตโควิด-19 [02 กรกฎาคม 2563 10.57 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว [21 พฤษภาคม 2563 15.07 น.] [อ่าน 87 ครั้ง]
การเรียนการสอน DLTVของภาคเรียนที่ 1/2563 [12 เมษายน 2563 16.34 น.] [อ่าน 167 ครั้ง]
ขอความร่วมมืองดใช้สถานที่โรงเรียน [09 เมษายน 2563 16.33 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
แจ้งปิดการเรียนการสอน [18 มีนาคม 2563 13.05 น.] [อ่าน 27 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]