O48 : มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ
มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ
 
ส่งข่าวโดย : บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก  เมื่อวันที่ : 24 มีนาคม 2563 12.15 น. เปิดอ่าน: 4 ครั้ง ไอพี:: 182.52.212.53 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [24 มีนาคม 2563 12.27 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [24 มีนาคม 2563 12.25 น.] [อ่าน 42 ครั้ง]
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [24 มีนาคม 2563 12.24 น.] [อ่าน 28 ครั้ง]
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [24 มีนาคม 2563 12.21 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [24 มีนาคม 2563 12.17 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]