ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

       

         ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  นักเรียนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดผลการเรียนของตัวเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชนในการเปิดไฟล์ PDF เพื่อดูผลการเรียน

 

  ไฟล์ประกอบ
1 เด็กชายเฉลิมพล สุทธิปัญญา
2 เด็กชายวรวิทย์ จำปีพันธ์
3 เด็กชายศุภกร ประสาร
4 เด็กชายเอกพงศ์ ขวัญทอง
5 เด็กชายมานพ อาจหาญ
6 เด็กชายปวรุตม์ จำปามาศ
7 เด็กชายยาบัลดี หาญจิตร
8 เด็กชายอารัส สาลี
9 เด็กชายซอบิส สำลี
10 เด็กชายนพวิทย์ ช่วยชาติ
11 เด็กชายดิรฮัม เจ๊ะเฮง
12 เด็กหญิงนารีรัตน์ อินตัน
13 อัยรีน โส๊ะอ้น
14 เด็กหญิงรัศมี เรืองเนตร
15 เด็กหญิงอารยา เจริญจิตร
16 เด็กหญิงวัสมียา เรียบร้อย
17 กัญญาภัทร อิหม่ำสาม
18 เด็กหญิงมัสรีน ชำนาญเวที
19 เด็กหญิงกัญญาณัฐ โต๊ะหลี
20 เด็กหญิงรุ่งนภา สำลี
21 เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทร์ดี
22 เด็กหญิงญานี ขุนทอง
23 เด็กหญิงธีรกานต์ มาโนชน์
24 เด็กหญิงอันนา สาลี
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 27 มีนาคม 2563 16.15 น. เปิดอ่าน: 398 ครั้ง ไอพี:: 1.0.197.2 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O9 Social Network [06 กันยายน 2563 21.19 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [19 สิงหาคม 2563 09.52 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
O10 แผนดำเนินงานประจำปี [13 สิงหาคม 2563 22.31 น.] [อ่าน 81 ครั้ง]
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน [13 สิงหาคม 2563 22.29 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [13 สิงหาคม 2563 22.27 น.] [อ่าน 72 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]