ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

       

          ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนสามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดผลการเรียนของตัวเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชนในการเปิดไฟล์ PDF เพื่อดูผลการเรียน

  ไฟล์ประกอบ
1 เด็กชายภานุกรณ์ ประสาร
2 เด็กชายณัฐพงษ์ ถนอมปัก
3 เด็กชายกิตติธร หมันการ
4 เด็กชายฮาดีย์ ดูรามัน
11 เด็กหญิงญาลิตา มะเล็ก
6 เด็กชายกิตติพล นันตะสิน
7 เด็กหญิงกาญจนา สมจิตร
8 เด็กหญิงวนิดา เหมรา
9 เด็กหญิงกฤษณา ยี่เซ็น
10 เด็กหญิงพรไพลิน ขุนเพชร
5 เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทอง
12 เด็กหญิงฮานีฟา ดาวเรือง
13 เด็กหญิงสุจิตรา บิลเต๊ะ
14 เด็กหญิงกวินธิดา โต๊ะหลี
15 เด็กหญิงณัฐวรรณ แซ่อุ๊น
16 เด็กหญิงทะเลใส กันหะ
17 เด็กหญิงรัตนาพร กล้าศึก
ส่งข่าวโดย : บ้านสุขสำราญ  เมื่อวันที่ : 28 มีนาคม 2563 11.49 น. เปิดอ่าน: 206 ครั้ง ไอพี:: 159.192.136.244 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O9 Social Network [06 กันยายน 2563 21.19 น.] [อ่าน 41 ครั้ง]
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [19 สิงหาคม 2563 09.52 น.] [อ่าน 69 ครั้ง]
O10 แผนดำเนินงานประจำปี [13 สิงหาคม 2563 22.31 น.] [อ่าน 81 ครั้ง]
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน [13 สิงหาคม 2563 22.29 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [13 สิงหาคม 2563 22.27 น.] [อ่าน 72 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]