ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)

ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว    ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นั้น  ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้าง อาคาร แบบ สปช.301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) จำนวนเงิน  600,000.00  บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  เพื่อดำเนินการก่อสร้าง นั้น

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านหนองอั้ว  เมื่อวันที่ : 08 เมษายน 2563 17.40 น. เปิดอ่าน: 448 ครั้ง ไอพี:: 182.232.193.221 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) [08 เมษายน 2563 17.40 น.] [อ่าน 448 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]