O12.รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
สำหรับเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา 2562

 

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ประเมินคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบการประเมิน สำหรับเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะกรรมการทุกชุด รวมทั้งบุคลากร ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

                                                                             โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563 22.32 น. เปิดอ่าน: 245 ครั้ง ไอพี:: 223.206.246.50 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O19.รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [08 กันยายน 2563 17.48 น.] [อ่าน 89 ครั้ง]
O14.มาตรฐานการให้บริการ [08 กันยายน 2563 17.45 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต [08 กันยายน 2563 17.43 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [08 กันยายน 2563 17.42 น.] [อ่าน 79 ครั้ง]
O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [08 กันยายน 2563 17.41 น.] [อ่าน 64 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]