รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
สำหรับเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา 2562

 

            โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ประเมินคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น ภายใต้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบการประเมิน สำหรับเป็นเอกสารรายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ในปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนห้วยเตยวิทยา ขอขอบคุณที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะกรรมการทุกชุด รวมทั้งบุคลากร ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป

                                                                             โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

 

 
ส่งข่าวโดย : ห้วยเตยวิทยา  เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2563 22.32 น. เปิดอ่าน: 68 ครั้ง ไอพี:: 223.206.219.155 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักสูตรโรงเรียนห้วยเตยวิทยา พุทธศักราช ๒๕๖๓ [28 มิถุนายน 2563 13.16 น.] [อ่าน 52 ครั้ง]
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 [20 มิถุนายน 2563 15.08 น.] [อ่าน 48 ครั้ง]
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี พุทธศักราช 2562 - 2565 [18 มิถุนายน 2563 11.32 น.] [อ่าน 35 ครั้ง]
รายงานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 [10 มิถุนายน 2563 22.32 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 [10 มิถุนายน 2563 21.47 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]