โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557
ในปีการศึกษา 2557 ผ่านมาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย มีผลการทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้
ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
รหัสโรงเรียน  1044020086 ชื่อโรงเรียน  บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
ขนาดโรงเรียน  เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน  นอกเมือง
จังหวัด  มหาสารคาม ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                         
ลำดับ เลขที่
นั่งสอบ
เลขประจำตัว
ประชาชน
ชื่อ - สกุล ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ระดับผลการทดสอบ O - NET จำแนกตามวิชา ร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET
61 64 65 62 66 67 68 63 61 64 65 62 66 67 68 63
1 44200001+ 1449200007150 ธนาชิน ปะสาวะเท 30.00 20.00 32.00 22.00 32.00 40.00 36.00 27.50 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 0.44
2 44200007+ 1449200008407 ศรันย์ เพชรรักษา 38.00 30.00 23.50 28.00 44.00 15.00 44.00 22.50 2.00 1.50 1.00 1.50 2.00 1.00 2.00 1.50 0.48
3 44200022 1100201705297 วรรณิศา เสียงหวาน 46.00 50.00 76.50 70.00 56.00 65.00 76.00 30.00 2.50 2.50 3.50 3.00 2.50 3.00 3.50 1.50 0.81
4 44200033 1102003417556 กิตศิริ เจริญศรี 70.00 45.00 56.50 68.00 56.00 60.00 56.00 42.50 3.50 2.00 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 2.00 0.79
5 44200057 1449200004975 จิราพร เทียบพิมพ์ 58.00 40.00 44.50 54.00 60.00 60.00 60.00 22.50 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 1.50 0.71
6 44200062 1449200005785 อัจฉรา พรมบุบผา 62.00 55.00 56.00 62.00 60.00 40.00 84.00 20.00 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.00 3.50 1.50 0.79
7 44200072 1449200006013 ศุภกรณ์ ทบเทิบ 28.00 15.00 26.00 28.00 48.00 40.00 40.00 20.00 1.50 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00 2.00 1.50 0.45
8 44200083 1449200006323 รุ่งธิดา ประทุมโม 56.00 35.00 36.00 66.00 40.00 40.00 68.00 35.00 2.50 1.50 1.50 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.66
9 44200092 1449200006609 สุภาพร สุระสา 22.00 20.00 41.00 48.00 52.00 55.00 60.00 25.00 1.50 1.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 1.50 0.54
10 44200102 1449200006617 อิสราพร ปะวะโก 36.00 15.00 35.00 24.00 32.00 40.00 60.00 15.00 2.00 1.00 1.50 1.50 1.50 2.00 2.50 1.00 0.48
11 44200110 1449200006676 ศรีสุนันท์ คณะโท 64.00 25.00 24.00 46.00 48.00 55.00 56.00 22.50 3.00 1.50 1.00 2.00 2.00 2.50 2.50 1.50 0.62
12 44200117 1449200007346 อริยะ นามวงษา 50.00 35.00 32.50 52.00 32.00 35.00 76.00 35.00 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 2.00 3.50 2.00 0.64
13 44200122 1449200007729 สิทธิพร ไวไธสง 30.00 30.00 29.00 28.00 24.00 5.00 40.00 25.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 2.00 1.50 0.42
14 44200128 1449200007851 ศิวกร ปะวะถา 38.00 40.00 29.00 32.00 28.00 40.00 32.00 22.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50 0.52
15 44200134 1449200008644 ยศกร โพธิ์รินทร์ 56.00 25.00 25.50 40.00 32.00 20.00 44.00 22.50 2.50 1.50 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.50 0.51
16 44200140 1449900641099 ชัยวุฒิ พรมลาย 42.00 30.00 23.50 34.00 28.00 25.00 36.00 32.50 2.00 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.47
17 44200151 1449900649987 ฤทัยรัตน์ คำผา 38.00 20.00 32.50 32.00 64.00 25.00 48.00 20.00 2.00 1.00 1.50 1.50 3.00 1.50 2.00 1.50 0.51
18 44200156 1449900655073 นิติภูมิ ปะวะถี 56.00 50.00 59.50 60.00 56.00 45.00 72.00 40.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 3.00 2.00 0.74
19 44200160 1449900667977 สุจิตตรา บุรภักดิ์ 48.00 60.00 52.50 64.00 52.00 40.00 60.00 32.50 2.50 2.50 2.50 3.00 2.50 2.00 2.50 1.50 0.73
20 44290006# 1658700007113 ธนดล ปะสาทาเส 12.00 35.00 32.00 34.00 32.00 25.00 24.00 22.50 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.42
                                         
    หมายเหตุ :  กรณีที่พบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สทศ.                              
      หากพบเครื่องหมาย + จะไม่นำคะแนนมาคิดค่าสถิติ(เด็กพิเศษ)                            
      เครื่องหมาย # หมายถึงคะแนนบางวิชาของนักเรียนไม่ถูกนำไปคิดค่าสถิติ                          

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  เมื่อวันที่ : 08 มิถุนายน 2558 13.52 น. เปิดอ่าน: 234 ครั้ง ไอพี:: 110.77.213.14 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 [27 มิถุนายน 2559 10.55 น.] [อ่าน 249 ครั้ง]
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ [27 มิถุนายน 2559 10.49 น.] [อ่าน 154 ครั้ง]
ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 [08 มิถุนายน 2558 13.52 น.] [อ่าน 234 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]