O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

- วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- การประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

- การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

- การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ

 
ส่งข่าวโดย : วัดพระประโทณเจดีย์  เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2563 16.21 น. เปิดอ่าน: 92 ครั้ง ไอพี:: 182.52.51.154 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [11 กันยายน 2563 11.28 น.] [อ่าน 43 ครั้ง]
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [11 กันยายน 2563 11.28 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส [10 กันยายน 2563 23.20 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส [10 กันยายน 2563 11.46 น.] [อ่าน 35 ครั้ง]
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [10 กันยายน 2563 11.42 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]