หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี้ 

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

การวางแผนกำลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานการพัฒนาบุคลากรการสร้างก้าวหน้าในอาชีพสายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) (ว30/2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) (ว29/2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ว24/2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว24/2559)

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว19/2555)

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว8/2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2) (ว11/2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการความเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19/2561)

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (ว2/2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.และ สกอ. (ว4/2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ว22/2560)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17/2552) 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) 

- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว5/2562)

- การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
(ว7/2562)

- การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว9/2562)

- ระเบียบการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านทุ่งสีเสียด  เมื่อวันที่ : 09 กันยายน 2563 12.16 น. เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: 49.230.15.122 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [16 กันยายน 2563 13.34 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี [16 กันยายน 2563 12.56 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [16 กันยายน 2563 12.36 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [16 กันยายน 2563 12.08 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [15 กันยายน 2563 12.20 น.] [อ่าน 35 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]