โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับ นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนใ

 


ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับ

              นักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556

-----------------

                ตามที่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38      ได้ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนักเรียนให้กับนักเรียนใน  พื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556  จำนวน  1  ชุด      ลงวันที่  9  เดือน มกราคม  พ.ศ.  2557 นั้น         ขณะนี้ได้ดำเนินการไปเพียงบางส่วนแต่ผลปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดบางประการคือ ในประกาศไม่ได้ระบุปริมาตรของสินค้าในแต่ละรายการ ซึ่งอาจจะเกิด  ผลเสียหายต่อทางราชการและเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ ทางโรงเรียนฯจึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนฯ ในครั้งนี้

                               

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   24   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2557

 

 

    (นายกฤษณะ  เครืออยู่)                                                                                             

     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม               

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : ท่าสองยางวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2557 16.31 น. เปิดอ่าน: 320 ครั้ง ไอพี:: 182.52.35.96 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไห [03 ธันวาคม 2558 15.44 น.] [อ่าน 377 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา [03 พฤศจิกายน 2558 21.53 น.] [อ่าน 208 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้ [12 มีนาคม 2558 16.06 น.] [อ่าน 249 ครั้ง]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรม [11 มีนาคม 2558 14.30 น.] [อ่าน 283 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ ที่ชำรุด [27 กุมภาพันธ์ 2558 23.15 น.] [อ่าน 266 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]