รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 ( SAR )

คำนำ

 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา                 ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด                         และสาธารณชนได้รับรู้ รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี  และสรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้  ซึ่งคณะทำงานได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ                      ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

          การจัดทำรายงานนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน  ทำให้งานสำเร็จ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

 
ส่งข่าวโดย : บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158  เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2560 07.08 น. เปิดอ่าน: 219 ครั้ง ไอพี:: 223.207.45.158 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน [15 กันยายน 2560 07.36 น.] [อ่าน 2731 ครั้ง]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 [15 กันยายน 2560 07.08 น.] [อ่าน 219 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]