แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและ
เร้าความสนใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งสามารถศึกษาทบทวนด้วยตนเอง    

                แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me   มีทั้งหมด จำนวน 6 ชุด คือ 

                        เล่มที่  1 เรื่อง family relationships
                        เล่มที่ 2 เรื่อง Around Town 
                        เล่มที่  3 เรื่อง Spend, Spend, Spend
                        เล่มที่  4 เรื่อง Work, Work, Work
                        เล่มที่  5 เรื่อง Health and  Fitness
                        เล่มที่  6 เรื่อง Entertainment  

                 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนครูผู้สอน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

                                                                                                                                         นันทพร ทับทิมอ่อน

 

  ไฟล์ประกอบ
Around Town
คำนำ-สารบัญ
ส่งข่าวโดย : จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  เมื่อวันที่ : 26 มกราคม 2562 20.08 น. เปิดอ่าน: 1563 ครั้ง ไอพี:: 159.192.138.239 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด All around me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤ [26 มกราคม 2562 20.08 น.] [อ่าน 1563 ครั้ง]
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย วิชาภาษาอังกฤษ (อ21102) ช [01 กรกฎาคม 2560 09.08 น.] [อ่าน 2000 ครั้ง]
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม (ค21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [01 กรกฎาคม 2560 08.59 น.] [อ่าน 463 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]