โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด
รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด

ลำดับ

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม    

(ด.ญ.กนกลักษณ์  ชมจันทร์)

 

2

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม    

(ด.ช.ปฏิภาณ  คำภูธร)

 

3

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม    

(ด.ญ.สุภัสสร  บับภาเอก)

 

4

การแข่งขันการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  (ด.ช.ธนากร  ชัยเสน)

รางวัลที่ 3

5

การแข่งขันการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   (ด.ญ.กนกลักษณ์  ชมจันทร์)

รางวัลชมเชย

6

การประกวดวาดภาพ (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) “โครงการส่งเสริมพระสังฆาธิการนิสิตอนุรักษ์ศิลปท้องถิ่น ณ วิทยาลัยสงฆ์เลย

(น.ส.จิราวรรณ  แพงแซง)

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

7

การแข่งขัน Spelling Bee  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

(ด.ช.พฤฒพร บุญนาค, ด.ญ.ธรศร  เข็มจันทร์)

เหรียญเงิน

8

การแข่งขัยอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4- ม.6 การแข่งขันมหากรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 

(น.ส.ทิพรัตน์  ทองมี, น.ส.พรพิมล  แก้วยาศรี)

 

 

9

เข้าร่วม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน (ระดับมัธยมศึกษา) โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 

(น.ส.วรรณวิภา  ถาโคตร, นายประเวศ  สิงห์อาจ, น.ส.ธิติมา  โคตรธารินทร์, น.ส.ขัวญฤทัย ศรีเวียง, น.ส.มติมนต์ จัดว้อง)

 

10

การประกวดบรรเลงเพลงลูกทุ่งอีสาน ประกอบแดนเซอร์ ในงานกาชาด

ดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562

(น.ส.ภาคิณี แสงป้อง, น.ส.วรรณวิภา ถาโคตร, นายธนากร กำเนิดหล่ม, น.ส.ขวัญฤทัย ศรีเวียง, น.ส.สุกัญญา สดชื่น, น.ส.วาสนา รักษาวงค์, น.ส.กนกวรรณ บัวระภา, น.ส.ศศิวิมล จงชิดกลาง, น.ส.นิลุณี สนธิสัมพันธ์, น.ส.อัญมณี ดีบุรี, นายสุธิศักดิ์ ชัยสงค์, นายธนธรณ์ ขวัญงอน, นายพศวัต ก้านลำภู, นายเอกรัตน์ เดชป้องหา, นายสิทธิศักดิ์ หล้าบ้านโพน)

รางวัลชมเชย

11

รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของนักเรียนตามค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ ประจำปีการศึกษา 2561

เหรียญทอง

 

12

เยาวชนอาสา

ระดับดีเด่น

13

เข้าร่วม การแข่งขัน เอแม็ท อวอร์ด ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

14

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 “เทิดไท้มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

15

การแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6)  ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติงาน “การศึกษาเลยก้าวไกล THAILOEI 4.0”

(น.ส.จิราวรรณ  แพงแซง, น.ส.มนัสชนก  เติมสวัสดิ์, น.ส.วราภรณ์ เพียรักษา)

รางวัลชนะเลิศ

16

การแข่งขัน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)  ตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติงาน “การศึกษาเลยก้าวไกล THAILOEI 4.0”

(ด.ช.ปฏิภาณ คำภูธร, ด.ช.สีหราช  กองบาง, ด.ญ.เกศสุดา  บัวมิ่ง)

รางวัลที่ 2

 

 
ส่งข่าวโดย : ภูกระดึงวิทยาคม  เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2562 09.11 น. เปิดอ่าน: 75 ครั้ง ไอพี:: 1.20.217.249 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] [อ่าน 94 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 68 ครั้ง]
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] [อ่าน 127 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]