O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 

- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการ
  แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น


- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู  เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 20.42 น. เปิดอ่าน: 617 ครั้ง ไอพี:: 125.25.186.106 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่เจตจำนงสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 [08 กุมภาพันธ์ 2564 14.41 น.][อ่าน 281 ครั้ง]
หนังสือแจ้งจัดสรรกลุ่มนโยบายและแผน สพม.19 [23 พฤศจิกายน 2563 11.16 น.][อ่าน 71 ครั้ง]
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดิอน [15 กรกฎาคม 2563 23.13 น.][อ่าน 202 ครั้ง]
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [15 กรกฎาคม 2563 23.10 น.][อ่าน 117 ครั้ง]
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี [15 กรกฎาคม 2563 23.08 น.][อ่าน 107 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]