O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน กลุ่มต่างๆ สพม.19

 

1) คู่มือกลุ่มอํานวยการ


2) คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน


3) คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


4) คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


5) คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล  


6) คู่มือกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


7) คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


8) คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


9) คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน


10) คู่มือกลุ่มกฎหมายและคดี

 

     

   

      

 

 

 

 

 
ส่งข่าวโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลําภู  เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 22.48 น. เปิดอ่าน: 744 ครั้ง ไอพี:: 125.25.186.106 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่เจตจำนงสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 [08 กุมภาพันธ์ 2564 14.41 น.][อ่าน 347 ครั้ง]
หนังสือแจ้งจัดสรรกลุ่มนโยบายและแผน สพม.19 [23 พฤศจิกายน 2563 11.16 น.][อ่าน 115 ครั้ง]
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดิอน [15 กรกฎาคม 2563 23.13 น.][อ่าน 229 ครั้ง]
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [15 กรกฎาคม 2563 23.10 น.][อ่าน 142 ครั้ง]
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี [15 กรกฎาคม 2563 23.08 น.][อ่าน 141 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]