ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-06-29 10:49:51 น.] อ่าน 2672 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-06-29 10:39:38 น.] อ่าน 46006 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-06-29 10:50:39 น.] อ่าน 14353 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-06-29 10:39:25 น.] อ่าน 15163 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-06-29 10:50:23 น.] อ่าน 25258 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-06-29 01:45:13 น.] อ่าน 22116 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-06-29 10:33:57 น.] อ่าน 37844 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-06-29 01:45:12 น.] อ่าน 13056 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-06-29 10:49:09 น.] อ่าน 15330 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-06-29 10:42:39 น.] อ่าน 25926 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-06-29 01:45:11 น.] อ่าน 12968 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-06-29 01:45:11 น.] อ่าน 10191 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-06-29 09:24:32 น.] อ่าน 17953 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-06-29 10:05:18 น.] อ่าน 5776 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-06-29 01:45:11 น.] อ่าน 4173 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-06-29 04:35:52 น.] อ่าน 2986 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-06-29 01:45:13 น.] อ่าน 3864 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ