ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-10-20 15:58:14 น.] อ่าน 8411 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-10-20 15:36:23 น.] อ่าน 48215 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-10-20 15:08:52 น.] อ่าน 15144 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-10-20 15:30:38 น.] อ่าน 15969 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-10-20 15:55:37 น.] อ่าน 26929 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-10-19 17:06:24 น.] อ่าน 22260 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-10-20 14:13:58 น.] อ่าน 39226 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-10-19 23:44:47 น.] อ่าน 13180 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-10-20 13:07:20 น.] อ่าน 15568 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-10-20 10:49:08 น.] อ่าน 26600 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-10-20 03:32:19 น.] อ่าน 13162 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-10-20 14:41:35 น.] อ่าน 10370 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-10-20 12:46:43 น.] อ่าน 18224 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-10-20 05:34:58 น.] อ่าน 5933 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-10-20 15:02:48 น.] อ่าน 4293 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-10-20 03:25:07 น.] อ่าน 3080 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-10-20 03:24:36 น.] อ่าน 4006 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ