ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-04-10 22:45:19 น.] อ่าน 59622 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-04-10 22:23:47 น.] อ่าน 35695 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-04-10 22:25:35 น.] อ่าน 74243 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-04-10 21:05:07 น.] อ่าน 21388 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-04-10 21:26:29 น.] อ่าน 22998 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-04-10 20:43:23 น.] อ่าน 30098 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-04-09 12:26:42 น.] อ่าน 23746 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-04-11 01:20:35 น.] อ่าน 67799 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-04-05 14:15:46 น.] อ่าน 14160 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-04-09 13:06:41 น.] อ่าน 17455 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-04-10 13:56:07 น.] อ่าน 32865 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-04-09 12:27:32 น.] อ่าน 15119 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-04-09 12:31:47 น.] อ่าน 13621 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-04-10 05:39:05 น.] อ่าน 21002 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-04-10 14:44:59 น.] อ่าน 7004 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-04-09 13:06:57 น.] อ่าน 5470 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-04-10 19:40:36 น.] อ่าน 4199 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-04-09 13:05:49 น.] อ่าน 5636 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ