ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-03-05 04:39:01 น.] อ่าน 73527 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-03-05 04:39:19 น.] อ่าน 42251 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-03-05 04:39:37 น.] อ่าน 80916 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-03-05 04:39:55 น.] อ่าน 23022 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-03-05 04:40:12 น.] อ่าน 24683 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-03-03 12:29:55 น.] อ่าน 30728 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-03-04 21:52:18 น.] อ่าน 24119 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-03-05 04:21:16 น.] อ่าน 79472 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-02-26 01:08:12 น.] อ่าน 14456 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-03-04 23:42:07 น.] อ่าน 17874 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-03-04 23:25:00 น.] อ่าน 34650 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-03-04 09:56:32 น.] อ่าน 15608 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-03-04 22:37:40 น.] อ่าน 14543 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-03-04 23:52:58 น.] อ่าน 22081 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-03-04 23:47:26 น.] อ่าน 7331 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-03-03 21:57:27 น.] อ่าน 5802 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-03-04 23:30:26 น.] อ่าน 4477 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-03-04 07:02:53 น.] อ่าน 6022 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ