ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-11-19 11:19:11 น.] อ่าน 55418 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-11-19 11:23:35 น.] อ่าน 32501 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-11-19 11:09:52 น.] อ่าน 70360 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-11-19 04:11:43 น.] อ่าน 20596 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-11-19 04:11:43 น.] อ่าน 22156 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-11-18 20:20:25 น.] อ่าน 29872 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-11-18 04:46:23 น.] อ่าน 23565 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-11-19 11:13:49 น.] อ่าน 65484 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-11-18 22:40:42 น.] อ่าน 14048 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-11-18 20:30:39 น.] อ่าน 17269 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-11-19 10:52:52 น.] อ่าน 32029 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-11-18 21:29:15 น.] อ่าน 14967 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-11-19 09:02:53 น.] อ่าน 13400 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-11-19 10:53:03 น.] อ่าน 20708 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-11-18 21:55:47 น.] อ่าน 6868 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-11-18 20:49:08 น.] อ่าน 5319 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-11-18 20:45:59 น.] อ่าน 4013 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-11-19 08:36:29 น.] อ่าน 5446 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ