ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-03-19 13:48:50 น.] อ่าน 23141 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-03-19 14:05:27 น.] อ่าน 23741 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-03-19 13:54:16 น.] อ่าน 63672 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-03-19 13:37:51 น.] อ่าน 18349 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-03-19 13:44:22 น.] อ่าน 19816 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-03-18 19:55:21 น.] อ่าน 29050 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-03-19 13:06:47 น.] อ่าน 23112 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-03-19 13:04:24 น.] อ่าน 49152 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-03-16 11:07:58 น.] อ่าน 13788 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-03-19 10:52:31 น.] อ่าน 16610 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-03-19 02:21:08 น.] อ่าน 29954 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-03-19 11:54:53 น.] อ่าน 14338 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-03-19 11:54:20 น.] อ่าน 12215 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-03-19 13:02:03 น.] อ่าน 19628 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-03-16 19:13:04 น.] อ่าน 6569 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-03-19 10:29:02 น.] อ่าน 4982 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-03-19 05:38:36 น.] อ่าน 3682 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-03-19 10:29:30 น.] อ่าน 4971 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ