ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-05-06 18:53:31 น.] อ่าน 74743 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-05-06 17:14:21 น.] อ่าน 43109 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-05-06 19:02:00 น.] อ่าน 82030 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-05-06 09:58:33 น.] อ่าน 23239 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-05-06 15:07:28 น.] อ่าน 24936 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-05-06 12:36:31 น.] อ่าน 30797 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-05-06 17:12:19 น.] อ่าน 24273 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-05-06 13:18:49 น.] อ่าน 80296 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-05-06 02:11:29 น.] อ่าน 14498 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-05-06 13:53:40 น.] อ่าน 17937 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-05-06 12:36:25 น.] อ่าน 34854 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-05-06 18:54:11 น.] อ่าน 15677 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-05-06 18:52:53 น.] อ่าน 14626 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-05-06 18:53:19 น.] อ่าน 22166 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-05-06 12:57:54 น.] อ่าน 7381 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-05-06 12:58:40 น.] อ่าน 5849 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-05-06 12:56:32 น.] อ่าน 4538 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-05-06 12:56:09 น.] อ่าน 6091 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ