ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-02-20 22:19:42 น.] อ่าน 57976 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-02-20 22:21:19 น.] อ่าน 34688 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-02-20 21:35:31 น.] อ่าน 72630 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-02-20 23:00:30 น.] อ่าน 21094 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-02-20 22:21:57 น.] อ่าน 22741 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-02-20 21:09:23 น.] อ่าน 30024 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-02-20 03:22:28 น.] อ่าน 23689 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-02-21 00:03:04 น.] อ่าน 67328 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-02-20 03:26:51 น.] อ่าน 14123 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-02-20 10:03:26 น.] อ่าน 17388 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-02-20 14:32:20 น.] อ่าน 32514 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-02-20 10:04:09 น.] อ่าน 15063 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-02-21 02:35:29 น.] อ่าน 13531 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-02-20 17:14:07 น.] อ่าน 20884 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-02-20 13:49:05 น.] อ่าน 6956 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-02-20 03:26:00 น.] อ่าน 5412 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-02-20 03:23:51 น.] อ่าน 4091 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-02-21 00:06:12 น.] อ่าน 5578 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ