ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-10-22 23:37:38 น.] อ่าน 17169 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-10-22 20:32:02 น.] อ่าน 19860 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-10-22 22:33:02 น.] อ่าน 57784 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-10-22 13:31:30 น.] อ่าน 17042 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-10-22 13:31:35 น.] อ่าน 18524 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-10-23 03:00:50 น.] อ่าน 28666 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-10-22 11:55:45 น.] อ่าน 22859 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-10-22 22:00:32 น.] อ่าน 46856 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-10-21 22:05:38 น.] อ่าน 13594 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-10-22 10:52:07 น.] อ่าน 16328 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-10-22 18:59:34 น.] อ่าน 29146 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-10-23 02:22:56 น.] อ่าน 14023 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-10-22 14:57:00 น.] อ่าน 11777 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-10-22 13:20:57 น.] อ่าน 19244 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-10-22 11:56:51 น.] อ่าน 6352 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-10-22 11:55:20 น.] อ่าน 4765 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-10-22 02:54:13 น.] อ่าน 3500 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-10-21 22:05:59 น.] อ่าน 4681 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ