ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-10-31 15:35:26 น.] อ่าน 70692 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-10-31 16:36:50 น.] อ่าน 39985 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-10-31 15:35:24 น.] อ่าน 79088 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-10-30 18:35:16 น.] อ่าน 22468 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-10-31 15:35:23 น.] อ่าน 24182 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-10-31 13:42:30 น.] อ่าน 30542 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-10-30 19:00:27 น.] อ่าน 24013 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-10-31 16:21:13 น.] อ่าน 76441 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-10-29 19:09:03 น.] อ่าน 14373 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-10-30 22:26:40 น.] อ่าน 17737 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-10-30 17:20:38 น.] อ่าน 34144 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-10-31 04:34:07 น.] อ่าน 15458 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-10-31 07:39:46 น.] อ่าน 14299 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-10-30 19:01:02 น.] อ่าน 21794 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-10-31 15:42:21 น.] อ่าน 7227 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-10-31 06:32:16 น.] อ่าน 5699 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-10-30 19:00:53 น.] อ่าน 4384 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-10-31 13:19:33 น.] อ่าน 5899 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ