ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-06-24 00:10:05 น.] อ่าน 13432 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-06-24 00:11:08 น.] อ่าน 17784 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-06-24 00:12:11 น.] อ่าน 55864 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-06-24 00:13:13 น.] อ่าน 16476 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-06-24 00:14:16 น.] อ่าน 17781 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-06-23 23:42:54 น.] อ่าน 28369 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-06-23 20:34:50 น.] อ่าน 22701 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-06-24 00:22:51 น.] อ่าน 43756 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-06-24 00:25:05 น.] อ่าน 13481 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-06-24 00:26:02 น.] อ่าน 16113 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-06-24 00:24:08 น.] อ่าน 28317 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-06-24 00:23:47 น.] อ่าน 13823 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-06-24 00:24:30 น.] อ่าน 11430 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-06-24 00:23:10 น.] อ่าน 18831 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-06-24 00:23:30 น.] อ่าน 6221 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-06-24 00:25:42 น.] อ่าน 4646 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-06-24 00:24:48 น.] อ่าน 3391 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-06-24 00:25:24 น.] อ่าน 4502 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ