ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-10-01 07:56:50 น.] อ่าน 65227 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-10-01 05:43:47 น.] อ่าน 39092 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-10-01 01:29:45 น.] อ่าน 78768 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-10-01 07:56:11 น.] อ่าน 22278 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-09-30 14:12:49 น.] อ่าน 24024 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-09-30 20:20:41 น.] อ่าน 30461 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-09-29 04:01:32 น.] อ่าน 23973 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-10-01 04:43:16 น.] อ่าน 70974 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-09-30 20:53:40 น.] อ่าน 14345 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-09-29 13:22:51 น.] อ่าน 17681 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-10-01 01:53:49 น.] อ่าน 33931 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-09-30 20:28:02 น.] อ่าน 15393 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-09-30 14:01:43 น.] อ่าน 14087 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-09-29 16:44:13 น.] อ่าน 21637 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-09-30 00:05:18 น.] อ่าน 7184 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-09-28 14:44:40 น.] อ่าน 5669 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-09-26 19:21:50 น.] อ่าน 4349 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-09-30 20:54:13 น.] อ่าน 5852 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ