ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-08-17 04:30:28 น.] อ่าน 15819 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-08-17 07:54:11 น.] อ่าน 19180 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-08-17 05:55:23 น.] อ่าน 56819 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-08-17 04:30:28 น.] อ่าน 16776 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-08-17 04:30:28 น.] อ่าน 18206 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 28542 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-08-17 04:04:31 น.] อ่าน 22791 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-08-17 07:44:35 น.] อ่าน 45265 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 13540 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 16250 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 28806 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 13929 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-08-17 07:29:33 น.] อ่าน 11616 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-08-17 04:04:32 น.] อ่าน 19094 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 6282 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 4705 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 3446 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-08-17 04:04:33 น.] อ่าน 4590 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ