ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-04-20 10:18:45 น.] อ่าน 74362 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-04-20 10:19:18 น.] อ่าน 42836 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-04-20 10:26:10 น.] อ่าน 81515 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-04-20 09:43:26 น.] อ่าน 23173 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-04-20 02:00:41 น.] อ่าน 24851 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-04-17 00:01:08 น.] อ่าน 30772 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-04-19 12:27:29 น.] อ่าน 24169 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-04-20 10:10:24 น.] อ่าน 80115 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-04-18 08:43:42 น.] อ่าน 14479 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-04-18 09:08:17 น.] อ่าน 17915 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-04-19 10:34:33 น.] อ่าน 34796 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-04-19 23:20:12 น.] อ่าน 15655 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-04-19 23:20:30 น.] อ่าน 14600 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-04-18 21:02:41 น.] อ่าน 22137 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-04-16 14:55:43 น.] อ่าน 7365 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-04-14 10:10:28 น.] อ่าน 5828 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-04-15 21:10:26 น.] อ่าน 4504 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-04-17 20:18:42 น.] อ่าน 6069 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ