ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-07-04 23:17:29 น.] อ่าน 62025 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-07-05 00:32:54 น.] อ่าน 37230 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-07-04 22:31:54 น.] อ่าน 76753 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-07-04 22:20:42 น.] อ่าน 21879 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-07-04 22:20:44 น.] อ่าน 23518 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-07-04 21:49:23 น.] อ่าน 30261 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-07-04 22:31:59 น.] อ่าน 23859 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-07-04 23:21:29 น.] อ่าน 68971 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-07-03 19:21:05 น.] อ่าน 14258 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-07-04 22:30:04 น.] อ่าน 17561 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-07-04 23:15:22 น.] อ่าน 33271 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-07-04 23:25:38 น.] อ่าน 15251 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-07-04 23:08:08 น.] อ่าน 13805 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-07-03 14:45:14 น.] อ่าน 21240 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-07-04 23:35:42 น.] อ่าน 7099 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-07-04 23:01:32 น.] อ่าน 5572 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-07-04 22:56:50 น.] อ่าน 4274 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-07-02 18:33:39 น.] อ่าน 5753 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ