ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-01-27 16:46:44 น.] อ่าน 72892 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-01-27 16:22:25 น.] อ่าน 41701 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-01-27 14:40:34 น.] อ่าน 80439 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-01-27 15:30:26 น.] อ่าน 22849 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-01-27 01:23:38 น.] อ่าน 24508 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-01-26 07:30:00 น.] อ่าน 30688 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-01-25 17:05:20 น.] อ่าน 24093 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-01-27 14:55:09 น.] อ่าน 79054 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-01-26 03:44:40 น.] อ่าน 14439 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-01-27 13:36:26 น.] อ่าน 17850 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-01-27 14:55:45 น.] อ่าน 34498 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-01-27 13:36:38 น.] อ่าน 15573 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-01-27 13:37:11 น.] อ่าน 14492 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-01-26 16:02:44 น.] อ่าน 22023 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-01-25 13:54:34 น.] อ่าน 7301 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-01-26 13:58:35 น.] อ่าน 5772 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-01-25 17:05:11 น.] อ่าน 4455 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-01-27 09:08:51 น.] อ่าน 5990 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ