ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-12-10 08:20:12 น.] อ่าน 56031 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-12-10 08:20:20 น.] อ่าน 32982 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-12-10 08:20:24 น.] อ่าน 71187 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-12-10 08:20:28 น.] อ่าน 20720 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-12-10 08:20:33 น.] อ่าน 22279 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-12-09 21:26:12 น.] อ่าน 29913 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-12-10 08:56:19 น.] อ่าน 23581 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-12-10 08:22:29 น.] อ่าน 66288 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-12-09 17:12:15 น.] อ่าน 14067 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-12-09 17:03:21 น.] อ่าน 17296 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-12-09 16:09:16 น.] อ่าน 32155 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-12-09 14:18:03 น.] อ่าน 14991 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-12-09 16:16:35 น.] อ่าน 13429 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-12-09 16:08:37 น.] อ่าน 20776 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-12-08 11:13:31 น.] อ่าน 6889 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-12-09 11:38:25 น.] อ่าน 5337 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-12-10 05:30:42 น.] อ่าน 4030 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-12-08 20:03:17 น.] อ่าน 5470 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ