ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-08-04 00:44:20 น.] อ่าน 76490 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-08-04 01:05:47 น.] อ่าน 44440 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-08-04 00:41:46 น.] อ่าน 83038 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-08-03 22:04:20 น.] อ่าน 23500 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-08-04 00:38:40 น.] อ่าน 25207 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-08-04 02:48:15 น.] อ่าน 30914 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-08-03 22:56:17 น.] อ่าน 24371 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-08-04 00:35:43 น.] อ่าน 81251 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-08-03 22:56:58 น.] อ่าน 14561 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-08-03 22:57:18 น.] อ่าน 18033 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-08-03 22:57:38 น.] อ่าน 35178 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-08-03 22:57:59 น.] อ่าน 15786 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-08-03 22:58:19 น.] อ่าน 14831 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-08-03 22:58:38 น.] อ่าน 22369 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-08-03 22:58:59 น.] อ่าน 7449 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-08-03 22:59:20 น.] อ่าน 5934 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-08-03 22:59:40 น.] อ่าน 4604 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-08-03 23:00:02 น.] อ่าน 6179 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ