ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2019-01-24 12:18:21 น.] อ่าน 21248 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2019-01-24 12:19:57 น.] อ่าน 22408 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2019-01-24 11:13:45 น.] อ่าน 61436 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2019-01-24 11:13:45 น.] อ่าน 17908 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2019-01-24 11:13:46 น.] อ่าน 19406 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2019-01-24 12:21:20 น.] อ่าน 28921 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2019-01-24 12:32:48 น.] อ่าน 23013 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2019-01-24 12:21:22 น.] อ่าน 48797 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2019-01-24 12:21:23 น.] อ่าน 13728 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2019-01-24 12:21:23 น.] อ่าน 16520 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2019-01-24 12:21:23 น.] อ่าน 29678 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2019-01-24 12:30:29 น.] อ่าน 14234 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2019-01-24 12:32:06 น.] อ่าน 12067 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2019-01-24 12:21:24 น.] อ่าน 19488 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2019-01-24 12:31:06 น.] อ่าน 6497 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2019-01-24 12:31:53 น.] อ่าน 4912 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2019-01-24 12:21:25 น.] อ่าน 3621 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2019-01-24 12:31:31 น.] อ่าน 4862 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ