ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-02-20 14:07:39 น.] อ่าน 4931 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-02-20 14:22:28 น.] อ่าน 12953 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-02-20 14:22:42 น.] อ่าน 51364 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-02-20 14:22:45 น.] อ่าน 15761 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-02-20 13:18:23 น.] อ่าน 16736 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-02-20 11:23:05 น.] อ่าน 27814 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-02-19 16:29:40 น.] อ่าน 22454 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-02-20 14:04:56 น.] อ่าน 41162 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-02-18 21:19:41 น.] อ่าน 13303 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-02-20 10:03:30 น.] อ่าน 15798 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-02-20 10:40:57 น.] อ่าน 27302 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-02-20 13:13:20 น.] อ่าน 13403 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-02-20 14:21:27 น.] อ่าน 10604 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-02-20 01:43:46 น.] อ่าน 18413 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-02-20 13:58:55 น.] อ่าน 6065 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-02-20 10:09:04 น.] อ่าน 4453 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-02-20 13:37:14 น.] อ่าน 3210 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-02-20 10:02:48 น.] อ่าน 4202 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ