ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2018-04-24 06:27:56 น.] อ่าน 7676 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2018-04-24 07:59:04 น.] อ่าน 14699 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2018-04-24 06:58:17 น.] อ่าน 53340 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2018-04-23 21:54:17 น.] อ่าน 16140 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2018-04-23 23:59:20 น.] อ่าน 17177 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2018-04-23 15:49:08 น.] อ่าน 28025 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2018-04-24 02:14:31 น.] อ่าน 22558 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2018-04-23 17:48:26 น.] อ่าน 41465 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2018-04-23 21:25:26 น.] อ่าน 13385 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2018-04-23 17:03:08 น.] อ่าน 15913 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2018-04-23 21:25:25 น.] อ่าน 27567 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2018-04-24 06:28:24 น.] อ่าน 13566 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2018-04-24 05:45:47 น.] อ่าน 10742 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2018-04-23 07:30:01 น.] อ่าน 18518 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2018-04-23 15:46:11 น.] อ่าน 6139 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2018-04-23 21:37:24 น.] อ่าน 4543 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2018-04-24 04:59:04 น.] อ่าน 3301 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2018-04-23 21:54:23 น.] อ่าน 4328 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ