ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2021-06-13 06:52:34 น.] อ่าน 75330 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2021-06-13 06:52:59 น.] อ่าน 43554 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2021-06-13 06:53:15 น.] อ่าน 82473 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2021-06-13 04:56:08 น.] อ่าน 23342 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2021-06-13 11:22:01 น.] อ่าน 25044 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2021-06-12 01:22:08 น.] อ่าน 30841 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2021-06-11 13:19:58 น.] อ่าน 24315 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2021-06-12 21:54:54 น.] อ่าน 80578 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2021-06-12 07:31:23 น.] อ่าน 14519 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2021-06-13 05:11:15 น.] อ่าน 17974 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2021-06-13 10:30:27 น.] อ่าน 34958 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2021-06-13 03:45:08 น.] อ่าน 15718 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2021-06-13 05:11:36 น.] อ่าน 14690 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2021-06-13 02:49:42 น.] อ่าน 22220 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2021-06-10 02:45:25 น.] อ่าน 7402 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2021-06-06 02:51:19 น.] อ่าน 5884 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2021-06-11 04:42:56 น.] อ่าน 4562 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2021-06-11 14:32:16 น.] อ่าน 6118 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ