ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-08-11 04:44:39 น.] อ่าน 63535 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-08-11 01:31:41 น.] อ่าน 38109 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-08-11 03:42:37 น.] อ่าน 78106 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-08-10 11:45:41 น.] อ่าน 22076 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-08-11 05:06:12 น.] อ่าน 23698 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-08-09 13:05:43 น.] อ่าน 30357 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-08-10 17:35:38 น.] อ่าน 23908 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-08-11 04:12:30 น.] อ่าน 69833 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-08-07 21:48:35 น.] อ่าน 14302 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-08-10 19:13:10 น.] อ่าน 17618 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-08-10 19:00:27 น.] อ่าน 33564 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-08-10 18:44:17 น.] อ่าน 15320 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-08-10 18:12:19 น.] อ่าน 13943 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-08-10 19:24:42 น.] อ่าน 21378 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-08-10 19:16:20 น.] อ่าน 7139 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-08-09 12:16:32 น.] อ่าน 5603 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-08-10 19:06:52 น.] อ่าน 4310 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-08-08 12:15:05 น.] อ่าน 5806 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ