ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2017-12-13 21:41:49 น.] อ่าน 1759 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-12-13 22:04:56 น.] อ่าน 10247 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-12-13 21:41:52 น.] อ่าน 49754 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-12-13 22:04:39 น.] อ่าน 15448 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-12-13 22:04:44 น.] อ่าน 16306 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-12-13 20:54:00 น.] อ่าน 27542 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-12-13 14:13:05 น.] อ่าน 22347 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-12-13 21:42:54 น.] อ่าน 40582 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-12-13 16:06:53 น.] อ่าน 13232 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-12-13 11:33:07 น.] อ่าน 15674 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-12-13 17:38:12 น.] อ่าน 26951 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-12-13 16:07:24 น.] อ่าน 13264 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-12-13 11:08:57 น.] อ่าน 10486 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-12-13 11:08:40 น.] อ่าน 18323 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-12-13 11:08:06 น.] อ่าน 5990 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-12-13 11:07:53 น.] อ่าน 4350 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-12-13 11:12:28 น.] อ่าน 3132 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-12-13 13:01:31 น.] อ่าน 4086 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ