ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2017-08-20 05:11:45 น.] อ่าน 5693 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2017-08-20 05:11:34 น.] อ่าน 47239 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2017-08-20 04:43:57 น.] อ่าน 14690 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2017-08-20 05:11:21 น.] อ่าน 15563 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2017-08-20 05:11:55 น.] อ่าน 26197 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2017-08-19 23:56:41 น.] อ่าน 22190 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2017-08-20 03:46:55 น.] อ่าน 38321 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2017-08-18 00:33:35 น.] อ่าน 13117 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2017-08-19 23:47:52 น.] อ่าน 15482 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2017-08-19 21:25:50 น.] อ่าน 26326 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2017-08-19 00:43:29 น.] อ่าน 13064 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2017-08-19 11:15:51 น.] อ่าน 10282 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2017-08-19 08:28:34 น.] อ่าน 18132 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2017-08-19 07:05:42 น.] อ่าน 5859 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2017-08-19 18:42:47 น.] อ่าน 4230 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2017-08-20 04:19:05 น.] อ่าน 3032 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2017-08-19 02:23:08 น.] อ่าน 3943 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17 รายการ