ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ emis [2020-12-05 21:15:25 น.] อ่าน 71808 ครั้ง
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลรูปภาพบุคคลากรในระบบ emis [2020-12-05 21:15:19 น.] อ่าน 40891 ครั้ง
 การตรวจสอบรหัส 10 หลัก ของโรงเรียนที่ใช้ในการสอบ NT [2020-12-05 20:50:03 น.] อ่าน 79668 ครั้ง
 ไฟล์ประชุมข้อมูลระดับเขตฯ ปี 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก [2020-12-05 21:15:11 น.] อ่าน 22667 ครั้ง
 โปรแกรมลดขนาดภาพ หมุนภาพ เปลี่ยนชื่อภาพ [2020-12-05 17:16:22 น.] อ่าน 24349 ครั้ง
 แจ้งช่องทางการเข้าเว็บไซต์ EMIS [2020-12-05 15:50:36 น.] อ่าน 30622 ครั้ง
 แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในระบบ EMIS [2020-12-04 08:14:45 น.] อ่าน 24048 ครั้ง
 แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) [2020-12-05 20:55:32 น.] อ่าน 78455 ครั้ง
 แจ้งการส่งออกข้อมูลพื้นฐานและพิกัด GIS ของโรงเรียนในสังกัด [2020-12-05 10:56:24 น.] อ่าน 14400 ครั้ง
 การกรอกข้อมูล EMIS [2020-12-04 19:36:02 น.] อ่าน 17806 ครั้ง
 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) [2020-12-05 18:51:01 น.] อ่าน 34311 ครั้ง
 การอนุมัติ User ระดับโรงเรียนให้ใช้งานในระบบ emis [2020-12-04 04:46:31 น.] อ่าน 15511 ครั้ง
 ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานในระบบ emis [2020-12-04 11:57:44 น.] อ่าน 14411 ครั้ง
 สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis [2020-12-04 18:03:57 น.] อ่าน 21935 ครั้ง
 รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม [2020-12-04 04:46:45 น.] อ่าน 7264 ครั้ง
 การเปิดใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน [2020-12-04 09:06:00 น.] อ่าน 5738 ครั้ง
 แจ้งปรับปรุงระบบใหม่ ในส่วนของระบบสมาชิก [2020-12-05 21:15:39 น.] อ่าน 4427 ครั้ง
 ขอให้เจ้าหน้าที่ข้อมูลโรงเรียนลงทะเบียนในระบบก่อนเข้าใช้งาน [2020-12-05 21:15:35 น.] อ่าน 5956 ครั้ง
แสดงข่าว 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ