รายชื่อผู้พัฒนาโปรแกรม
 

รายชื่อคณะทำงานการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนผ. สพฐ.
นายสมเดช สีแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สนผ. สพฐ.
นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นางสาวสาคร หล้าคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนผ. สพฐ.
นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพม.เขต 23(สกลนคร)
นางสาวสุประวีณ์ มาโยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนผ. สพฐ.
นางช่อเพชร สุนทรวิภาต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5
นายสุรชัย โพธิ์คำ ครู สพป.บึงกาฬ
นางปราณี สุขอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสาวอุไรภรณ์ พุฒิหอม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
นางสาวฤตินันท์ บุญกอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.หนองคาย เขต 1
นายวิทยา ศรีพันชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
นายวีรวัฒน์ กัณทวีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.ลำพูน เขต 2
นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 3
นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2
นายวัชรพล คำก้อน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2
นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สพป.หนองคาย เขต 2
นายอาทิตย์ สิงหธนานนท์ ครู สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางสาวสุภัทรา แสงลุน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางสุดากาญจน์ วงศ์ษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนผ. สพฐ.
นางสาวศรณ์วรัชท์ ทองเก่า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สนผ. สพฐ.
นายฐาปน ชูชื่น พนักงานธุรการ ส4 สนผ. สพฐ.
นางทัศนีย์ วัชราไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนผ. สพฐ.

 

 
เขียนเมื่อ :: 2021-07-30 08:18:20 น. อ่าน 7444 ครั้ง
กลับหน้าข่าว
 
 
Comments with Facebook