สิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis
 

ขอเรียนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรแกรมและสิ่งที่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ emis

ในระบบ emis ประกอบด้วย

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน   ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และตรวจสอบพิกัด gis ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง

2. ข้อมูลครูและบุคคลากร  ตอนนี้ได้นำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมคือปี 2555 ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับปัจจุบัน ให้โรงเรียนตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลให้เป็นปี 2556 แล้วตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

4. ส่วนระบบอื่นๆ ที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมนั้น เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีข้อมูลใช้ในระบบเดียวกัน หากต้องการข้อมูลก็ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในส่วนอื่นๆ ได้ด้วย

5. ขณะนี้กำลังจัดทำระบบรายงานข้อมูลที่โรงเรียนกรอกเข้ามาในระบบ emis เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา export นำข้อมูลกลับไปใช้ที่เขตพื้นที่ได้ด้วย

กลุ่มสารสนเทศ  สนผ. สพฐ.

 
เขียนเมื่อ :: 2021-07-30 17:00:03 น. อ่าน 22364 ครั้ง
กลับหน้าข่าว
 
 
Comments with Facebook