ลงทะเบียนโรงเรียน

Username:
Password:
ยืนยัน Password:
โรงเรียน:
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (1080210784)
เขตพื้นที่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ที่อยู่:
ชื่อ:
สกุล: *
เลขประจำตัวประชาชน:
* เลข ปชช. 13 หลัก
โทรศัพท์:
*
อีเมล์:
* 101712
 


ช่องที่มี * ต้องกรอกข้อมูล