ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2564
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2564
ปรับปรุงข้อมูล
1
1080210774
80012001
210774
เบญจมราชูทิศ
Benjamarachutit
นายภักดี เหมทานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 159
โพธิ์เสด็จ
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
benjama@benjama.ac.th
beniama.ac.th
นครศรีธรรมราช
075348006
075447154
31/03/2441
1
6
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
227
2,826
83
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:33 น.
2
1080210775
80012002
210775
กัลยาณีศรีธรรมราช
Kanlayanee Si Thammarat
นายสง่า นาวารัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - เลขที่ 660
คลัง
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
Kn@kanlayanee.ac.th
www.kanlayanee.ac.th
นครศรีธรรมราช
075356137
075341078
พ.ศ. 2461
3
4
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
207
3,162
77
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:47 น.
3
1080210776
80012003
210776
ปากพูน
Pakpoon
นายธวัช คำนวณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 ปากพูน
ปากพูน
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
Pakpoonsea12@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210776
เทศบาลเมืองปากพูน
075774022
075774015
27 มิถุนายน 2500
16
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
205
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:03 น.
4
1080210777
80012004
210777
เมืองนครศรีธรรมราช
MUANGNAKHONSITHAMMARAT SCHOOL
ว่าที่ร้อยตรีสมพร แก้วคง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 -
นาทราย
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80280
mns@mns.ac.th
www.mns.ac.th
นาทราย
075764131
075764131
7
10
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
112
1,527
42
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:21 น.
5
1080210778
80012005
210778
โยธินบำรุง
Yothinbumrung
นายสมพงษ์ ปานหงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1
ปากพูน
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
yothinknon@hotmail.com
www.yothin.ac.th
ปากพูน
075313271
075383269
5/06/2484
10
8
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
130
2,015
57
13 เมษายน 2563 เวลา 15:13:45 น.
6
1080210779
80012006
210779
ตรีนิมิตรวิทยา
trinimitwittaya
ว่าที่ ร.ต.โชคดี เภรีภาศ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บางพุทรา
บางจาก
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80330
trinimitwittaya.sch@gmail.com
https://sites.google.com/site/trinimitwittayaschool/
อบต.บางจาก
0882668832
1/2/2526
16
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
157
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:59 น.
7
1080210780
80012007
210780
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
THANAKHONYANWAROPAT UTHIT
นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านโคกข่อย
ปากนคร
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80000
www.tanakhon.ac.th
ปากนคร
446980-1
075446981
6 พฤษภาคม 2536
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
47
514
18
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:13:46 น.
8
1080210781
80012008
210781
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat
นายสันติ นาดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 เลขที่ 120
บางจาก
เมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
80330
pccnst_nstd (at) hotmail.com pccnst (at) pccnst.ac.th
www.pccnst.ac.th
075399123
075399453
27/07/2536
20
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
79
718
30
31 มกราคม 2563 เวลา 15:26:20 น.
9
1080210784
80012009
210784
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat School
นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 -
กำโลน
ลานสกา
นครศรีธรรมราช
80230
sk.khon@hotmail.com
www.skns.ac.th
กำโลน
0856411853
075391051
11 มิถุนายน 2516
20
.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
56
1,112
31
06 มิถุนายน 2560 เวลา 10:52:14 น.
10
1080210785
80012010
210785
ขุนทะเลวิทยาคม
Khunthalaywittayakom
นายประยูรศักดิ์ ขวัญสง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านสอ
ขุนทะเล
ลานสกา
นครศรีธรรมราช
80230
khunthalay@hotmail.com
www.kuntalay.ac.th
เทศบาลตำบลขุนทะเล
075450508
075764576
21 มีนาคม 2528
20
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
207
18
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:48:59 น.
11
1080210842
80012011
210842
เฉลิมราชประชาอุทิศ
CHALERMRATPRACHA-U-THIT
นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 นาใน
ช้างซ้าย
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
80000
chp.nst@gmail.com
www.chp.in.th
ช้างซ้าย
075761350
075761295
05/12/2529
15
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
34
274
14
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:41 น.
12
1080210843
80012012
210843
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
Triam Udom Suksa School of the South
นายพีระพงษ์ สองวิหค
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 -
นาพรุ
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
80000
info@Traimudomsouth.ac.
WWW.TRIAMUDOMSOUTH.AC.T
นาพรุ
075378888
075378650
23 มีนาคม 2538
14
4.4
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
73
1,273
33
21 กันยายน 2561 เวลา 08:57:32 น.
13
1080210844
80012013
210844
พระพรหมพิทยานุสรณ์
Praprompittayanusorn School
นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ่อขลบ
นาพรุ
พระพรหม
นครศรีธรรมราช
80000
praprompit_9@hotmail.co.th
www.pnsschool.ac.th
นาพรุ
378181
075378181
2537
15
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
307
13
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:08:34 น.
14
1080210848
80012014
210848
ทางพูนวิทยาคาร
Thangpoonwithayakhan School
นายสุภาพ ยะพงศ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 32/1
ทางพูน
เฉลิมพระเกียรติ
นครศรีธรรมราช
80290
tpwk_school@hotmail.com
www.thangpoon.ac.th
ทางพูน
075845001
075845001
21/02/2529
27
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
524
18
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:39 น.
15
1080210849
80012015
210849
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
Srinagarindra the Princess Mother School Nakhon Si Thammarat
นายอรุณ รอดสันติกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 134
สวนหลวง
เฉลิมพระเกียรติ
นครศรีธรรมราช
80190
tanenglish@hotmail.com
www.swnks.ac.th
สวนหลวง
772633
075772633
25 พฤษภาคม 2538
35
1.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
68
1,087
35
21 เมษายน 2563 เวลา 11:34:40 น.
16
1080210786
80022001
210786
ฉวางรัชดาภิเษก
chawangratchadapisek
นายจำเริญศักดิ์ แสงแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 ไสหร้า
ไสหร้า
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80150
ratchada@ratchada.ac.th
www.ratchada.ac.th/new
ไสหร้า
075-481169
075-481514
09062514
76
5
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
97
1,744
44
03 มิถุนายน 2564 เวลา 10:38:31 น.
17
1080210789
80022003
210789
ละอายพิทยานุสรณ์
laaipittayanusorn
นางสาวโสภา ไสวศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 -
ละอาย
ฉวาง
นครศรีธรรมราช
80250
inside_man.it47@hotmail.co.th
http://www.laaischool.co.th
ละอาย
0-7546-6094
0-7546-6094
2538
65
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
264
12
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:06:19 น.
18
1080210790
80022004
210790
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
Phipoonsangkarakpracha U-thid School
ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช สินภิบาล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 ห้วยปน
เขาพระ
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
salao125@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เขาพระ
075-499114
075499114
16 พฤษภาคม 2516
90
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
35
590
21
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:13:30 น.
19
1080210791
80022005
210791
นางเอื้อยวิทยา
์Nang-ueaywittaya School
นายสุพจน์ จงจิตร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านวังวัว
ควนกลาง
พิปูน
นครศรีธรรมราช
80270
salisanunsakul@gmail.com
www.nuw.ac.th
ควนกลาง
075-483204
075-483204
16 พ.ค. 2527
90
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
94
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:14 น.
20
1080210804
80022006
210804
ทุ่งสง
Thungsong School
นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 44
ถ้ำใหญ่
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
kanet@hotmail.com
www.Thungsong.ac.th
ถ้ำใหญ่
075-773151-2
075-773001
30/11/2442
55
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
156
2,675
71
29 ธันวาคม 2563 เวลา 21:09:23 น.
21
1080210805
80022007
210805
สตรีทุ่งสง
SATREETHUNGSONG
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 ตลาดทุ่งสง
ปากแพรก
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
www.stss.ac.th
-
075-411348
075411968
2500
54
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
111
2,111
57
11 สิงหาคม 2563 เวลา 11:01:57 น.
22
1080210806
80022008
210806
ทุ่งสงวิทยา
thungsongwittaya
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 ไสไฟลาม
ควนกรด
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
tswittaya@hotmail.com
http://www.tswittaya.ac.th/
ควนกรด
075-757052, 075-757147, 075757141
075-757051
1 เมษายน 2518
40
9
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
60
1,290
35
16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30:04 น.
23
1080210807
80022009
210807
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ทุ่งสงสหประชาสรค์
นายจิรัฏฐ์ รัตนพันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 สหกรณ์
เขาขาว
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80110
thongsongsaha@gmail.com
www.tsp.ac.th
เขาขาว
075-757569
075757569
15 มกราคม2524
85
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
229
9
11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:21:35 น.
24
1080210808
80022010
210808
ก้างปลาวิทยาคม
Kangplawitayakom
นายเฉลิมชัย จิตรสำรวย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 ก้างปลา
ที่วัง
ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
80310
kpwsc@hotmail.com
kpws.ac.th
ที่วัง
075-363484,075-
075 36348
18 กุมภาพันธ์ 2536
60
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
815
22
03 กันยายน 2563 เวลา 16:07:25 น.
25
1080210812
80022015
210812
นาบอน
Nabon
นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 แก้วแสน
แก้วแสน
นาบอน
นครศรีธรรมราช
80220
Nbschool7.1@hotmail.com
http://www.nbs.ac.th/
อบต.แก้วแสน
075-491475
075-491122
28 พฤษภาคม 2519
60
5.9
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
927
27
02 สิงหาคม 2562 เวลา 08:34:02 น.
26
1080210813
80022016
210813
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
Thungyaiwittayakom School
นายนันทวัฒน์ ชัยวิชิต
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 เลขที่ 197
ท่ายาง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
thungyaiwit@thungyaiwit.ac.th
http://www.thungyaiwit.ac.th
ท่ายาง
075-368597
075-368597
2517
100
7
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
74
1,416
37
28 มิถุนายน 2560 เวลา 12:34:02 น.
27
1080210814
80022017
210814
กรุงหยันวิทยาคาร
krungyanwittayakan
นางณภัค อินทร์ปาน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 หมู่บ้านกรุงหยัน
กรุงหยัน
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
krungyan3233@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1080210814
กรุงหยัน
075758035
075758035
17 พฤษภาคม 2525
90
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
402
13
28 มกราคม 2563 เวลา 14:51:15 น.
28
1080210815
80022018
210815
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
Thungyaichalearmratanusorn ratchamuangkalapisek
นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 วัดขนาน
ทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
-
tcr.ac.th
ทุ่งใหญ่
075489775
075489775
18/05/2530
96
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
39
818
24
25 มิถุนายน 2561 เวลา 22:40:20 น.
29
1080210816
80022019
210816
เสม็ดจวนวิทยาคม
Samet Chuan Witthayakhom
นางสุจิรา รัตนบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 จุฬาภรณ์พัฒนา4
กุแหระ
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
smv@smv.ac.th
www.smv.ac.th
กุแหระ
075-350684
075354063
3 กุมภาพันธ์ 2538
120
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
393
12
10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:09:56 น.
30
1080210817
80022020
210817
ทุ่งสังพิทยาคม
Thungsung Pittayakom
นางวารินดา จู้ห้อง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ทุ่งสัง
ทุ่งสัง
ทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
80240
thungsungpit@gmail.com
www.tsp-nst.ac.th
ทุ่งสัง
075-758631
-
9 พฤษภาคม 2537
120
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
133
6
19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:56:50 น.
31
1080210838
80022021
210838
บางขันวิทยา
BANGKHANWITTAYA
นายกิตติชัย ไชยศร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 15 -
บ้านลำนาว
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
bkv@bkv.ac.th
www.bkv.ac.th
บ้านลำนาว
075-371170
075371038
3 มิถุนายน 2528
90
0.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
1,325
37
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:14 น.
32
1080210839
80022022
210839
วังหินวิทยาคม
wanghinvittayakom
นางจิราพร อินทรทัศน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 วังหิน
วังหิน
บางขัน
นครศรีธรรมราช
80360
wang_hin11@hotmail.com
www.whv.ac.th
วังหิน
0808761850
-
8 พฤษภาคม 2540
100
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
156
9
15 ธันวาคม 2563 เวลา 08:36:21 น.
33
1080210840
80022023
210840
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
Prasatratbumrung
นายเด่นวัฒน สักคุนา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 126
คลองเส
ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช
80260
prasartschool_1 @ hotmail.com
www.prasartnakhonsi.com
คลองเส
075-354298,075-
075354298
21 เมษายน 2519
90
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
183
10
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:48:15 น.
34
1080210847
80022024
210847
ช้างกลางประชานุกูล
Changklangprachanukul School
นายวิชัย สุขพันธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 มะนาวหวาน
ช้างกลาง
ช้างกลาง
นครศรีธรรมราช
80250
sitrang_cha@hotmail.com
www.changklangschool.ac.th
ช้างกลาง
075755554
075755554
22 พฤษภาคม 2521
50
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
464
15
06 มกราคม 2564 เวลา 13:46:28 น.
35
1080210792
80032001
210792
เชียรใหญ่
chianyai
นายปราโมทย์ พรหมนิล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านบ่อล้อ
แม่เจ้าอยู่หัว
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
80190
chianyaischool@hotmail.com
www.cy.ac.th
แม่เจ้าอยู่หัว
075362209
075362136 ต่อ 100
14 พฤษภาคม 2514
47
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
1,172
37
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:07:54 น.
36
1080210793
80032002
210793
วิเชียรประชาสรรค์
Wichainprachasan
นายรัตตัญญู ศรีไชย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 เชียรเขา
เชียรใหญ่
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
80190
www.wpss.ac.th
0887611833
2519
50
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
72
6
15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:14:06 น.
37
1080210794
80032003
210794
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
Chianyaisamakkhiwitthaya
นายพิทักษ์ เชิญทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 พระหอม
เสือหึง
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
80190
admin@chsw.ac.th
www.facebook.com/CHIANYAISAMAKKEEWITTAYA
อ.บต.เสือหึง
075450841
075450841
22/03/2522
70
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
125
6
13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:09:22 น.
38
1080210795
80032004
210795
ธัญญาวดีศึกษา
tunyawadeeseksa
นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 หนองยาว
ไสหมาก
เชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
80190
Somsakkongpan@hotmail.com
-
ไสหมาก
075354216
075354216
19 พฤษภาคม 2524
54
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
3
07 มิถุนายน 2564 เวลา 10:59:14 น.
39
1080210796
80032005
210796
ชะอวด
cha-uat
นายอนันทน์ แดงเรือง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9
ชะอวด
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
80180
chauat@nksrat.lac.go.th
thai.net/cha-chuad.com
ชะอวด
075381377
075380670
2499
80
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
86
1,582
48
21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:03:23 น.
40
1080210797
80032006
210797
ชะอวดวิทยาคาร
chauatwittayakan
นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบนเนิน
ชะอวด
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
80180
piti-buree@thaimai.com
http://www.chauatwit.ac.th
ชะอวด
075381366
075380425
23 พ.ค.2515
70
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
82
1,523
43
04 มีนาคม 2562 เวลา 13:53:37 น.
41
1080210798
80032007
210798
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
Kohkhanprachapibal
นายอรุณ พงศ์เพ็ชร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ไม้เสียบ
เกาะขันธ์
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
80180
khokhunpachapiban@gmail.com
www.kohkhan.ac.th
เกาะขันธ์
075493072-3
075-493073
19/2/2523
98
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
101
7
21 ตุลาคม 2561 เวลา 18:45:25 น.
42
1080210799
80032008
210799
ขอนหาดประชาสรรค์
Khonhadprachason
นางสุวรรณี เกื้อสังข์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 โคกโหนด
ขอนหาด
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
80180
kpschool614@gmail.com
www.khpcs.com
ขอนหาด
075386240
075470486
29 กรกฎาคม 2526
98
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
177
11
21 กันยายน 2561 เวลา 15:10:21 น.
43
1080210800
80032009
210800
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
CHAUATKRENGTHAMWITTAYA
นางสาววิมล นาวารัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านควนชิง
เคร็ง
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
80180
krengtham@outlook.com
www.krengtham.ac.th
เคร็ง
075470266
075470266
11/03/2534
84
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
166
12
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:19 น.
44
1080210818
80032012
210818
ปากพนัง
PAKPHANANG
ดร.สุภาพ เต็มรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 ปากพนัง
ปากพนัง
ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140
pn_school@hotmail.com
www.pakphanang.ac.th
ปากพนัง
75517186
075517186
22 สิงหาคม 2442
37
0.20
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
148
2,098
57
25 มีนาคม 2563 เวลา 14:03:12 น.
45
1080210820
80032013
210820
โศภนคณาภรณ์
Soponkanaporn School
นายมณี เอียดเสน
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 เกาะจาก
เกาะทวด
ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80330
80032013@sea12.go.th
เทศบาลเกาะทวด
075517021
-
2 มิถุนายน 2520
35
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
141
9
10 สิงหาคม 2563 เวลา 17:19:13 น.
46
1080210821
80032014
210821
อินทร์ธานีวิทยาคม
Intaneevitayakom
นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 22 หมู่ 1 บ้านเกาะจันทร์
ปากแพรก
ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140
facebook:โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
www.intanee.ac.th/
ปากแพรก
075466159
075466159
2522
74
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
83
6
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:25 น.
47
1080210819
80032015
210819
สตรีปากพนัง
SATREEPAKPHANANG
นางจิราพร รัตนกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 ประชาวัฒนา
ปากพนัง
ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140
Spn066@gmail.com
www.spns.ac.th
ปากพนัง
075517215
075517493
25มิถุนายน 2475
45
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
76
1,048
33
23 มีนาคม 2564 เวลา 13:30:05 น.
48
1080210822
80032016
210822
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
ronphiboonkiatwasuntharaphiwat
นายประเสริฐ ธานีรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
80130
ronpiboon2558@gmail.com
rbk.ac.th
ร่อนพิบูลย์
075449104
075449339
11 มิถุนายน 2516
38
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
93
1,477
43
21 มกราคม 2562 เวลา 09:35:11 น.
49
1080210823
80032017
210823
คีรีราษฎร์พัฒนา
Keereeratpattana
นายสมศักดิ์ คงแป้น
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้านขุนพัง
หินตก
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
80350
keereerat_p@hotmail.com
keereerat.ac.th
หินตก
075497071
075497166
19/07/19
35
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
297
13
17 เมษายน 2564 เวลา 09:04:18 น.
50
1080210824
80032018
210824
ควนเกยสุทธิวิทยา
Kuankaeysuttiwittaya
นางบังอร แป้นคง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ควนเกย
ควนเกย
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
80130
kuankaeysutti@gmail.com
kuankaeysutti.ac.th
เขาชุมทอง
075449022
075449296
12 กุมภาพันธ์ 2522
45
8.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
170
6
09 มิถุนายน 2561 เวลา 21:57:39 น.
51
1080210825
80032019
210825
เสาธงวิทยา
Saothongwittaya School
ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 สระพัง
เสาธง
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
80350
saothongwittaya@gmail.com
เสาธง
075373459
075373458
18/ 07 / 2534
23
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
329
12
07 สิงหาคม 2563 เวลา 12:20:42 น.
52
1080210826
80032020
210826
ตระพังพิทยาคม
Trapangpittayakom
นายณัศท์ธศักดิ์ ภาญาดา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 พรุดินสอ
ควนพัง
ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช
80130
www.trapang.ac.th
ควนพัง
075466788
075466788
13 มกราคม 2536
50
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
220
12
30 กันยายน 2562 เวลา 18:36:43 น.
53
1080210833
80032021
210833
หัวไทรบำรุงราษฎร์
huasaibumrungrat
นายคีรี มากสังข์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
หมู่ 1 ทะเลปัง
หัวไทร
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
80170
huasaibum@hotmail.com
www.hbr.ac.th
หัวไทร
075389489
075389489
2514
75
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
93
1,496
48
18 มีนาคม 2562 เวลา 08:46:58 น.
54
1080210834
80032022
210834
แหลมราษฎร์บำรุง
Laemratbamrung
นางสาวกรรณิกา จอมทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 แหลมราษฎร์
ควนชะลิก
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
80170
leamrat@hotmail.com
laemrat.ac.th
????????
075354727
075354727
08/07/2519
63
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
285
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:01 น.
55
1080210835
80032023
210835
นพคุณประชาสรรค์
Noppakhunprachasan
นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บางนบ
บางนบ
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
80170
noppa.k@hotmail.com
http://www.nopphakhun.ac.th/
บางนบ
075766071
075766071
12 กุมภาพันธ์ 2522
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
155
11
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:20:43 น.
56
1080210836
80032024
210836
ทรายขาววิทยา
Saikhaowitaya
นายวิชัย ราชธานี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ทรายขาว
ทรายขาว
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
80170
Saikhaowittaya@gmail.com
www.skwits.ac.th
ทรายขาว
075766536
075766536
27 ก.พ. 2524
ุ60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
242
12
11 มีนาคม 2563 เวลา 19:56:18 น.
57
1080210837
80032025
210837
เขาพังไกร
khaopangkrai
นายสุภาส มณีโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 เขาพังไกร
เขาพังไกร
หัวไทร
นครศรีธรรมราช
80170
khaopangkraischool3@gmail.com
เขาพังไกร
075845136
075845136
28 กุมภาพันธ์ 2535
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
197
12
05 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:13 น.
58
1080210841
80032026
210841
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
Mattayomsuksajulaphon
นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านนาโหรง
นาหมอบุญ
จุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
80130
นาหมอบุญ
075308041
075308042
55
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
30
364
12
30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:54:39 น.
59
1080210782
80042001
210782
พรหมคีรีพิทยาคม
promkeereepitayachom
นายสิทธิพร นิลพัฒน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 3
ทอนหงส์
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
80320
http://promkiri.no-ip.o
ทอนหงส์
-
-
24/06/2518
18
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
77
1,272
39
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:02 น.
60
1080210783
80042002
210783
บ้านเกาะวิทยา
bankohwittaya
นางสาวกัญญ์พิดา จงคง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5
อินคีรี
พรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
80320
bkaowit@hotmail.com
www.banko.ac.th
อินคีรี
075347290
075347290
22/02/2537
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
78
6
30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:40 น.
61
1080210801
80042003
210801
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
Thasalaprasitsuksa
นายกำพล ทองอยู่
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 -
ท่าศาลา
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
80160
ts@thasala.ac.th
www.thasala.ac.th
ท่าศาลา
075521052
075522009
12 /06/2517
35
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
153
2,069
57
12 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:57:12 น.
62
1080210802
80042004
210802
โมคลานประชาสรรค์
Mokkalan Prachasan
นางสิริวรรรณ มณีโชติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 26
โมคลาน
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
80160
mokkalan.m.s@gmail.com
http://www.mkl.ac.th
โมคลาน
091-701-8704
075445328
09/01/2523
20
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
212
12
03 มีนาคม 2564 เวลา 11:20:46 น.
63
1080210803
80042005
210803
สระแก้วรัตนวิทย์
sakaewrattanawit
นางสาวนิวร ผิวกระด้าง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 สระแก้ว
สระแก้ว
ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
80160
sakaewrattanawit@hotmail.com
sakr.ac.th
สระแก้ว
075375599
075375600
1 มิ.ย.2500
45
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
30
405
17
29 มิถุนายน 2562 เวลา 23:45:26 น.
64
1080210827
80042006
210827
สิชลคุณาธารวิทยา
Sichonkunathanyittaya
นายประพฤติ วงศ์ชนะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 40 บ้านทุ่งคา
ทุ่งปรัง
สิชล
นครศรีธรรมราช
80120
sichol17@hotmail.com
stv.ac.th
ทุ่งปรัง
367523
130
22 พฤษภาคม 2517
60
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
90
1,561
42
17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:06:55 น.
65
1080210828
80042007
210828
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
CHALONGRATRATUTIT
-
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านในดอน
ฉลอง
สิชล
นครศรีธรรมราช
80120
chalongratschool@gmail.com
www.clo.ac.th/
ฉลอง
075-466424
075-466424
29 พฤษภาคม 2518
70
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
381
15
29 มีนาคม 2560 เวลา 12:56:03 น.
66
1080210829
80042008
210829
สิชลประชาสรรค์
sichonprachasan
นายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านเขาฝ้าย
ทุ่งใส
สิชล
นครศรีธรรมราช
80120
sorchormail@gmail.com
www.schp.ac.th
เทศบาลตำบลทุ่งใส
376186
075376187
30/05/2527
85
12
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
60
845
25
10 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:02:13 น.
67
1080210830
80042009
210830
เทพราชพิทยาสรรค์
thepparatpittayasan
นายชรินทร์ สมทรง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 สระยูง
เทพราช
สิชล
นครศรีธรรมราช
80340
tpsschool2559@gmail.com
www.tpsschool.ac.th
เทพราช
075804368
-
13 มีนาคม 2533
63
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
52
6
21 มกราคม 2564 เวลา 14:39:36 น.
68
1080210831
80042010
210831
ขนอมพิทยา
khanompittaya
นายสันติกร รักสองหมื่น
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 ป่าตาล
ขนอม
ขนอม
นครศรีธรรมราช
80210
-
www.khanompittaya.ac.th
ขนอม
075529501
075527519
2524
100
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
57
911
28
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:22:16 น.
69
1080210832
80042011
210832
ท้องเนียนคณาภิบาล
thongniankhanapibal
นายสมมาศ หนูแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านท่าจันทร์
ท้องเนียน
ขนอม
นครศรีธรรมราช
80210
-
http://www.thongnain.ac.th
ท้องเนียน
075754046
075754046
16 มิถุนายน 2537
124
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
124
6
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:25 น.
70
1080210845
80042012
210845
คงคาประชารักษ์
Khongkhapracharak
นายพยัส คีรีพันธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านไสรักษ์
กะหรอ
นบพิตำ
นครศรีธรรมราช
80160
kongkaschool@gmail.com
http://www.kongka.ac.
กะหรอ
075751109
075751112
2519
48
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
278
12
24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:02:09 น.
71
1080210846
80042013
210846
นบพิตำวิทยา
noppitamwittaya
นายอรรถพร อักษรนำ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 โรงเหล็ก
นบพิตำ
นบพิตำ
นครศรีธรรมราช
80160
noppitam55@gmail.com
noppitam.ac.th
นบพิตำ
075307290
075307290
26/05/2538
45
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
547
21
05 สิงหาคม 2563 เวลา 23:41:12 น.
72
1093340260
93012001
340260
พัทลุง
phatthalung school
นายมณี เรืองแก้ว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
คูหาสวรรค์
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
patpoomom@gmail.com
www.pt.ac.th
พัทลุง
074-613022
074612071
1 เมษายน 2448
120
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
208
2,971
78
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:55:46 น.
73
1093340262
93012002
340262
พัทลุงพิทยาคม
pattalungpittayakom
นายสมพร กาญจนพันธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 100
ควนมะพร้าว
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
patpi93@hotmail.com
www.ppit.ac.th/
ควนมะพร้าว
074-612146-7
074840452
2518
120
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
65
1,016
33
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:59:40 น.
74
1093340263
93012003
340263
พรหมพินิตชัยบุรี
prompinitchaiburee school
นายภูวไนย รักจำรูญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 พรมคด
ชัยบุรี
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
prompinitchaiburee@gmail.com
school.obec.go.th/prompinit/
ชัยบุรี
074-840960
074-840961
22 พฤษภาคม 2521
118
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
201
12
10 สิงหาคม 2560 เวลา 04:12:03 น.
75
1093340264
93012004
340264
ประภัสสรรังสิต
Prapassornrangsit
นางกฤติกา อินใหม่
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 ยางงาม
นาท่อม
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
prapassorn2527@gmail.com
prs.ac.th
นาท่อม
074820212
074820212
29/02/2527
107
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
43
431
20
12 ตุลาคม 2563 เวลา 13:55:46 น.
76
1093340265
93012005
340265
วชิรธรรมสถิต
Wachirathamsatit
นายจำลอง เพชรมณี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 ทุ่งลาน
ตำนาน
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
wachirathamsatit.m@gmail.com
www.wt.thai.ac
ตำนาน
0 7460 3175
0 7460 3177
ปี พ.ศ. 2529
120
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
142
9
16 เมษายน 2564 เวลา 14:56:09 น.
77
1093340261
93012006
340261
สตรีพัทลุง
Satri Phatthalung school
นางมาลี แก้วละเอียด
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ วังเนียง
คูหาสวรรค์
เมืองพัทลุง
พัทลุง
93000
sptschool@spt.ac.th
www.spt.ac.th
พัทลุง
074-613023
074611633
เมษายน 2474
109
0.9
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
173
2,736
72
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:54:54 น.
78
1093340267
93012008
340267
กงหราพิชากร
kongrapichakorn
นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 คลองหวะหลัง
คลองทรายขาว
กงหรา
พัทลุง
93180
www.kongra.ac.th
คลองทรายขาว
074-687028
074687028
11มี.ค.2520
130
0.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
37
537
18
10 มิถุนายน 2559 เวลา 20:28:04 น.
79
1093340268
93012009
340268
ชะรัดชนูปถัมภ์
Charadchanupatham
นายปิยพงศ์ หนูดำ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 สมหวัง
สมหวัง
กงหรา
พัทลุง
93000
charad.54@gmail.com
charadchanupatham.ac.th
สมหวัง
074-605236
074605236
27 มกราคม 2523
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
188
11
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:01:46 น.
80
1093340270
93012010
340270
หานโพธิ์พิทยาคม
hanphopittayakom
นายการุณ ชูช่วย
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 223
หานโพธิ์
เขาชัยสน
พัทลุง
93130
hanpho12@hotmail.com
www.hanpho.ac.th
หานโพธิ์
074-608084
074608084
2534
130
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
139
6
10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:37:58 น.
81
1093340272
93012011
340272
ประชาบำรุง
Prachabumrung
นางวันดี พลเพชร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 ประชาบำรุง
ตะโหมด
ตะโหมด
พัทลุง
93160
pcbl93@hotmail.com
www.pch-school.thai.ac
ตะโหมด
074-610274
074610274
21 พฤษภาคม 2522
165
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
259
10
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30:23 น.
82
1093340271
93012012
340271
ตะโหมด
Tamot
นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ตลาดแขก
แม่ขรี
ตะโหมด
พัทลุง
93160
tmod93@hotmail.com
www.tamot.ac.th
-
074-695392
074695392
20/04/2519
150
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
90
1,814
48
05 มกราคม 2563 เวลา 13:04:45 น.
83
1093340273
93012013
340273
ควนขนุน
khuankhanun
นางสาวภิรัญญา อินถิติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านใสยาว
โตนดด้วน
ควนขนุน
พัทลุง
93110
kkn@kkn.ac.th
www.kkn.ac.th
โตนดด้วน
074-681773
074682142
19 พ.ค.2498
112
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
56
978
31
22 เมษายน 2564 เวลา 10:58:19 น.
84
1093340274
93012014
340274
พนางตุง
Phanangtung
นายเปรียญ ชูทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านพนางตุง
พนางตุง
ควนขนุน
พัทลุง
93150
pnt93@hotmail.com
http://school.obec.go.t
พนางตุง
074-685086
074685086
13 กรกฎาคม 2502
110
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
199
12
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:27:49 น.
85
1093340277
93012015
340277
ดอนศาลานำวิทยา
Donsalanumwittaya
นายพชร มั่นคง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8
มะกอกเหนือ
ควนขนุน
พัทลุง
93150
donsalanum@gmail.com
dslschool.thai.ac
เทศบาลตำบลบ้านสวน
074-829575
074-829575
4 พฤศจิกายน 2425
110
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
155
8
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:46:54 น.
86
1093340278
93012016
340278
ปัญญาวุธ
Panyawut School
นางรุ่งระวี สาเหล็ม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 แพรกหา
แพรกหา
ควนขนุน
พัทลุง
93110
schpanyawut@gmail.com
www.panyawut.ac.th
แพรกหา
074-643209
074643209
เมษายน 2525
100
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
138
11
17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:19:56 น.
87
1093340281
93012017
340281
ควนพระสาครินทร์
Khuanprasakarin School
นายสมนึก เวชสิทธิ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านควนพระ
ฝาละมี
ปากพะยูน
พัทลุง
93120
qps93@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ฝาละมี
074-697639
074697639
15 พฤษภาคม 2524
160
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
27
215
12
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:17 น.
88
1093340280
93012018
340280
ปากพะยูนพิทยาคาร
pakpayoonpittayakan
นายปรีชา มากมณี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 หัวควน
ดอนประดู่
ปากพะยูน
พัทลุง
93120
pakpayoonpit@gmail.com
http://school.obec.go.th
เทศบาลตำบลดอนประดู่
074-699033
074699618
1 มิ.ย 2519
179
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
581
21
16 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00:12 น.
89
1093340279
93012019
340279
หารเทารังสีประชาสรรค์
Harnthaorangsiprachasan
นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านหารเทา
หารเทา
ปากพะยูน
พัทลุง
93120
?htr93@hotmail.com
www.harnthao.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหารเทา
074-618675
074676065
16 พฤษภาคม 2506
186
8
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
64
1,104
33
01 สิงหาคม 2560 เวลา 02:00:46 น.
90
1093340283
93012020
340283
ศรีบรรพตพิทยาคม
sribanpotpittayakom
นายอนุกูล ชุมทอง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 เขาย่า
เขาย่า
ศรีบรรพต
พัทลุง
93190
sbpm93@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1093340283
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
074-689082
074689331
22 พ.ค.2522
100
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
295
12
19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:13 น.
91
1093340284
93012021
340284
ตะแพนพิทยา
Tapanpitthaya
นายสุรชน นิ่มดวง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 ท่ายูง
ตะแพน
ศรีบรรพต
พัทลุง
93190
tpp93@hotmail.com
www.tapanpitthayaschool.com/
ตะแพน
074-650054
-
27 มีนาคม 2524
24
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
89
6
24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:09:35 น.
92
1093340285
93012022
340285
ป่าบอนพิทยาคม
Pabonpittayakom School
นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7
วังใหม่
ป่าบอน
พัทลุง
93170
pbpt93@hotmail.com
www.sea12lms.com/pabon/
วังใหม่
074-625029
074-625471
2520
60
0.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
213
12
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:53:55 น.
93
1093340286
93012023
340286
บางแก้วพิทยาคม
Bangkaewpittayakom
นายโชต รัตนประพันธ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านลำธาร์
โคกสัก
บางแก้ว
พัทลุง
93140
bangkaewpit@gmail.com
www.bgp.ac.th
โคกสัก
074-697164
074697210
27/02/2524
200
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
40
567
19
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:16:38 น.
94
1093340287
93012024
340287
ป่าพะยอมพิทยาคม
paphayomphittayakom
นายโชติ จิตขาว
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านทุ่งลานโย
บ้านพร้าว
ป่าพะยอม
พัทลุง
93210
papayompit@pyk.ac.th
www.pyk.ac.th
บ้านพร้าว
074624412
074624412
29/12/2522
80
10
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
61
920
30
22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:55:02 น.
95
1093340288
93012025
340288
นิคมควนขนุนวิทยา
์Nikomkhonkanunwittaya
นายเพลิง ขุนชิต
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ลานข่อย
ลานข่อย
ป่าพะยอม
พัทลุง
93210
nkkwschool@gmail.com
nkkw.thai.ac/
ลานข่อย
074-600705
074-600706
2533
75
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
326
13
07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:32:31 น.
96
1093340269
93012026
340269
เขาชัยสน
khaochaison
นายเอนก พรมชาติ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 เขาชัยสน
เขาชัยสน
เขาชัยสน
พัทลุง
93130
kchs93@hotmail.com
khaochaison.ac.th/
074-691187
074-691187
2509
120
1.00
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
67
829
25
03 กันยายน 2563 เวลา 07:34:05 น.
97
1093340276
93012027
340276
นาขยาดวิทยาคาร
Nakhayardwitthayakarn
นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 นาขยาด
นาขยาด
ควนขนุน
พัทลุง
93110
nakhayard332@hotmail.com
นาขยาด
074-631182
074-631182
4 เมษายน 2521
100
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
68
7
03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:22:28 น.
98
1093340275
93012028
340275
อุดมวิทยายน
Udomwittayayon
นายขจรจิตร ตะหมัง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 สุนทรา
ปันแต
ควนขนุน
พัทลุง
93110
udom.sea12@gmail.com
www.udom.thai.ac
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
074610977
074610977
21 พ.ค.2521
100
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
194
11
20 เมษายน 2564 เวลา 20:18:47 น.