ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1022060229
22012001
060229
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
BENCHAMARRACHUTHIT
นายสุวรรณ ทวีผล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 -
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
chan.benja@bj.ac.th
http://www.bj.ac.th
จันทบุรี
0 -3931-1170
039313555
6 กันยายน 2454
0.5
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
202
2,843
78
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:05:06 น.
2
1022060231
22012002
060231
บางกะจะ
Bangkaja
นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บางกะจะ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
bangkaja.school@gmail.com
bkjs.ac.th
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1241
039391699
2500
5
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
74
6
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:42:56 น.
3
1022060230
22012003
060230
ศรียานุสรณ์
SIYANUSON
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
siyanuson2010@gmail.com
www.siya.ac.th
อบจ. จันทบุรี
0 -3931-1225
039301691
2463
0.10
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
154
2,766
75
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:10 น.
4
1022060232
22012004
060232
เบญจมานุสรณ์
Benjamanusorn
นายเสนอ นวนกระโทก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 -
ตลาด
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
bms_school@hotmail.com
http://www.bms.ac.th
จันทบุรี
039325990
039328635
26 ก.พ.2535
4.3
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
100
1,687
48
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:37 น.
5
1022060236
22012005
060236
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
Thamai Phun Sawat Rat Nukul School
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 0
ท่าใหม่
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
punsawat.pr@gmail.com
http://www.thamai.ac.th
ท่าใหม่
0 -3943-1341
039431210
24 สิงหาคม 2460
15
3
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
94
1,586
42
16 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:58:39 น.
6
1022060238
22012006
060238
มัธยมวัดเขาสุกิม
Matthayomwatkhaosukim
นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 เขาสุกิม
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
khaosukim_sch@hotmail.co.th
www.mk.thai.ac
เทศบาลตำบลเขาบายศรี
0-3949-5263
0-3949-5263
12 กุมภาพันธ์ 2522
24
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
157
9
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:25:20 น.
7
1022060237
22012007
060237
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
SRIRATRADNUKHROH
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 หนองคล้า
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
sirut-2009@hotmail.com
siratratnukhor.siam2web.com , http://school.obec.go.t
บ้านหนองคล้า
0 -3939-5260
0-3943-7218
26 พฤษภาคม พ.ศ.2520
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
111
9
03 ธันวาคม 2563 เวลา 16:09:49 น.
8
1022060239
22012008
060239
สะพานเลือกวิทยาคม
sapanluakwittayakom
นายจรุณ ประสงค์ดี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 ทุ่งใหญ่
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
sapanluakwit@splw.ac.th
www.splw.ac.th
ทุ่งเบญจา
039480355
-
10/08/2540
38
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
71
6
30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:53 น.
9
1022060248
22012009
060248
แก่งหางแมวพิทยาคาร
Kaenghangmaew Pittayakarh
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
KMPWEB@hotmail.com
http://www.kmps.ac.th
แก่งหางแมว
0 -3930-8109
039308273
84
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
54
872
26
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:51:36 น.
10
1022060249
22012010
060249
นายายอามพิทยาคม
NAYAIAMPITTAYAKHOM
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 40/1
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
nya@nya.ac.th
www.nya.ac.th
นายายอาม
0 -3949-1061-6
039491062
16 พฤษภาคม 2526
40
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
48
818
24
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:56:58 น.
11
1022060250
22012011
060250
มัธยมท่าแคลง
Mathayomthaklang
นางสาวณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 สองพี่น้อง
สนามไชย
นายายอาม
จันทบุรี
22170
numam9779@gmail.com
www.mtks.in/
สนามไชย
039417196
039417196
22 กุมภาพันธ์ 2537
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
74
6
21 ธันวาคม 2563 เวลา 13:19:41 น.
12
1022060235
22022001
060235
ตกพรมวิทยาคาร
tokpromwitthayakarn
นางนฤมล กงกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 เพกา
ตกพรม
ขลุง
จันทบุรี
22110
tokpromwit@hotmail.com
www.tokpromwit.ac.th
ตกพรม
039492037
039492036
2540
35
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
168
9
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:11:49 น.
13
1022060234
22022002
060234
บ่อวิทยาคาร
ฺBorwittayakarn school
นายอรรถพล วงศ์บุปผา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านบ่อบน
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
Borwittayakarn@obec.go.th
www.borwit.ac.th
เทศบาลตำบลบ่อ
039424051
039424051
10 สิงหาคม 2540
43
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
86
9
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:04:55 น.
14
1022060233
22022003
060233
ขลุงรัชดาภิเษก
khlungratchadapisake
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 47
วันยาว
ขลุง
จันทบุรี
22110
sarabunkrp@gmail.com
http://www.krp.ac.th
เทศบาลตำบลวันยาว
039441789
039442595
9/06/2514
30
5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
47
813
30
30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:31:32 น.
15
1022060242
22022004
060242
เครือหวายวิทยาคม
Kruewaiwitthayakhom
นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 เครือหวาย
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
kws@kruewai.ac.th
sites.google.com/kruewai.ac.th/ kruewai
อบต.โป่งน้ำร้อน
039460109
039460109
14/01/2542
ุ60
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
181
6
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:12:33 น.
16
1022060240
22022005
060240
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
Pongnamronwittayakhom
นายทองขาน บุญลา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 -
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
prk_school@gmail.com
www.prk.ac.th
โป่งน้ำร้อน
039447020
039447020
1 มิถุนายน 2518
45
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
42
662
20
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:45:40 น.
17
1022060241
22022006
060241
หนองตาคงพิทยาคาร
Nongtakongpittayakarn
นายชานนท์ ปานเดชา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
ntkpsc@gmail.com
www.ntkp.ac.th
หนองตาคง
039496030
039496030
13/05/2528
70
20
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
38
639
21
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:02 น.
18
1022060243
22022007
060243
มะขามสรรเสริญ
makhamsansern
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 -
มะขาม
มะขาม
จันทบุรี
22150
makhamschool@gmail.com
www.mkc.ac.th
มะขามเมืองใหม่
039389025
039389025
22/01/2518
14
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
29
472
15
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:54:48 น.
19
1022060245
22022008
060245
แหลมสิงห์วิทยาคม
laemsingwittayakom school
นางสาวมะลิ บุญคู่
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 53
พลิ้ว
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22190
laemsing.chool@gmail.com
www.laemsing.ac.th
พลิ้ว
039434135
039434135
17 พฤษภาคม 2516
16
13
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
63
877
27
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:29:33 น.
20
1022060246
22022009
060246
สอยดาววิทยา
SOIDAOWITTAYA
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 -
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
soidao@gmail.com
www.soidao.ac.th
ทรายขาว
039381140
039381140
22 พ.ค. 2521
70
6
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
80
1,338
37
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:55:14 น.
21
1022060247
22022010
060247
ทุ่งขนานวิทยา
THUNGKHANANWITTAYA
นางสาวกรกนก ดาศรี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 ทุ่งขนาน
ทุ่งขนาน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
tkwit2015@gmail.com
www.thungkhananwittaya.com
ทุ่งขนาน
039497546
039497547
2529
95
15
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
38
568
18
14 เมษายน 2563 เวลา 14:59:30 น.
22
1022060251
22022011
060251
คิชฌกูฏวิทยา
kitchakudwittayaschool
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 คลองกะทิง
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
kkwschool@gmail.com
www.kitchakud.ac.th
พลวง
039309099
-
2525
24
0.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
39
687
21
30 ตุลาคม 2563 เวลา 18:19:55 น.
23
1022060252
22022012
060252
คลองพลูวิทยา
Klongplu Wittaya
นางสาวสายพิณ พิมล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 คลองพลู
คลองพลู
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
-
-
คลองพลู
039493547
039-493546
12 พฤศจิกายน 2534
45
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
176
7
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:06 น.
24
1023150018
23010002
150018
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
Watkireewiharn(Somdej Phrawannarat Auppatham)
นางสาวธิดา เมฆวะทัต
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 ชำราก
ชำราก
เมืองตราด
ตราด
23000
watkiriwiharn@hotmail.co.th
kiree.ac.th/
ชำราก
039517026
-
2445
22
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
406
14
02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:43:28 น.
25
1023150119
23010116
012001
เกาะช้างวิทยาคม
KOHCHANGWITTAYAKOM
นายสุรเกียรติ งามเลิศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 คลองสน
เกาะช้าง
เกาะช้าง
ตราด
23170
Klongson_tr@hotmail.com
kchw.ac.th
เกาะช้าง
039510591
039510591
10 มิถุนายน 2515
160
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
382
14
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:03:23 น.
26
1023150122
23012001
150122
ตราษตระการคุณ
Trattrakarnkhun School Trat
นายพิริยะ เอกปิยะกุล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 เนินตาแมว
วังกระแจะ
เมืองตราด
ตราด
23000
tk_schooltrad@hotmail.com
www.tkschool.ac.th
วังกระแจะ
039511151
039522712
14 มกราคม 2442
75
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
107
1,976
54
29 มิถุนายน 2561 เวลา 17:39:53 น.
27
1023150123
23012002
150123
สตรีประเสริฐศิลป์
SATREEPRASERTSIN SCHOOL
นางสุภาวดี อายุเจริญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
วังกระแจะ
เมืองตราด
ตราด
23000
school@streetrat.ac.th
www.streetrat.ac.th
ตราด
039511209
039531986
11/06/2479
70
2
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
136
1,845
56
09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:18:59 น.
28
1023150124
23012003
150124
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
Tratsansernwittayakom
นายประวิทย์ นิยมนา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - -
วังกระแจะ
เมืองตราด
ตราด
23000
ts_school@hotmail.com
http://www.tratsansern.com
ตราด
039511251
039520155
๑ มิถุนายน ๒๕๐๒
2
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
42
525
23
22 สิงหาคม 2563 เวลา 16:50:10 น.
29
1023150126
23012005
150126
เขาน้อยวิทยาคม
Khownoiwittayakom
นายประธาน ทวีผล
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 เขาน้อย
ห้วยแร้ง
เมืองตราด
ตราด
23000
khownoiwit@gmail.com
www.khownoischool.com
อบต.ห้วยแร้ง
0944489914
-
13/03/2535
87
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
178
6
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:32:30 น.
30
1023150127
23012006
150127
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
Aowyaipittayakarn
นางสาวเบญจณี บุญอบ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 อ่าวใหญ่
อ่าวใหญ่
เมืองตราด
ตราด
23000
Aowyaipittayakarn@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1023150127
อ่าวใหญ่
039610388
039610388
28 ธันวาคม 2534
86
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
147
6
30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:49:41 น.
31
1023150128
23012007
150128
เนินทรายวิทยาคม
Noensaiwittayakom School
นางสาวสิริมา ใจเที่ยง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 โพรงตะเฆ่
เนินทราย
เมืองตราด
ตราด
23000
noensaiwittayakom@gmail.com
school.go.th/stree2
เนินทราย
039510872
-
ปี 2540
75
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
16
113
6
27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:31:22 น.
32
1023150129
23012009
150129
คลองใหญ่วิทยาคม
klongyaiwittayakom
นายสำเนา บุญมาก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7
คลองใหญ่
คลองใหญ่
ตราด
23110
klongyai@ky.ac.th
www.ky.ac.th
คลองใหญ่
039581192
039581192
1 มิถุนายน 2518
2.5
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
66
1,033
35
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:16:38 น.
33
1023150130
23012010
150130
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
Khaosamingwitthayakhom
นายพรชัย คำรพ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 ทุ่งห้าวา
เขาสมิง
เขาสมิง
ตราด
23130
khaosaming@gmail.com
http://www.ksw.ac.th
เขาสมิง
039619095
039619095
14 มิถุนายน พ.ศ.2516
60
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
65
1,031
33
15 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:20:09 น.
34
1023150131
23012011
150131
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
Satowitthayakhom Rachamangklabhisek
นายถนอม ทินกระโทก
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 ตกตัก
สะตอ
เขาสมิง
ตราด
23150
satowit_tr@hotmail.com
สะตอ
039501042
039501042
2533
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
190
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:09:27 น.
35
1023150132
23012012
150132
ประณีตวิทยาคม
paneetwittayakom
นายคมสัน ณ รังษี
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 ตลุง
ประณีต
เขาสมิง
ตราด
23150
paneetwit@hotmail.co.th
ประณีต
039570016
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
67
6
30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49:46 น.
36
1023150133
23012013
150133
บ่อไร่วิทยาคม
BoRaiWitTaYakom
นายรักพงศ์ จุลเจริญ
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 ตากแว้งบน
บ่อพลอย
บ่อไร่
ตราด
23140
boraiwit@outlook.com
www.boraiwit.ac.th
0
039591043
039591043
1/06/2519
90
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
51
773
22
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:05:17 น.
37
1023150134
23012014
150134
หนองบอนวิทยาคม
Nongbonwittayakom
นางสุกัญญา กูลนรา
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 เนินพัฒนา
หนองบอน
บ่อไร่
ตราด
23140
nongbonwit33@hotmail.com
http://school.obec.go.t
หนองบอน
039610954
039545334
2530
75
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
251
9
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:20:17 น.
38
1023150136
23012016
150136
แหลมงอบวิทยาคม
Laemngobwittayakom
นายมานพ บุญสมพงษ์
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 แหลมงอบ
แหลมงอบ
แหลมงอบ
ตราด
23120
laemngob@gmail.com
laemngob.ac.th/
แหลมงอบ
039597020
039597020
วันที่ 25 เมษายน 2517
77
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
420
15
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:58:24 น.
39
1023150137
23012017
150137
เกาะกูดวิทยาคม
kohkoodwittayakom school
นางสาวธนพร วังเรียง
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 คลองหินดำ
เกาะกูด
เกาะกูด
ตราด
23000
kohkoodwit@gmail.com
kohkoodwit.ac.th/
เกาะกูด
0923324366
-
3 มีนาคม 2535
170
0.8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
126
6
30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:31:59 น.