ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1017610010
17010001
610010
วัดจักรสีห์
Jaksi School
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 จักรสีห์
จักรสีห์
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
liizard@msn.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610010
อบต.จักรสีห์
036543219
036543219
01/01/2476
7
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
135
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:59 น.
2
1017610011
17010002
610011
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
chomchonwadpranonjakse
นางอุดมพร ตาระกา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านพระนอน
จักรสีห์
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
www.singarea.org/~panonjakse
จักรสีห์
036813457
2515
3
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:17:48 น.
3
1017610014
17010005
610014
วัดศรีสาคร
WATSRISAKORN
นางสาวธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8
ต้นโพธิ์
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
watsrisakornshcool.56@hotmail.com
ต้นโพธิ์
0615899557
2 มิถุนายน 2467
5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
23
7
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:32:49 น.
4
1017610016
17010008
610016
วัดประโชติการาม
Watprachotikaram
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางกระบือ
บางกระบือ
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
บางกระบือ
0867693167
3 กันยายน 2497
5.4
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
170
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:48 น.
5
1017610018
17010010
610018
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
Wat Sa-at Rat Bamrung
นายฐานวัฒน์ ชินบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยสลอด
บางกระบือ
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
บางกระบือ
36522223
-
7.8
ึ7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
87
11
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:42:12 น.
6
1017610019
17010011
610019
อนุบาลสิงห์บุรี
Anubansingburi School
นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้านเลขที่ 999 ถนนศรีบัวทอง
บางพุทรา
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
anubansing@yahoo.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610019
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
036511040,036521507
036511040
1 กันยายน พ.ศ.2497
1.3
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
95
2,096
59
17 มิถุนายน 2563 เวลา 15:17:01 น.
7
1017610009
17010012
610009
วัดพรหมสาคร
watpromsakorn
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 0 บางพุทรา
บางพุทรา
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
promsakron.school@hotmail.com
promsakorn.ac.th
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
036511187
036520614
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
500
1000
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
46
804
25
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:50:04 น.
8
1017610027
17010013
610027
วัดโคกพระ
watkoakpra
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกพระ
โพกรวม
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
โพกรวม
1 พ.ค. 2483
11.7
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
0
0
07 มกราคม 2561 เวลา 21:00:28 น.
9
1017610002
17010015
610002
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
RACHPRASIT
นายสุรพล ประไกลวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกลาง
โพกรวม
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
rachprasit_school@hotmail.com
โพกรวม
36524204
2474
11.4
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
111
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:19 น.
10
1017610006
17010016
610006
วัดสังฆราชาวาส
WatSangkharachavasschool
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเบิก
บางมัญ
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
SangkharachavasSchool@hotmail.com
WatSangkharachawas School
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
081-9483367
-
พ.ศ.2441
3.3
2.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
347
11
22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:43:25 น.
11
1017610003
17010020
610003
วัดตึกราชา
Wattukracha
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ม่วงหมู่
ม่วงหมู่
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
tukracha@hotmail.com
http://watuk.singarea.org/
ม่วงหมู่
36551101
2467
4.8
4.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
142
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:11 น.
12
1017610004
17010021
610004
วัดพระปรางค์มุนี
praprangmunee
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางประทุม
ม่วงหมู่
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
ม่วงหมู่
036573426
2458
8.1
8.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
61
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:29 น.
13
1017610005
17010022
610005
วัดศรัทธาภิรม
Watsatthapirom
นายสุธีร์ เครือวรรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บางเดื่อ
ม่วงหมู่
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
อบต.ม่วงหมู่
0811787259
-
16/04/2467
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
62
8
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:35:30 น.
14
1017610021
17010023
610021
วัดข่อย
watkhoi
นายวันชัย กล้าเอี่ยม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 พิพิธพัฒนา
หัวไผ่
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
watkhoisc@yahoo.co.th
หัวไผ่
36545337
18 กรกฎาคม 2468
12
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
144
12
26 มิถุนายน 2560 เวลา 21:37:31 น.
15
1017610023
17010025
610023
วัดโพธิ์ชัย
watphochai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โพธิ์ชัย
หัวไผ่
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
หัวไผ่
36588143
พ.ศ.2464
15
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 09:24:33 น.
16
1017610024
17010026
610024
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
Anubanmaungsingburi
นายอุดร ชื่นกลิ่น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 ปากคลอง
หัวไผ่
เมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
16000
หัวไผ่
036510565
พ.ศ.2497
14.2
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
193
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:13 น.
17
1017610054
17010027
610054
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
CHUMCHONWATPRAPRANGWIRIYAWITHIYA
นางวราพร เวชพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โคกหม้อ
เชิงกลัด
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
vatpraprang@hotmail.com
www.singrea.org/watpraprang
เชิงกลัด
-
-
2453
16.6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
225
11
03 กันยายน 2563 เวลา 10:44:15 น.
18
1017610056
17010029
610056
วัดโพธิ์หอม
phohom school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโพธิ์หอม
เชิงกลัด
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610056
บางระจัน
-
27/09/2472
18
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
37
7
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:42:14 น.
19
1017610069
17010031
610069
วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
watbanja
นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านจ่า
บ้านจ่า
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
banja_school@hotmail.com
อบต.บ้านจ่า
36591210
2468
14
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
123
11
21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:35:36 น.
20
1017610071
17010033
610071
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
KLANGCHUSRI
นายวิบูลย์ ไม้เลี้ยง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านริ้วกรูด
พักทัน
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
พักทัน
0818536097
02/09/2507
35
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
35
8
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:10:31 น.
21
1017610072
17010034
610072
วัดชะอมสามัคคีธรรม
watchaomsamukkeetrum
นางชวพร สุวรรณภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ดงชะอม
พักทัน
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
พักทัน
036817003
10/08/2510
26.4
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
8
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:36:46 น.
22
1017610073
17010035
610073
บ้านทุ่งกลับ
BANTUNGKLAB
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งกลับ
พักทัน
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
Bantungklab19@gmail.com
อบต.พักทัน
036815066
-
10 มิถุนายน 2482
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
68
8
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:27:34 น.
23
1017610057
17010036
610057
วัดห้วยเจริญสุข
Wathuay jalearnsuk School
นายสุรชัย ร่มโพธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 พักทัน
พักทัน
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
wathuay_school@hotmail.com
อบต.พักทัน
036815069
036815069
1 สิงหาคม 2468
24
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
128
8
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:26:36 น.
24
1017610058
17010037
610058
วัดน้ำผึ้ง
WADNUMPUENG
นายเดชา ยิ้มถนอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 วัดน้ำผึ้ง
โพชนไก่
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
เทศบาลเมืองบางระจัน
036501018
2517
14
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
21
6
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:57 น.
25
1017610053
17010038
610053
วัดวังขรณ์
watwangkorn
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 วังขรณ์
โพชนไก่
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
เทศบาลตำบลบางระจัน
-
-
27 พฤษภาคม 2482
19.6
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
0
0
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:31:01 น.
26
1017610052
17010039
610052
วัดชันสูตร
watchannasut
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ชันสูตร
โพชนไก่
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
watchannasut@gmail.com
บางระจัน
036814818
-
2497
17.3
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:57 น.
27
1017610063
17010041
610063
วัดแหลมคาง
lamkang
นางสาวอัญชลี สังข์ทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 แม่ลา
แม่ลา
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
lamkang@hotmail.com
lamkang.com
แม่ลา
-
-
1 เมษายน 2467
12.2
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
104
11
27 สิงหาคม 2563 เวลา 08:59:08 น.
28
1017610067
17010043
610067
เรืองเดชประชานุเคราะห์
นายสุนทร ภู่แพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 หนอลาด
ไม้ดัด
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
ไม้ดัด
14.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
11
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:17:35 น.
29
1017610065
17010044
610065
วัดตลาดโพธิ์
Wattaladpho
นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ตลาดโพธิ์
ไม้ดัด
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
ไม้ดัด
36591104
12.5
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
6
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:45 น.
30
1017610066
17010045
610066
อนุบาลบางระจัน
anubanbangrachan
นายบรรเทิง โนนเปือย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ไม้ดัด
ไม้ดัด
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
anubanbangrachan@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1017610066&page=info
เทศบาลเมืองบางระจัน
036591082
26 มิถุนายน 2467
10
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
339
10
05 มีนาคม 2562 เวลา 14:20:17 น.
31
1017610074
17010046
610074
วัดคีม
KEEM SCHOOL
นางสุภาพ แก้วบัว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านคีม
สระแจง
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
keem_school@hotmail.com
keem.singprimary.go.th
อบต.สระแจง
0989585181
-
16/04/2478
19.7
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
152
11
18 สิงหาคม 2563 เวลา 11:08:25 น.
32
1017610075
17010047
610075
วัดดอนเจดีย์
Watdonjadee
นายพลกฤษณ์ บุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ดอนเจดีย์
สระแจง
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
obecsing019@singprimary.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610075
สระแจง
0821698701
01/05/2517
25.3
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
69
8
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:26 น.
33
1017610076
17010048
610076
บ้านทุ่งว้า
BANTUNGWA
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สระแจง
สระแจง
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
อบต.สระแจง
36521879
2485
23
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
23
8
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:31 น.
34
1017610077
17010049
610077
วัดสามัคคีธรรม
samakkeetam
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สามัคคีธรรม
สระแจง
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
สระแจง
36818069
2 กรกฎาคม 2506
24.5
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
31
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 09:37:00 น.
35
1017610061
17010050
610061
วัดประสิทธิ์คุณากร
Watprasitkunakorn
นายถัน ทองดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ตลาดโพธิ์
สิงห์
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
prasit1924@hotmail.com
เทศบาลเมืองบางระจัน
036591499
10 มิถุนายน 2467
15
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
60
8
02 เมษายน 2563 เวลา 12:02:21 น.
36
1017610060
17010052
610060
ชุมชนบ้านไม้ดัด
Chumchanmaidad
นางเพ็ญศรี ชิตสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ตลาดบางระจัน
สิงห์
บางระจัน
สิงห์บุรี
16130
maidad16130@hotmail.com
เทศบาลเมืองบางระจัน
036591496
2488
10
0.10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
70
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:54:46 น.
37
1017610032
17010053
610032
วัดตะโกรวม
Wat Takoruom School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 คอทราย
คอทราย
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
-
-
คอทราย
36522021
-
1 พฤษภาคม 2519
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
93
11
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:18:09 น.
38
1017610033
17010054
610033
วัดวังกะจับ
Watwangkajub
นายนคร สุขโข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วังกะจับ
คอทราย
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
https://data.bopp-obec.info/web/index_building.php?School_ID=1017610033
คอทราย
พ.ศ.2469
15.1
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:52:53 น.
39
1017610038
17010055
610038
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
Chumchonwatklangtakham
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 ท่าข้าม
ท่าข้าม
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
watkhangtakam@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610038
ท่าข้าม
036597115
0
28 สิงหาคม 2472
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
238
11
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:00 น.
40
1017610039
17010056
610039
วัดโพธิ์ศรี
Wat Phosri School
นางวันดี บุ้งทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ท้องคุ้ง
ท่าข้าม
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
phosri_sc@hotmail.com
ท่าข้าม
36535586
30 เมษายน 2470
12.5
-
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:27 น.
41
1017610040
17010057
610040
วัดสาธุการาม
watsatukaram
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 สิงห์บุรีพัฒนา
ท่าข้าม
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
ท่าข้าม
036818043
2513
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:55:05 น.
42
1017610029
17010059
610029
ค่ายบางระจัน
Khaibangrachan
นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 วังกา
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610029
บางระจัน
-
-
30/11/2442
15
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
74
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:31:40 น.
43
1017610030
17010060
610030
วัดประดับ
watpradub
นางสาวยุพา บุญอนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ทับเจ็กหะ
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1017610030&page=info
บางระจัน
1 สิงหาคม 2468
17
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
88
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:32 น.
44
1017610031
17010061
610031
อนุบาลค่ายบางระจัน
Anubankhaibangrachan
นายสมหมาย พลทวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโคกพร้าว
บางระจัน
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
อบต.บางระจัน
036597690
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2442
15
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
269
11
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:38:13 น.
45
1017610037
17010062
610037
บ้านหนองลีวิทยาคม
Bannonglee Wittayakom School
นายสมชาย สิงหา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดอนมะสัง
โพทะเล
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
bannonglee2499@gmail.com
www.facebook.com/bannonglee9
โพทะเล
0898895976
-
23 พฤษภาคม 2483
18.9
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
211
11
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:28:51 น.
46
1017610034
17010063
610034
วัดบ้านกลับ
Watbanglub
นายภานุพงศ์ แขดสันเทียะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกลับ
โพทะเล
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
-
-
โพทะเล
-
21 กรกฎาคม 2480
23
7.7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
104
8
26 สิงหาคม 2563 เวลา 10:15:57 น.
47
1017610035
17010064
610035
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
Wat Photalaysamakee school
นายธรรมสรณ์ สุศิริ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 โพทะเล
โพทะเล
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
photalae47@thaimail.com
www.photalae.com
โพทะเล
36501379
23/07/2502
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
133
12
21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:33:56 น.
48
1017610041
17010065
610041
วัดโพธิ์สังฆาราม
phosangkharam
นางดวงใจ สุขสบาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 วัดพริก
โพสังโฆ
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
phosung@thaimail.com
www.singarea.org
เทศบาลโพสังโฆ
36597008
2482
11.9
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:17:58 น.
49
1017610042
17010066
610042
ชุมชนวัดม่วง
chumchonwatmaung
นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านม่วง
โพสังโฆ
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
cwm2553@hotmail.com
โพสังโฆ
036573453
-
14 มิถุนายน 2467
7
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
281
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:11:36 น.
50
1017610043
17010067
610043
วัดสิงห์
watsing
นายอนุพงษ์ คล้องการ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 -
โพสังโฆ
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
anujaree@singprimary.go.th
โพสังโฆ
0811921424
-
23112442
7.4
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
118
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:26 น.
51
1017610036
17010068
610036
ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
thairathwittaya56
นางสาวจริยา จันทราสา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม
ค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
16150
หนองกระทุ่ม
36817043
036817043
23 พฤษภาคม 2483
33
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
95
11
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:13:42 น.
52
1017610078
17010069
610078
อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
Anubanphromburi(watkuditong)
นางประภา พวงดอกไม้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไทยพวน
บางน้ำเชี่ยว
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610078
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
36599492
๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒
16
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
103
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:18:30 น.
53
1017610080
17010071
610080
วัดโภคาภิวัฒน์
Pokapiwatana
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โภคาภิวัฒน์
บางน้ำเชี่ยว
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
proka48prom@thaimail.co
เทศบาลบางน้ำเชี่ยว
036599495
17/04/2469
16
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
31
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:27:21 น.
54
1017610081
17010072
610081
วัดหลวง
watluang
นายไพศาล จูฑะพันธุ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 วัดหลวง
บางน้ำเชี่ยว
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
-
-
เทศบาลบางน้ำเชี่ยว
36598242
-
2475
19.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:29:16 น.
55
1017610086
17010073
610086
วัดกลางธนรินทร์
watglangtanarin
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแป้ง (บ้านสามหมื่น)
บ้านแป้ง
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
อบต.บ้านแป้ง
0962208270
-
11 พฤษภาคม 2466
13.3
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
34
8
25 มิถุนายน 2563 เวลา 13:03:26 น.
56
1017610085
17010076
610085
บ้านเก่า
Bankao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเก่า
บ้านหม้อ
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
ban.kaoschool@hotmail.com
อบต.บ้านหม้อ
36599803
5/05/2483
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
68
8
17 ธันวาคม 2562 เวลา 12:57:10 น.
57
1017610082
17010077
610082
วัดเก้าชั่ง
watkaochang
นายมุนี พวงดอกไม้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บางเก้าชั่ง
บ้านหม้อ
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
บ้านหม้อ
-
2476
12
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
166
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:18:09 น.
58
1017610083
17010078
610083
วัดโคปูน
Kopoon School
ว่าที่ พ.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคปูน
บ้านหม้อ
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
pisit@singprimary.go.th
บ้านหม้อ
036810105
2482
25
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
76
8
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:01:26 น.
59
1017610084
17010079
610084
ชุมชนวัดตราชู
Chomchonwattrachoo
นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหม้อ
บ้านหม้อ
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610084
บ้านหม้อ
036599711
1 มกราคม 2467
21.3
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
95
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:07 น.
60
1017610092
17010081
610092
วัดอัมพวัน
watamphawan
นายมงคล เครือทิวา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 อัมพวัน
พรหมบุรี
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16160
WA_amphawan@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610092
เทศบาลพรหมบุรี
036599096
16/04/2486
14
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
172
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:00 น.
61
1017610094
17010083
610094
วัดเตย
Wattoei
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านพลู
พระงาม
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
wattoei@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1017610094&Area_CODE=1701
พระงาม
036810611
พ.ศ.2465
16
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
79
11
09 มิถุนายน 2561 เวลา 18:31:19 น.
62
1017610095
17010084
610095
วัดประสาท
Watprasat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หัววน
พระงาม
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
พระงาม
-
2 กันยายน พ.ศ. 2479
15.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
39
8
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:26:16 น.
63
1017610097
17010086
610097
ชุมชนวัดเทพมงคล
tepmongkol school
นางสาวกุลธิดา อ่อนมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 วัดเทพมงคล
โรงช้าง
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
โรงช้าง
36599499
2473
14
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
36
9
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:16:33 น.
64
1017610090
17010088
610090
วัดพรหมเทพาวาส
watpromtapawas
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ชลอน
หัวป่า
พรหมบุรี
สิงห์บุรี
16120
โรงช้าง
036573428
2466
10
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
8
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00:08 น.
65
1017610044
17010089
610044
วัดถอนสมอ
WATTHONSAMOR
นางสาวนริศรา มาลาศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ถอนสมอ
ถอนสมอ
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
wathon 16140 @gmail.com
www. singarea.oral. thonsamor.
ถอนสมอ
595249
1/5/2509
20.8
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
184
9
26 มิถุนายน 2562 เวลา 23:39:01 น.
66
1017610045
17010090
610045
วัดโบสถ์
watbost school
นางสาวกมลพร พูลเพียร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ถอนสมอ
ถอนสมอ
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
watbote.ts@hotmail.com
เทศบาลถอนสมอ
036595057
20
0.50
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
55
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:46 น.
67
1017610046
17010091
610046
อนุบาลท่าช้าง
Anuban tachang
ว่าที่ ร.อ.สมพร สุวรรณรังค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสวนกล้วย
ถอนสมอ
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
anuban.TC@hotmail.com
เทศบาลตำบลถอนสมอ
36595248
15 ตุลาคม 2503
19.2
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
51
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:04:12 น.
68
1017610050
17010092
610050
วัดพิกุลทอง
WATPIKUNTHONG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 พิกุลทอง
พิกุลทอง
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
pikun2563@gmail.com
เทศบาลถอนสมอ
-
2468
17
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
59
8
18 มิถุนายน 2563 เวลา 20:12:21 น.
69
1017610049
17010093
610049
ชุมชนวัดเสาธงหิน
Chomchonwatsaothonghin
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เสาธงหิน
โพประจักษ์
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
sth school@thaimail.co.th
โพประจักษ์
21 กรกฎาคม 2477
18
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
109
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:55:35 น.
70
1017610047
17010094
610047
วัดโสภา
watsopa
นายฐพัชร์ บุญเสริม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 กระดีแดง
โพประจักษ์
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
watsopa@gmail.com
โพประจักษ์
-
-
2469
18
3.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
95
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:59:29 น.
71
1017610051
17010095
610051
วัดวิหารขาว
Watwihankhao
นางศศิธร แพรเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 วิหารขาว
วิหารขาว
ท่าช้าง
สิงห์บุรี
16140
อบต.วิหารขาว
36540291
-
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
40
8
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:49:43 น.
72
1017610099
17010097
610099
วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
phikhat
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ไผ่ขาด
งิ้วราย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
17010097@singprimary.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1017610099&page=kk_sch
งิ้วราย
36812637
2470
16
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
30
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:09 น.
73
1017610100
17010098
610100
วัดเพิ่มประสิทธิผล
watpermprasittipol
นายนิกร ศรีทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หัวบึง
งิ้วราย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
-
-
งิ้วราย
36521620
-
พ.ศ.๒๔๙๙
19.2
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
152
11
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:36:03 น.
74
1017610131
17010100
610131
วัดน้อย
wadnoi
นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 ดอนโพธิ์
งิ้วราย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
งิ้วราย
36581101
2482
18
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
80
9
29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:40:38 น.
75
1017610109
17010101
610109
วัดบางปูน
Watbangpoon
นางรุ่งนภา กาญจนสมบัติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บางปูน
ชีน้ำร้าย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
bangpoon.school99@gmail.com
www.singarea.org/~bangpoon/?
ชีน้ำร้าย
089-8014749
-
พ.ศ.2481
19
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
147
11
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:59 น.
76
1017610110
17010102
610110
วัดระนาม
watranam
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ระนาม
ชีน้ำร้าย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
ชีน้ำร้าย
089-0696514
พ.ศ.2466
28.6
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
11
05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:56:46 น.
77
1017610112
17010104
610112
วัดกลาง
watklang school
นางเนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกลาง
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
watklangschool2019@gmail.com
www.watklangschool.net
ทองเอน
36811572
4 กรกฎาคม 2482
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
172
11
03 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:06:36 น.
78
1017610113
17010105
610113
วัดคลองโพธิ์ศรี
KLONGPOSRI
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 คลองโพธิ์ศรี
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
ทองเอน
36501094
14 กรกฏาคม 2479
29.3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
38
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:01 น.
79
1017610114
17010106
610114
วัดเชียงราก
Watchiangrak
นางธัญญารัตน์ ทับทิม กลับดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 เชียงราก
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
-
ทองเอน
-
-
2482
28
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
131
11
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:54:20 น.
80
1017610115
17010107
610115
วัดเซ่าสิงห์
watsaosing
นางสาวปาณิสรา น้อยศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหางน้ำ
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
http://school.obec.go.t
ทองเอน
2476
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
61
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:34 น.
81
1017610116
17010108
610116
ชุมชนวัดดงยาง
CHOMCHONWATDONGYANG
นายรังสิวุฒิ ศรีพุฒ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ดงยาง
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
dongyang199@gmail.com
-
ทองเอน
036581622
036811622
2466
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
130
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:22 น.
82
1017610117
17010109
610117
วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
Wat Phaidam School
นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ไผ่ดำ
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
e21emj@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610117
ทองเอน
036811100
1/04/2467
20
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
50
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:41 น.
83
1017610118
17010110
610118
วัดล่องกะเบา
Watlongkabao
นายสมยศ สังสอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ล่องกะเบา
ทองเอน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610118
ทองเอน
081-9464874
-
20 พฤษภาคม 2482
25.9
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:14 น.
84
1017610138
17010112
610138
วัดยาง
watyang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ทับยา
ทับยา
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
-
-
ทับยา
-
-
01/05/2465
13
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
45
8
22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00:57 น.
85
1017610108
17010115
610108
วัดท่าอิฐ
wattait
นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ท่าข่อย
ท่างาม
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
อบต.ท่างาม
036812424
19 เมษายน 2466
25
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
132
12
15 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04:43 น.
86
1017610107
17010118
610107
วัดตุ้มหู
Wattoomhoo
นางจิติภัสร์ อัครโรจน์รวี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านปลาไหล
ท่างาม
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
ท่างาม
-
28/07/2472
25.6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
125
12
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:52:01 น.
87
1017610126
17010119
610126
วัดโฆสิทธาราม
WATKOSITTHARAM SCHOOL
นางจุฑาทิพ มงคล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านไร่
น้ำตาล
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
kositinburi@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610126
น้ำตาล
036503261
-
พฤษภาคม พ.ศ. 2467
14.2
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
174
11
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:20:54 น.
88
1017610127
17010120
610127
วัดทอง
Watthong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านน้ำตาล
น้ำตาล
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
Watthong.sing2014@gmail.com
น้ำตาล
0629874599
พ.ศ. 2521
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
25
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:27:30 น.
89
1017610120
17010123
610120
วัดปลาไหล
Watplalai school
นายภิญญู ศิรชินภัทร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 วัดปลาไหล
ประศุก
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
plalaischool@gmail.com
www.singarea.org-watplalai/
ประศุก
36583095
036583095
1 พฤษภาคม 2464
21.8
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
77
10
22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:15:06 น.
90
1017610121
17010124
610121
วัดเสือข้าม
Watsuekham
นายนพพร ล่ำสัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 เสือข้าม
ประศุก
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
ประศุก
036-583106
1 ตุลาคม 2476
24.8
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
113
11
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:54:49 น.
91
1017610122
17010125
610122
วัดสว่างอารมณ์
Watsawangarom School
นางสาวรินจีรา เผือกวัด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ไผ่ขวาง
ประศุก
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
Sawang@hot.mail.Com
ประศุก
036812058
-
5 กรกฎาคม 2581
25
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
114
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 07:56:14 น.
92
1017610102
17010126
610102
วัดกระทุ่มปี่
watkrathumpi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 แหลมยอ
โพธิ์ชัย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
krathumpis@gmail.com
อบต.โพธิ์ชัย
36588237
-
1 สิงหาคม พ.ศ. 2467
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:29:38 น.
93
1017610103
17010127
610103
วัดบ้านลำ
WATBANLUM SCHOOL
นางทวีป บรรจงเปลี่ยน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านลำ
โพธิ์ชัย
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
www.watbanlum.com
โพธิ์ชัย
036-560008
18/5/2482
23
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
88
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:26:10 น.
94
1017610124
17010129
610124
บ้านคูเมือง
kumueng school
นายไพฑูรย์ นาวีระ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านคูเมือง
ห้วยชัน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610124
ห้วยชัน
036505085
-
15 มกราคม 2509
23.9
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
81
11
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:49:24 น.
95
1017610125
17010130
610125
วัดหนองสุ่ม
Nongsoom School
นางสาวศิโรรักษ์ เพ็ชร์เขียว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหนองสุ่ม
ห้วยชัน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
nongsoom_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1017610125
ห้วยชัน
036505110
-
2467
27
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
82
11
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:46:57 น.
96
1017610133
17010131
610133
วัดการ้อง
watkarong school
นายสมศักดิ์ รักลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 การ้อง
ห้วยชัน
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
ห้วยชัน
36690164
พ.ศ. 2464
21.4
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
68
11
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:35:00 น.
97
1017610130
17010134
610130
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
Anubaninburi
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บางกะปิ
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
-
-
อินทร์บุรี
036581108
036582387
2464
19.3
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
271
9
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:06:21 น.
98
1017610123
17010135
610123
วัดประศุก
Watprasook
นางสาวนันทชพร ขาวใบไม้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ประศุก
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
prasook122@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1017610123&page=info
อินทร์บุรี
036583184
23/05/2543
18
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
32
8
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:46:48 น.
99
1017610134
17010136
610134
วัดโบสถ์
watboth
ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 สวนหลวง
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
16110
watboth6.1@gmail.com
www.watboth.ac.th/
อินทร์บุรี
036510769
2465
16
3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
49
914
28
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:55:48 น.