ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1031260070
31010001
260070
บ้านโพธิ์ดอนหวาย
BAANPHODONWAI
นายสมกิจ อาจจุฬา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
banphodonwai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
กระสัง
0-4469-0238
-
2501
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
125
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:43 น.
2
1031260071
31010002
260071
บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
Bankrasang School
นายอนันต์ ศรีคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านกระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
กระสัง
044-634671
5/06/2482
8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
123
9
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00:35 น.
3
1031260077
31010003
260077
บ้านหนองม้า
bannongma
นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannongma425@gmail.com
http://school.obec.go.th/bannongma/
กระสัง
0819667517
-
9/05/2496
13
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
142
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 19:22:04 น.
4
1031260031
31010004
260031
บ้านกลันทาวิทยา
Bankalantawittaya
นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
กลันทา
044-781462
15
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
148
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:48 น.
5
1031260032
31010005
260032
บ้านท้องเรือ
Ban-Tongruea
นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Tong69@windowslive.com
http://school.obec.go.t
กลันทา
044630148
-
2กรกฏาคม2402
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
9
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:19:56 น.
6
1031260034
31010006
260034
บ้านพระครูน้อย
prakrunoi
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมช้างบ้านผือ
หมู่ 1 พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
htt://school.obec.go.th
บ้านพระครูน้อย
พ.ศ.2488
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
02 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:16:14 น.
7
1031260035
31010007
260035
บ้านหนองปรือ
Bannongprue
นายวิทยา สุทธิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nongprue3101007@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260035
กลันทา
0868731029
-
18 พ.ค. 2498
12
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
138
12
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:23 น.
8
1031260036
31010008
260036
บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
Banklangpet
นางสาวอรุณี นิลสระคู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
klangpet99@gmail.com
http//school.obec.go.th
กลันทา
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
9
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:27 น.
9
1031260037
31010009
260037
วัดบ้านเสม็ด
WATBANSAMED
นายคมสัน ทวยมีฤทธิิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
watbansamed@hotmail.co.th
กลันทา
-
7/10/2487
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
8
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:03 น.
10
1031260008
31010010
260008
ไตรภูมิวิทยา
Tripoomvittaya
นายกนก ดีมี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
tripoomburiram@gmail.com
school.obec.go.th/traip
ชุมเห็ด
0446119811
0446119811
1 มิถุนายน 2521
1.2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
400
20
03 สิงหาคม 2563 เวลา 15:51:01 น.
11
1031260009
31010011
260009
บ้านโกรกขี้หนู
bankrokkhinoo
นายสนอง วิเศษนคร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
khrok@chaiyo.com
http://school.obec.go.th/khrokkinoo/
เทศบาลเมืองชุมเห็ด
044182536
12 มิถุนายน 2483
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
142
12
30 สิงหาคม 2556 เวลา 14:52:57 น.
12
1031260010
31010012
260010
บ้านหนองตราดน้อย
Bannongtradnoy
นายสุวัฒน์ รัตนดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
ชุมเห็ด
089-7198180
15 มิถุนายน พ.ศ.2497
9.6
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
98
9
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:05 น.
13
1031260011
31010013
260011
สามัคคีมีชัยวิทยา
Samakkeemeechaiwittaya
นายแสง แก้วฉวี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองไผ่น้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
samakkeemeechai2559@gmail.com
ชุมเห็ด
22 มีนาคม 2517
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
217
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:00 น.
14
1031260012
31010014
260012
บ้านหนองไผ่ใหญ่
nongphaiyai
นายธาดาพงศ์ แดงงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
P31010014@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1031260012&page=info
ชุมเห็ด
08/03/2522
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 10:46:18 น.
15
1031260013
31010015
260013
บ้านตราดหนองพลวง
tradnongplong school
นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
ชุมเห็ด
044-614224
18 พฤษภาคม 2509
3
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
50
8
06 เมษายน 2562 เวลา 07:21:05 น.
16
1031260038
31010016
260038
บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
sumrongpromanusorn
นายวาทิต มะริดรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
samrong0016@gmail.com
ถลุงเหล็ก
044119333
2012
16
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:32 น.
17
1031260028
31010017
260028
วัดบ้านถลุงเหล็ก
watbantalunglek
นายภูษิต รัตนะวรรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
thalunglekschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260028
-
0815480416
0815480416
1 เมษายน 2483
20
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
122
11
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:02:06 น.
18
1031260029
31010018
260029
บ้านโนนศิลา
Bannonsila
นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nonsila.school.18@gmail.com
ถลุงเหล็ก
1 พฤษภาคม 2499
17
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
110
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:13:54 น.
19
1031260030
31010019
260030
บ้านหนองผักแว่น
Nongpakwan School
นางธันยาภัทร์ สุขเกษม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nongpakwan@buriram1.go.th
htt://school.obec.go.th
ถลุงเหล็ก
0649974549
2507
22
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
46
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:21:32 น.
20
1031260033
31010020
260033
บ้านพะไล
Banphalai
นายพยัต ยืนยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านพะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
palai260033@gmail.com
http://school.obec.go.
ถลุงเหล็ก
03/07/2502
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
9
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:31:17 น.
21
1031260014
31010021
260014
เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
KATEKANTANGSONGKRAW 5 (TRAIKAMSITTHISIL)
นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ - ถนนหน้าสถานี
ในเมือง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
traikam@buriram1.go.th
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
044-611624
24 มิถุนายน 2489
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
32
517
21
20 ตุลาคม 2562 เวลา 12:08:49 น.
22
1031260007
31010022
260007
อนุบาลบุรีรัมย์
Anuban bureeram
นายชาญชัย ไชยพิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ -
ในเมือง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
anubanburiram@hotmail.com
www.abr.ac.th/
เมืองบุรีรัมย์
044-611277
044-602525
2496
1.5
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
79
1,821
48
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:21:06 น.
23
1031260044
31010023
260044
บ้านตะเคียน
Bantakean
นางปณิชา คำจันทราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านสุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
บัวทอง
044119335
9 กันยายน 2501
10
10.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
60
6
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:16 น.
24
1031260045
31010024
260045
บ้านหนองเพชร
bannongpet
นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองเพชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannongpet@gmail.com
บัวทอง
0817256770
2501
6
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
72
8
31 ตุลาคม 2561 เวลา 12:59:19 น.
25
1031260046
31010025
260046
วัดบ้านสวายสอ
WatBansawaisor
นายชาติชาย วงศ์คำ
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
บัวทอง
044-871489
20 สิงหาคม 2482
9
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
249
12
14 สิงหาคม 2558 เวลา 14:30:54 น.
26
1031260047
31010026
260047
วัดบ้านรุน
Watbanrun
นายรังสรรค์ มโนปราณีต
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านรุน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
บัวทอง
2483
14
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
6
09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:19:36 น.
27
1031260075
31010027
260075
บ้านหนองค่าย
Bannongkai
นางวารุณี ประทุมเมศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260075
บ้านบัว
0 4463 0385
-
15 มิถุนายน 2482
14
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
151
9
05 สิงหาคม 2562 เวลา 10:09:54 น.
28
1031260076
31010028
260076
บ้านดอนใหญ่
Bandonyai
นางกัลยา พร้อมโตนด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
donyai@buriram.org
http://school.obec.go.t
บ้านบัว
044-119338
26 สิงหาคม 2501
13
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
36
8
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:13:31 น.
29
1031260072
31010029
260072
บ้านปรุบุมะค่า
banprubumaka
นายอวยพร ศรีภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
prubumaka@chaiyo.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260072
บ้านบัว
044-119339
1 พฤษภาคม 2503
9
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
57
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:52 น.
30
1031260073
31010030
260073
บ้านโคกระกา
Bankhokraka
นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้ (รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน)
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nongnong11@outlook.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260073
บ้านโคกระกา
-
-
25 มิถุนายน 2502
10
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
131
9
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:45 น.
31
1031260074
31010031
260074
บ้านม่วงวิทยาคาร
Banmuangwitthayakhan school
ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
muangwit@buriram.org
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260074
บ้านบัว
044-630058
-
5 มิถุนายน 2482
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
45
8
21 มกราคม 2563 เวลา 08:05:09 น.
32
1031260069
31010032
260069
อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)
Anubanmuangburiram_banbua
นายปิยะ ศิลากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
anubanbanbua@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260069
บ้านบัว
044-183098
24 กรกฎาคม 2468
11
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
414
15
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:12:15 น.
33
1031260039
31010033
260039
วัดโพธิ์ทอง
Watphothong School
นายสุดเขต บำรุงแคว้น
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
อบต.บ้านยาง
044-613335
14 สิงหาคม 2467
6
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
370
18
10 กันยายน 2562 เวลา 11:32:26 น.
34
1031260040
31010034
260040
บ้านหนองโสน
Bannongsano
นายไตรรงค์ ชุมสาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองโสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
school.sano@mail.com
www.sanobr.com
บ้านยาง
044-612855
2497
3.5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
61
10
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:26 น.
35
1031260041
31010035
260041
บ้านมะค่า
Banmaka
นายสิทธินันท์ โสกงโสด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านมะค่า
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
ิbanmaka@buriram1.go.th
บ้านยาง
044630151
20/04/2509
10
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:38:30 น.
36
1031260042
31010036
260042
บ้านง้าง
banngang
นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
banngang@gmail.com
-
บ้านยาง
044630150
-
5/05/2509
12
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
15
7
21 มิถุนายน 2562 เวลา 08:10:40 น.
37
1031260043
31010037
260043
บ้านตะโก
BANTAKO
นายธนภัทร สิริวาส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Takoschool2477@gmail.com
บ้านยาง
044-666541
044666541
6 ตุลาคม 2477
9
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
347
16
05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:15 น.
38
1031260024
31010038
260024
บ้านหนองมะค่าแต้
bannongmakatae
นางประกอบ เพชรสุวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองมะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
maka.br1@gmail.com
พระครู
-
1 กุมภาพันธ์ 2497
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
132
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:24 น.
39
1031260025
31010039
260025
บ้านหนองยาง
Bannongyang
นายพัทยา คำสอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannongyangbr1@gmail.com
พระครู
2499
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
83
11
01 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:05:17 น.
40
1031260026
31010040
260026
บ้านสระเกษ
bansakase
นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสระเกษ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bansakase54@gmail.com
พระครู
0999865501
พ.ศ.2499
16
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
8
27 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:59:44 น.
41
1031260027
31010041
260027
บ้านหนองขวาง
นางสาวศจี เปล่งเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองขวาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannongkwangbr1@gmail.com
พระครู
044630152
1 พฤษภาคม 2523
22
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
49
9
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:58 น.
42
1031260022
31010042
260022
พระครูวิทยา
prakruwittaya
นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
prakruvittaya@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260022
พระครู
08-7377-7979
1/01/2471
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
180
11
27 กันยายน 2562 เวลา 11:38:07 น.
43
1031260023
31010043
260023
บ้านม่วง
banmuang
นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
banmuangm3.br1@gmail.com
พระครู
044-783691
01/05/2501
16
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
131
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:31 น.
44
1031260091
31010044
260091
วัดบ้านเมืองฝาง
Watbanmuangfang
นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
http://school.obec.go.t
เมืองฝาง
044-782726
พ.ศ. 2477
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
319
13
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:12:14 น.
45
1031260092
31010045
260092
วัดบ้านเมืองดู่
Watbanmuangdoo
นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
wd260092@gmail.com
เมืองฝาง
044-630434
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
198
8
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:40:10 น.
46
1031260093
31010046
260093
บ้านโคกกลาง
Ban Kokklang School
นางสาวจรรยา กุลสุทธิชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 ทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
เมืองฝาง
044-630081
10/05/2598
36
36
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
236
12
19 มิถุนายน 2562 เวลา 19:31:20 น.
47
1031260078
31010047
260078
วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
watbannongtalumpook
นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองตลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nongtalumpook@hotmail.com
ลุมปุ๊ก
0866482875
10 มิถุนายน 2484
21
21
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
316
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:02 น.
48
1031260079
31010048
260079
บ้านหนองทะลอก
Bannongtalok
นายประภาส บรรลังก์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannongtalok2559@gmail.com
044-783490
26 มิถุนายน 2502
24
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
234
11
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:29:43 น.
49
1031260080
31010049
260080
วัดสว่างบูรพา
watsawangburapha
นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมปุ๊ก
0956101705
26/06/2502
30
27
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
126
9
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:51:52 น.
50
1031260081
31010050
260081
บ้านหนองไทร
Nongsai School
นายสมาน กลมกูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nongsai2560@gmail.com
ืnongsaimuang.net
ลุมปุ๊ก
09 1945 1599
-
10 เมษายน 2508
25
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
169
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:57:07 น.
51
1031260052
31010051
260052
บ้านสวายจีก
swaijeek school
นายวิเชียร วณิชชาพัชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านสวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
swaijeek.ac@gmail.com
www.//school.obec.saway
สวายจีก
044-181521
044181521
11 ตุลาคม 2476
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
221
8
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:18 น.
52
1031260053
31010052
260053
บ้านโคกเปราะ
Kokprao
นายนพดล เย็นทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านโคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
http://obec.school.go.th
สวายจีก
044-783488
5 มีนาคม 2505
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
112
9
07 เมษายน 2562 เวลา 10:35:25 น.
53
1031260054
31010053
260054
บ้านพลวง
Ban Pluang
นายวีรชัย พิมพ์สันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 พลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
banpluang.brm1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260054
สวายจีก
-
-
12 พฤษภาคม 2498
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
122
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:56 น.
54
1031260055
31010054
260055
บ้านฝ้าย
Banfai school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
ิbanfai2556@thaimail.com
สวายจีก
044-784315
5 เมษายน 2487
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:34:01 น.
55
1031260056
31010055
260056
เบญจคามวิทยา
Benjakarmwitthaya
นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
benjakarm@thaimmail.com
สวายจีก
044-181527
044-181527
1 ตุลาคม 2476
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
327
16
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:16:36 น.
56
1031260057
31010056
260057
บ้านหนองปรือน้อย
bannongpruenoi
นายสรวิชญ์ วิเศษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Bannongpruenoi@hotmail.com
-
สวายจีก
044630312
2502
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
136
12
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:27:19 น.
57
1031260058
31010057
260058
บ้านถาวร
banthaworn
นายณธพงศ์ ผลแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
btwschool34@gmail.com
http://school.obec.go.th.banthaworn
สวายจีก
044-630446
-
5 มิถุนายน 2505
20
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
122
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:25:56 น.
58
1031260094
31010058
260094
บ้านโคกระกาน้อย
KHOKRAKANOI
นางรัชตา ทันประเสริฐ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 99ม.7 บ้านโคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Kokraganoi31010058@gmail.com
-
สองห้อง
044-630078
-
2523
31
31
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:13 น.
59
1031260088
31010059
260088
บ้านหนองสองห้อง
Bannongsonghong
นางสาวนิลาวัลย์ กะสินรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannongsonghong.buriram1@gmail.com
สองห้อง
044-184203
1 พฤษภาคม 2499
24
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
127
8
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:20:37 น.
60
1031260089
31010060
260089
บ้านตลาดชัย
Bantaladchai
นายจำลอง เกรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Pfoam12@gmail.com
www.schoolweb.in.th/tadchai
สองห้อง
088-5833047
044-666626
25 สิงหาคม 2501
35
35
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
219
11
03 เมษายน 2563 เวลา 14:54:29 น.
61
1031260090
31010061
260090
บ้านกระเดื่อง
KRADUEANG
นายธนายุทธ เติมทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Kadueanang_school@hotmail.com
อบต.สองห้อง
044-119353
044-119353
2518
29
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
80
8
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:25:15 น.
62
1031260095
31010062
260095
บ้านร่มไทร
Banromsai
นายชัชวาลย์ ธีระวิทยาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
banromesai@gmail.com
สองห้อง
044630062
-
1 มกราคม 2534
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
121
9
06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:34 น.
63
1031260061
31010063
260061
บ้านสารภี
Bansarape
นางธนพร ทรงรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
-
-
สะแกซำ
-
-
14พฤษภาคม2498
11
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
95
8
01 สิงหาคม 2563 เวลา 10:42:31 น.
64
1031260062
31010064
260062
ประชาสวัสดิ์วิทยา
PRACHASAWATWITTAYA
นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
-
http://www.obec.go.th..
สะแกซำ
-
03/05/2518
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
109
8
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:02 น.
65
1031260063
31010065
260063
วัดบ้านสะแกซำ
Wat Ban Sakaesam
นายสันติ บำรุงธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
21/09/2477
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
300
12
06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:18 น.
66
1031260064
31010066
260064
บ้านตลาดควาย
Bantaladkhwai
สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
taladkhwai@buriram1.go.th
http://school.obec.go.th/bantaladkhwai
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ
0879634529
-
2497
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
291
13
22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:23:19 น.
67
1031260068
31010067
260068
บ้านฝังงา
banfangnga
นางสาวสุภาพ วันสารัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 ฝังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
?http://school.obec.go.
สะแกซำ
044119356
พ.ศ.2534
25
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
81
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:00 น.
68
1031260087
31010068
260087
บ้านโนนแดง
Bannondang
นายสงกรานต์ ประเสริฐศรีศักดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannondang.sc@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260087
สะแกโพรง
044110773
05/06/2497
31
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
211
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:20 น.
69
1031260082
31010069
260082
สะแกโพรงอนุสรณ์
Sakaeponganusorn
นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
skpaschoo31010069@gmail.com
0857674694
สะแกโพรง
27 กันยายน 2477
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
28
409
17
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:25 น.
70
1031260083
31010070
260083
บ้านหนองมะเขือ
์Nongmakhua school
นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 24 บ้านหนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
nhongmakhua 2012@hotmail.com
สะแกโพรง
044-635135
044-635135
15 มิถุนายน 2482
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
185
11
27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:14:20 น.
71
1031260084
31010071
260084
บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)
Bansawaiso(Prachaburana)
นายธีรยุทธ โปรยไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
sawaisor2559@gmail.com
สะแกโพรง
044-6666664
9 มิถุนายน 2497
16
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
302
11
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:25:45 น.
72
1031260085
31010072
260085
บ้านสมสนุก
BANSOMSANOOK
นายอนุสรณ์ เตือประโคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
-
-
สะแกโพรง
044119360
-
12 มิ.ย. 2512
30
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
8
14 มีนาคม 2562 เวลา 09:32:04 น.
73
1031260086
31010073
260086
บ้านหนองไผ่
bannhongpai
นายวีระ ทรงรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannhongpai@gmail.com
สะแกโพรง
044119361
24 มิถุนายน 2502
26
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
162
8
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:43:03 น.
74
1031260067
31010074
260067
ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)
CHUMCHONBANHUAWUA
นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260067
เสม็ด
0872515337
18
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
539
22
07 เมษายน 2562 เวลา 10:37:56 น.
75
1031260006
31010075
260006
บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
Bankaokradong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
-
-
เสม็ด
044-601160
-
20 มิถุนายน 2480
6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
0
0
0
20 มิถุนายน 2559 เวลา 14:49:44 น.
76
1031260059
31010076
260059
บ้านเสม็ดโคกตาล
samedkokthan
นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโคกกลาง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
เสม็ด
044630346
19 กันยายน 2477
16
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
365
18
05 สิงหาคม 2562 เวลา 16:56:29 น.
77
1031260060
31010077
260060
โสภณวรวัฒน์วิทยา
Sophonwarawatwittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Sophon4289@gmail.com
-
เสม็ด
044-637255
-
1 พฤษภาคม 2517
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
8
05 สิงหาคม 2563 เวลา 10:08:56 น.
78
1031260065
31010078
260065
บ้านโคกหัวช้าง
Khokhuachang
นางสาววิลาวัลย์ รักษาธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
-
www.facebook.com/khokhuachang/
เสม็ด
044630024
-
7 มิถุนายน 2497
22
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
95
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 14:25:54 น.
79
1031260066
31010079
260066
วัดบ้านเย้ยสะแก
WATBAN YOEI SAKAE SCHOOL
นายจิรยศ จรดรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
เสม็ด
25 พฤษภาคม 2482
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 11:25:01 น.
80
1031260020
31010080
260020
บ้านสำโรงโนนเค็ง
bansamrongnonkheng
นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
samrongnonkeng@buriram1.go.th
หนองตาด
0817257106
7 มิถุนายน 2479
14
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
203
11
02 ตุลาคม 2562 เวลา 12:26:38 น.
81
1031260021
31010081
260021
บ้านม่วงโนนสูง
Banmuangnonsoong
นายชาญณรงค์ บุตรคาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
banmuangnoonsoong@gmail.com
http://school.obec.go..
หนองตาด
044630057
-
28 สิงหาคม 2501
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:05 น.
82
1031260016
31010082
260016
บ้านนากลาง
ฺBannaklang
นางศุภรา จันคลัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
bannaklangs@gmail.com
-
หนองตาด
044630314
-
24 กรกฎาคม 2495
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
116
8
19 สิงหาคม 2562 เวลา 13:38:56 น.
83
1031260017
31010083
260017
บ้านมาบสมอ
BANMAPSAMOR
นายสมชัย ปัตถา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านมาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
http://school.obec.go.th
หนองตาด
044630060
2499
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:20:43 น.
84
1031260018
31010084
260018
วัดบ้านบัลลังก์
Watbanbanlang
นายวินัย สมคะเณย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Banlang27@gmail.com
www,school.obec.go.th/watbanbanlang
หนองตาด
044630154
-
พ.ศ.2517
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
130
8
29 มกราคม 2563 เวลา 14:42:03 น.
85
1031260019
31010085
260019
บ้านหนองตราด
Bannongtrad
นายประวิทย์ กุสันเทียะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 22 รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Bannongtrad@buriram1.go.th
หนองตาด
-
-
12 มิถุนายน 2482
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
70
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 14:08:36 น.
86
1031260015
31010086
260015
วัดสถานีหนองตาด
Watsataneenongtad
นายคารมย์ พลกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
watsataneenongtalschool@gmail.com
school.obec.go.th/watnongtad.
หนองตาด
0872390906,0819771241
0
2497
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:24:10 น.
87
1031260048
31010087
260048
ไตรมิตรวิทยาคาร
Trimitwithayakarn
นายทองดี อาจทวีกุล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
หมู่ 1 บ้านปริงเปน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
trimitwithayakarn_2488@hotmail.com
หลักเขต
29 มิถุนายน 2488
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
265
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:55 น.
88
1031260049
31010088
260049
วิมลวิทยา
Wimolwitthaya School
นายประเด็น สุขผดุง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
wimolwitha@gmail.com
หลักเขต
0910141246
23 มิถุนายน 2504
23
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
193
12
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:30 น.
89
1031260050
31010089
260050
บ้านหลักเขต
BANLUCKKATESCHOOL
นายหาญ พิทักษ์สาลี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 เขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
Luckkate_lk@hotmail.co.th
www.luckkate.ac.th
เทศบาลตำบลหลักเขต
044-630316
2499
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
312
11
30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:57:15 น.
90
1031260051
31010090
260051
บ้านโคกเก่า
Bankhokkao
นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
khokkao@khokkao.ac.th
http://www.khokkao.ac.th
เทศบาลตำบลหลักเขต
044-630015
-
1 พฤษภาคม 2523
24
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:22:53 น.
91
1031260005
31010091
260005
ประกาศธรรมคุณวิทยา
นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
อิสาณ
044630106
2536
5
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:29:09 น.
92
1031260003
31010092
260003
บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
Bankhoksaardwitthayakarn
นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
k.a.wittayakarn@gmail.com
Bankhoksaardwitthayakarn.com
อิสาณ
044-658255
-
19 พฤษภาคม 2493
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
9
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:46:55 น.
93
1031260004
31010093
260004
คงชัยสิทธิ์วิทยา
Kongchaisit
นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
อิสาณ
044630317
2 พฤษภาคม 2520
6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
9
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:13:54 น.
94
1031260001
31010094
260001
เสนศิริอนุสรณ์
Sensirianusorn
นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
kruwaeo@gmail.com
sensiri.org
อิสาณ
044-612050
044-612050
15 ตุลาคม 2471
2.8
2.3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
38
544
22
23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:19:10 น.
95
1031260002
31010095
260002
บ้านโคกวัด
bankokwat
นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดบง
หมู่ 1 บ้านโคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
31000
kokwat@buriram.org
school/obec.go.th/bankw/
อิสาณ
044-612705
-
1 พฤศจิกายน 2487
2
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
157
8
03 กันยายน 2561 เวลา 13:14:47 น.
96
1031260468
31010096
260468
บ้านโคกกลางอนุสรณ์
Kokklanganusorn
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านโคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
kokklanganusorn@buriram.org
school.obec.go.th/kokklanganusorn
โคกกลาง
044-783522
-
2477
40
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
147
11
19 ตุลาคม 2562 เวลา 04:56:59 น.
97
1031260469
31010097
260469
บ้านกวางงอย
BANKWANGNGOI
นายนอบ ไชยวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านกวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
-
-
-
044-630428
-
19 สิงหาคม 2481
42
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
82
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:48 น.
98
1031260470
31010098
260470
วัดโกรกประดู่
Watkropadoo
นายรักษ์เมือง มูลเมือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านโกรกประดู่
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
KPD_2556@hotmail.co.th
http://School.obec.go.t
โคกกลาง
044-783935
11/6/2484
30
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
124
12
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:37 น.
99
1031260471
31010099
260471
บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)
panjakam
นายมงคล แวงวรรณ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
Panjakamschool@hotmail.com
โคกกลาง
044119395
3 พฤษภาคม 2519
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
103
12
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:27:35 น.
100
1031260508
31010100
260508
วัดโคกล่าม
Watkhoklam
นายสมทรง แพงคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
sujin2508@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1031260508&page=info
โคกล่าม
044630376
18 เมษายน 2492
43
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
06 สิงหาคม 2562 เวลา 14:10:11 น.
101
1031260509
31010101
260509
บ้านลุงม่วง
Lungmuang school
นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
Lungmuang@Buriram1.go.th
school//.obec.go.th/lm
โคกล่าม
044-783966
ุ6 มิถุนายน 2484
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
150
12
10 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:21 น.
102
1031260510
31010102
260510
บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"
ิBansrakoon "Siritusprachasan"
นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสระคูณ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
srakoon@buriram1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260510
โคกล่าม
044-783931
2483
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
87
8
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:45:03 น.
103
1031260512
31010103
260512
วัดโนนสำราญ
wadnonsumran
นายนพดล เถื่อนแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nonsumran2558@gmail.com
school.obec.go.th/watnonsamran
โคกล่าม
044119500
-
25 กรกฎาคม 2483
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
70
9
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:37 น.
104
1031260513
31010104
260513
เรืองทองสามัคคี
Ruengtongsamakkee
นายสิทธิเดช กนกแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
http : // school.obec.g
โคกล่าม
08 6059 5818
2483
42
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:19:59 น.
105
1031260514
31010105
260514
บ้านหนองกุงใหม่สามัคคี
Bannongkungmaisamakkee School
นายเทียรคำ ปะนามะตัง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
โคกล่าม
044-630368
7 มิถุนายน 2500
50
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
59
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:09:48 น.
106
1031260515
31010106
260515
บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
Banwankhuankorwithaya
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
banvanschool@windowslive.com
banwan.ac.th
โคกสะอาด
044-187730
044-187730
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
413
21
15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:18:41 น.
107
1031260517
31010107
260517
บ้านหนองเฒ่ากา
Nongtoaka
นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
Nongtoaka107@hotmail.co.th
-
โคกสะอาด
09-1828-6416
-
25 กรกฎาคม 2483
55
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
120
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:16 น.
108
1031260518
31010108
260518
บ้านหนองปลิง
Bannongpling
นายพนัส ด้วงเอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongpling@buriram1.org
-
โคกสะอาด
044630323
-
๒๕ กรกฎาคม ๒๔๘๓
57
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
82
8
12 เมษายน 2562 เวลา 20:37:59 น.
109
1031260519
31010109
260519
วัดขี้ตุ่น
Watkheetun
นางสาวปริยากร ปักเกตุ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขี้ตุ้น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
watkheetunschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260519
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
044119504
25 july 1940
50
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
107
8
16 มีนาคม 2563 เวลา 15:33:05 น.
110
1031260467
31010110
260467
บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"
bansanuan
นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
bansanuan@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
044630374
2484
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
16 มีนาคม 2562 เวลา 21:22:58 น.
111
1031260511
31010111
260511
วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา
wat huywhainongternpattana
นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
wathuywhai.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260511
โคกสะอาด
1 กันยายน 2481
52
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
115
8
15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:53 น.
112
1031260462
31010112
260462
บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"
ฺBantaladpho
นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
ตลาดโพธิ์
044187588
3 พฤษภาคม 2466
35
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
112
8
20 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:17:32 น.
113
1031260463
31010113
260463
วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา
Watchaimongkonprasatvittaya
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ ุ6 บ้านพรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
watchaimongkon@buriram1.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
044630372
15 พฤษภาคม 2482
35
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
89
8
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:53:52 น.
114
1031260466
31010114
260466
บ้านหนองไฮ
Banhnonghai
นายปัญญา โสตถิยาภรณ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nonghilam2@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
0857664750
6 มิถุนายน 2500
40
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:43:14 น.
115
1031260498
31010115
260498
บ้านหนองหญ้าปล้อง
bannongyaplong
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
sskk2505@hotmail.com
ทะเมนชัย
044-615993
2 เมษายน 2505
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
97
8
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:15:35 น.
116
1031260499
31010116
260499
บ้านหนองตาดน้อย
Bannongtadnoi
นายอุทัย ไร่ขาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
bannongtadnoi2556@gmail.com
?http.//school.obec.go.
ทะเมนชัย
044-615980
5 เมษายน 2500
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
107
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 12:21:06 น.
117
1031260493
31010117
260493
บ้านหนองไทร
Bannongshai School
นางฉวีวรรณ อินนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองไทร
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongshailam@gmail.com
gg.gg/BannongsaiSchool
ทะเมนชัย
0614916598
-
8 มิ.ย. 2500
34
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:44 น.
118
1031260494
31010118
260494
บ้านหนองบัว
nongbua
นายวีระ พรมทองพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongbua.buriram1.go.th
www.nongbua.buriram1.go.th
ทะเมนชัย
044630371
2 มีนาคม 2515
18
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
99
8
09 มิถุนายน 2561 เวลา 23:17:44 น.
119
1031260495
31010119
260495
บ้านหนองม่วง
ิbannongmuang
นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านหนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongmuang.buriram1.go.th
www.nongmuang.buriram1.go.th
ทะเมนชัย
-
-
14 สิงหาคม 2481
25
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
261
11
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:37:50 น.
120
1031260496
31010120
260496
บ้านบริหารชนบท
borihanchonbot
นายสมัคร์ รู้รักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
borihan@thaimail.com
http://school.obec.go.t
ทะเมนชัย
-
-
1 ก.ค. 2497
39
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
82
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:38 น.
121
1031260497
31010121
260497
บ้านทะเมนชัย
BANTHAMENCHAI
นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
-
-
เทศบาลตำบลทะเมนชัย
-
-
5/09/2476
27
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
101
11
12 มิถุนายน 2561 เวลา 20:46:33 น.
122
1031260473
31010122
260473
บ้านยาง
Banyangkururatrungsan
นายสุริยันต์ คะเณวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
banyangschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260473
บ้านยาง
0953097114
2477
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
283
12
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:13:15 น.
123
1031260474
31010123
260474
วัดหนองกระทุ่ม
watnongkratum
นายถนอม มะธิปิไขย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
watnongkratum@hotmail.com
school.obec.go.th/nongkratum/
บ้านยาง
044630428
044615966
19 มิถุนายน 2483
45
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
162
12
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:22 น.
124
1031260475
31010124
260475
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
Banmaungnongbonsamakkee
นายพนิน ไทยยิ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองบอน
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
chabaahappy@gmail.com
บ้านยาง
044630059
14 กันยายน 2493
32
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
124
9
20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:24:17 น.
125
1031260476
31010125
260476
บ้านสระสี่เหลี่ยม
Bansrasriliam
นายไวพจน์ ตุพิมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
บ้านยาง
044119512
10 มิถุนายน 2500
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
41
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:44 น.
126
1031260477
31010126
260477
บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)
sumhad
นายสำเร็จ มีคม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
sumhad99@hotmail.com
school.obece.go.th/sumhad
บ้านยาง
044630370
-
5 พฤษภาคม 2519
30
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
232
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:12 น.
127
1031260516
31010127
260516
บ้านนาศรีนวล
bannasrinaul
นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
bannasrinualschool@thaimail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์
044-781598
2483
45
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
179
12
06 เมษายน 2562 เวลา 15:15:04 น.
128
1031260465
31010128
260465
บ้านตูมหวาน
Bantoomwan
นางสุนันท์ วันล้วน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
toomwan78m2@gmail.com
บุโพธิ์
0818797892
21/07/2495
40
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:01 น.
129
1031260464
31010129
260464
วัดบ้านบุโพธิ์
Watbanbuhpo
นายปรีชา ละอองเอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
watbanbuphoschool@gmail.com
บุโพธิ์
1 พ.ค.2482
48
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
62
8
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:47:26 น.
130
1031260520
31010130
260520
บ้านผไทรินทร์
Ban Phathairin
นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 18 บ้านโนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
PhathairinSchool62@gmail.com
044-783531
2 ตุลาคม 2477
51
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
312
13
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:59 น.
131
1031260521
31010131
260521
บ้านโคกสูง
BAN KHOKSOONG
นายจินดา พลอ่อน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
bankoksung55@gmail.com
http://Koksoongschoolp6.obec.go.th/
ผไทรินทร์
044630330
-
1 มิถุนายน 2505
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
83
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:18 น.
132
1031260522
31010132
260522
วัดบ้านโคกซาด
Watbankhoksad
นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกซาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
watbankhoksad@yahoo.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260522
ผไทรินทร์
044119513
-
15 มกราคม 2490
46
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
87
8
08 สิงหาคม 2563 เวลา 18:48:03 น.
133
1031260523
31010133
260523
บ้านหนองหัวช้าง
Bannonghuachang
นายชัยรัตน์ ชวนรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
31010133@lungmuang.ac.th
?http:// school/
อบต.ผไทรินทร์
044630365
พ.ศ. 2499
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
95
8
12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:28:21 น.
134
1031260524
31010134
260524
บ้านโคกสว่าง
KOKSAWANG
นายอภิชัย วันล้วน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
koksawang@buriram1.go.th
?http://school obec.go.
ผไทรินทร์
16 พฤษภาคม 2518
55
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
9
20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:09:10 น.
135
1031260525
31010135
260525
รวมมิตรวิทยา
Ruammitwittaya
นายวรวิทย์ บุญหนัก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านสำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
อบต.ผไทรินทร์
044630325
30 พฤษภาคม 251
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
495
23
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:27:39 น.
136
1031260500
31010136
260500
บ้านหนองแวง
Bannongwaeng
นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongwaengschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260500
เมืองแฝก
-
-
5 กันยายน 2482
28
28
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
175
11
27 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:03:36 น.
137
1031260501
31010137
260501
บ้านเมืองแฝก
BANMUANGFAK
นายวีระชัย วิเศษสัตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
?http://school.obec.co.
เมืองแฝก
044-119518
05/05/2486
31
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
8
03 สิงหาคม 2563 เวลา 13:46:04 น.
138
1031260502
31010138
260502
บ้านตูบช้าง
Bantoobchang
นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
toobchang@hotmail.com
www.tcs.in.th
เมืองแฝก
-
-
2496
35
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
226
11
05 เมษายน 2562 เวลา 18:04:36 น.
139
1031260503
31010139
260503
วัดหนองเก้าข่า
watnongkaokha
นางทรรศนีย์ พลพวก
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongkaokha@gmail.com
เมืองแฝก
0872546381
01/05/2482
26
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
89
8
15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:20:46 น.
140
1031260504
31010140
260504
วัดหนองครก
WATNONGKROK
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
satakramn@hotmail.com
school.obec.go.th/watnongkok
เมืองแฝก
-
-
11 พฤษภาคม 2491
30
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
98
8
21 มกราคม 2562 เวลา 10:33:22 น.
141
1031260505
31010141
260505
วัดหนองสองห้อง
WATNONGSONGHONG
นางชญานินทร์ อินทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
เมืองแฝก
044630363
พ.ศ.2486
25
33
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
65
8
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:47:38 น.
142
1031260506
31010142
260506
บ้านห้วยมะไฟ
Huaymafai
นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
เมืองแฝก
0837399302
25 มกราคม 2507
40
26
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:19 น.
143
1031260507
31010143
260507
วัดหนองขุนปราบ
watnongkhunprab
นายจันทา บุญสอน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
เมืองแฝก
044-606031
18 มิถุนายน 2496
25
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
98
8
27 เมษายน 2562 เวลา 10:09:11 น.
144
1031260452
31010144
260452
อนุบาลลำปลายมาศ
anubanlamplaimat
นายประหยัด วรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 เจริญมาศ
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
anubanlamplaimat123@gmail.com
ลำปลายมาศ
044-661010
11 พฤษภาคม 2472
31
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
55
1,079
39
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:16 น.
145
1031260453
31010145
260453
จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)
Jantrawat (Kururatwittaya)
นายสุวสันต์ ปัดกอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านประชาสรรค์
ลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
jantravaskuru@hotmail.com
ลำปลายมาศ
044-661348
1 พฤษภาคม 2482
35
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
151
9
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:22 น.
146
1031260478
31010146
260478
บ้านแสลงพัน
Bansalangpan
นายอำนาจ อินทรศร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านแสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
แสลงพัน
0981355474
25 ก.ย. 2482
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
85
8
09 มิถุนายน 2562 เวลา 19:23:36 น.
147
1031260480
31010147
260480
บ้านสี่เหลี่ยมน้อย
Bansiliamnoi
นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
bsln2492@hotmail.com
-
แสลงพัน
044-783528
-
20 มิถุนายน 2492
30.4
16.9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
98
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:37 น.
148
1031260482
31010148
260482
วัดบ้านบุขี้เหล็ก
Watbanbukheelek
นายกิติชัย ตุพิมาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
bukheelek@thaimail.com
school.obec.go.th
แสลงพัน
044630328
-
16 สิงหาคม 2481
22
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
126
8
12 มีนาคม 2562 เวลา 14:40:59 น.
149
1031260483
31010149
260483
บ้านโคกใหม่หนองสรวง
Bankokmainongsoung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
Kokmainongsoung1981@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
0
0
07/05/2496
20
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
9
04 สิงหาคม 2563 เวลา 20:27:31 น.
150
1031260485
31010150
260485
บ้านหนองระนาม
Ban Nongranam
นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nongranum@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260485
แสลงพัน
0872615031
10 พฤษภาคม 2503
16
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
52
9
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:25 น.
151
1031260486
31010151
260486
บ้านหนองผักโพด
BANNONGPAKPOD SCHOOL
นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
admin@nongpakpod.ac.th
https://sites.google.com/a/nongpakpod.ac.th/npp/
แสลงพัน
044630095
10 มิถุนายน 2505
20
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
75
8
08 มิถุนายน 2563 เวลา 13:36:19 น.
152
1031260487
31010152
260487
จตุคามสามัคคีวิทยา
jatukamsamacevittaya
นายสุวรรณ์ แม้นรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านบุก้านตงพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
intelcore21989@gmail.com
แสลงพัน
044630362
12 มิ.ย. 2499
30
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
48
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:10 น.
153
1031260488
31010153
260488
วัดบ้านหนองกะทิง
watbannongkathing
นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองกะทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
. Nongkating @ Buriram1.go.th
School.obec.go.th./nongkating
หนองกะทิง
044-781628
--
30 กันยายน 2479
47
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
184
12
01 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:41:40 น.
154
1031260489
31010154
260489
ไตรคามสามัคคีวิทยา
Trikamsamakkeewittaya School
นายประสงค์ เหลาฉลาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
www.trikam.org
หนองกะทิง
0895813271
2482
36
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
193
12
08 มิถุนายน 2559 เวลา 09:14:55 น.
155
1031260492
31010155
260492
วัดบ้านหนองปลาไหล
WAD BANNONGPLALAI
นายจิตร การเกษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
-
http.//school.obec.go.t
อบต หนองกะทิง
044630360
-
25 พฤษภาคม 2515
42
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
76
9
25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:25:38 น.
156
1031260490
31010156
260490
บ้านหนองซอแซ
นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
0817253177
2500
43
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
8
27 กันยายน 2562 เวลา 22:12:51 น.
157
1031260491
31010157
260491
บ้านหนองเมืองต่ำ
Nongmaungtam
นายนิเวศ ปิยะวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
หนองกะทิง
044630361
4 มิถุนายน 2513
60
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
32
9
09 เมษายน 2562 เวลา 13:48:43 น.
158
1031260460
31010158
260460
บ้านแท่นพระ
bantanpra
นางศรีทอง วาจาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
หนองคู
044-630330
1 พฤษภาคม 2499
40
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
9
16 ธันวาคม 2562 เวลา 11:31:46 น.
159
1031260454
31010159
260454
บ้านหนองมันปลา
Nongmunpla Kusolsamukkeewittaya school
นายภานุมาศ วงศ์คำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองมันปลา
หนองคู
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
panuwat944@gmail.com
ลำปลายมาศ
0848277134
-
2496
37
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
140
9
17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:31:23 น.
160
1031260455
31010160
260455
บ้านบุตาวงษ์
BUNBUTAWONG
นายสมยศ นามแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
butawong2394@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260455
หนองคู
044-661848
1พฤษภาคม2482
32
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
109
9
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:13 น.
161
1031260472
31010161
260472
บ้านหนองโดนประสาทวิทย์
Bannongdonprasatwit School
นายนัธทวัฒน์ หาดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
Schoolnongdon@gmail.com
school.obec.go.th/nd
หนองโดน
044185689
044185689
20 สิงหาคม 2468
38
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
328
11
09 ธันวาคม 2562 เวลา 11:23:50 น.
162
1031260481
31010162
260481
ชุมชนบ้านหนองบัวโคก
Nongbuakhok
นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
nbks-3@hotmail.com
http://www.school.obec.go.th/nongbuakhok/
หนองบัวโคก
044630331
25 มิถุนายน 2484
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
78
8
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 00:34:03 น.
163
1031260479
31010163
260479
บ้านห้วยศาลา
huaysala
นายประกิจ แฟมไธสง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองจานเกี้ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
huaysala@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260479
หนองบัวโคก
044-871625
15 /05/2490
25
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
237
11
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:24 น.
164
1031260484
31010164
260484
บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่
SILIAMYAI
นางสาวกนกกาญจน์ ฉวีวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
seeliamyai@buriram1.go.th
อบต.หนองบัวโคก
044119533
2483
27
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
69
8
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:09:07 น.
165
1031260461
31010165
260461
วัดบ้านตะขบ
watbantakob
นายพิเชษฐ จันศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
??????
044630332
2483
40
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
98
8
23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:31 น.
166
1031260456
31010166
260456
วัดหัวสะพาน
wathuasaphan
นายสำเภา วิเศษนคร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
kuasaphan@gmail.com
หินโคน
0895854681
25 ก.ค.2483
36
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
76
9
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:05:18 น.
167
1031260457
31010167
260457
วัดบ้านหินโคน
HINKHON
นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 บ้านหนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
hinkhon2562@gmail.com
หินโคน
27/09/2476
47
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
200
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:22 น.
168
1031260458
31010168
260458
วัดกะทิง
Watkating
นายอำพร นามไพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 กะทิง
หินโคน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
school.obec.go.th/Kating.br
ลำปลายมาศ
044-661394
12 มกราคม 2490
35
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36:34 น.
169
1031260459
31010169
260459
วัดโคกสะอาด
Watkoksaard
นางสาวปราณี แซ่โซ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
J-prachun@hotmail.com
หินโคน
-
15/07/2483
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
122
8
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:13:16 น.
170
1031260745
31010170
260745
บ้านโคกสนวน
Khoksanuan
นายสุริยา พวงมาลัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
bmonon@hotmail.com
http://school.obec.go.t
โคกสนวน
044-780960
9 พฤษภาคม 2498
50
7.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
270
12
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:16:34 น.
171
1031260748
31010171
260748
บ้านช่อผกา
Banchorpaka
นายพิเชษฐ จันศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
ช่อผกา
044630030
20 ตุลาคม 2481
50
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
355
15
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:03:11 น.
172
1031260750
31010172
260750
บ้านบุหนองเทา
Banbunongtoa
นายบารมี ศรีทะลับ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
ช่อผกา
0645534667
มีนาคม 2525
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
134
9
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:12 น.
173
1031260754
31010173
260754
บ้านสำโรงโคกเพชร
somrongkhokphet
นายสมพัน แสนศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
?http://school.obec.go.
ช่อผกา
0880819862
7/04/2519
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
120
8
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:18:10 น.
174
1031260755
31010174
260755
บ้านหัวสะพาน
Banhuasapan
นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
banhuasapan@buriram1.go.th
http://school.obec.go.t
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
044-783529
01/05/2499
60
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
218
11
16 สิงหาคม 2556 เวลา 10:43:01 น.
175
1031260749
31010175
260749
บ้านโคกสะอาด
koksaart
นายไพฑูรย์ จุระยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
Koksaard123456@gmail.com
ชำนิ
0885914752
2 พฤษภาคม 2496
65
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
70
8
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:19 น.
176
1031260747
31010176
260747
อนุบาลชำนิ
anubanchamni school
นายวินัย จันทะเมนชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
ochai-chumni.com/
ชำนิ
044-609140
044609140
17/09/2477
60
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
364
22
07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:54:42 น.
177
1031260739
31010177
260739
บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)
banmuangyang
นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
เมืองยาง
044-609976
16 มกราคม 2479
54
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
128
8
02 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:43:36 น.
178
1031260740
31010178
260740
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
bankhokkamnoonsomboon
นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
khokkam1@gmail.com
school.obec.go.th/bankokkam
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง
044630017
044630017
16 พฤษภาคม 2485
40
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
196
11
27 เมษายน 2562 เวลา 10:18:22 น.
179
1031260741
31010179
260741
บ้านประคอง
banprakong
นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
prakongschool@hotmail.com
?http://school.obec.go.
เมืองยาง
044119164
16 พฤษภาคม 2522
50
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
169
9
12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:14 น.
180
1031260742
31010180
260742
บ้านกระโดนกะลันทา
Bankradonkalanta
นายนิกรณ์ ปักกาสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
bankradon@thaimail.com
http://school.obec.go.t
เมืองยาง
044119162
-
1 ตุลาคม, 2508
45
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
116
9
18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:22:57 น.
181
1031260751
31010181
260751
วัดละลวด
watlaluad
นายสัมพันธ์ นาคนวล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
-
http:// www.watlaluad.ac.th/
ละลวด
044-634649
-
17/09/2477
70
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
321
20
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30:37 น.
182
1031260752
31010182
260752
บ้านหนองพะอง
Bannongpaong School
นายสมร หล่าดอนดู่
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
nongpaong@buriram1.go.th
ละลวด
044-119165
-
10/09/2501
60
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
161
8
07 สิงหาคม 2562 เวลา 15:30:21 น.
183
1031260753
31010183
260753
บ้านหนองเพิก
Bannongperk School
นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
bannongperk.2019@gmail.com
-
ละลวด
-
-
2521
79
21
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:12 น.
184
1031260746
31010184
260746
บ้านดอนหวาย
Bandonwai
นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
-
-
หนองปล่อง
044-ุุ666703
-
11 ตุลาคม พ.ศ. 2483
42
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
143
8
19 เมษายน 2562 เวลา 09:34:32 น.
185
1031260744
31010185
260744
วัดหนองปล่อง
watnongplong
นายธีระพล เสาวโร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
-
-
หนองปล่อง
044-782959
-
6 พฤษภาคม 2482
45
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
147
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:59 น.
186
1031260743
31010186
260743
บ้านตาเหล็ง
Taleng
นายสัญญา เสาวกูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
บุรีรัมย์
31110
: talengschool@gmail.com
school.obec.go.th/taleng
หนองปล่อง
044-783636
26สิงหาคม2481
50
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
350
18
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:50 น.
187
1031260794
31010187
260794
มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)
mahidolanusorn
นายมนัส วาปีโส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองนา
โนนขวาง
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
mahidol187@hotmail.com
อบต.โนนขวาง
044-781397
1 เมษายน 2514
27
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
108
11
20 ตุลาคม 2561 เวลา 16:59:57 น.
188
1031260795
31010188
260795
บ้านหนองแต้พัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา
นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองแต้
โนนขวาง
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
nongtaepat@gmail.com
โนนขวาง
0895853851
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
30
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
21 เมษายน 2562 เวลา 19:16:29 น.
189
1031260796
31010189
260796
บ้านดงเย็น
Dongyen
นายสุพล นันทะชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดงเย็น
โนนขวาง
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
dongyen_br1@hotmail.com
โนนขวาง
044119241
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2510
32
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:42 น.
190
1031260797
31010190
260797
บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)
Bandongkratingmitrapabanusorn
นายวัฒนชัย ชูณรงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดงกะทิง
โนนขวาง
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
bandongkratingschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260797
โนนขวาง
044119240
7 ตุลาคม 2477
22
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
187
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 23:54:40 น.
191
1031260798
31010191
260798
บ้านสำโรงสันติภาพ
Bansomrongsuntipap
นายชวลิต ชุมพลวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสำโรง
โนนขวาง
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
samrongschool_2012@hotmail.com
โนนขวาง
8 มิถุนายน 2483
24
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
71
8
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:02:31 น.
192
1031260792
31010192
260792
สรีพรรณสันติภาพนาฝาย
Sareepan Santiphapnafai
นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
sareepan2012@hotmail.com
บ้านด่าน
044630114
1 มิถุนายน 2487
21
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:06 น.
193
1031260793
31010193
260793
บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)
Banyoncha
นางสาวบุศย์รินทร์ จะแรมรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
yoncha2011@gmail.com
บ้านด่าน
0
0
17/05/2517
15
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
23
8
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:56:09 น.
194
1031260789
31010194
260789
อนุบาลบ้านด่าน
Anubanbandan
นายทองใบ สะอาดรัมย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
anubanbandan@gmail.com
www.anubanbandanschool.ac.th
บ้านด่าน
044-664006
044664006
20 พฤษภาคม 2482
16
0.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
549
20
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:59:28 น.
195
1031260790
31010195
260790
บ้านตะโคงสามัคคี
takongsamakee
นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
takongsamakee@hotmail.com
-
บ้านตะโคงสามัคคี
044-186438
044-186464
1 มิถุนายน 2479
14
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
138
138
18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:39:58 น.
196
1031260791
31010196
260791
โนนสวรรค์วิทยา
nonsawanwittaya
นางณัฐธยาน์ สากระจาย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
nonsawan-witaya@hotmail.com
บ้านด่าน
20
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
86
8
17 เมษายน 2563 เวลา 21:25:14 น.
197
1031260799
31010197
260799
วัดบ้านปราสาท
watbanprasat
นายวรานนท์ กระสินรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
watbanprasat@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1031260799
เทศบาลตำบลปราสาท
044-600965
044-600965
15032468
17
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
239
12
12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:00:52 น.
198
1031260803
31010199
260803
บ้านบุมะขามป้อม
BANBUMAKHAMPOM
นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บุ
ปราสาท
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
bu31010199@gmail.com
ปราสาท
044-783735
2490
15
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
226
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:29:10 น.
199
1031260804
31010200
260804
วัดบ้านกะชาย
WATBANKACHAI SHOOL
นายวิรัตน์ พรมพิลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย
ปราสาท
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
watbankachai@gmail.com
www.watbankachai.ac.th
บ้านปราสาท
044-630447
10/06/2483
21
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
213
11
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:10:01 น.
200
1031260805
31010201
260805
บ้านตะโกตาเนตร
Bantagotanate
นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านตะโกตาเนตร
ปราสาท
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
bantago.br1@gmail.com
https://www.facebook.com/bantagotanate
เทศบาลตำบลปราสาท
044-630035
null
2499
23
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
238
11
06 สิงหาคม 2563 เวลา 17:03:29 น.
201
1031260800
31010202
260800
วัดบ้านกะหาด
watbankahad
นายสังคม ปาสะกะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 กะหาด
วังเหนือ
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
kahadschool@gmail.com
www.kahadschool.ac.th
วังเหนือ
6 มิถุนายน พ.ศ. 2484
22
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
150
11
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:52 น.
202
1031260801
31010203
260801
วัดบ้านปลัดปุ๊ก
Watbanpaladpuk
นายวิชชา กลิ่นวงศ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ปลัดปุ๊ก
วังเหนือ
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
31000
watbanpaladpuk.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1031260801
วังเหนือ
081-9676296
0897213282
25/05/2479
24
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
172
11
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:14:08 น.