ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
ปรับปรุงข้อมูล
1
1035430054
35010001
430054
บ้านเชือกน้อย
Ban Chuaknoi School
นายธนศักดิ์ เวียงกมล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 8 เชือกน้อย
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
wisedchanke@gmail.com
ขั้นไดใหญ่
0878766376
2518
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
39
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:27:13 น.
2
1035430055
35010002
430055
บ้านหนองบั่ว
Nongbour
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 7 บ้านหนองบั่ว
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongbor school@gmail.com
www.hnb.yst1.net
ขั้นไดใหญ่
0-4575-0066
20/06/2466
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
30
8
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:47:23 น.
3
1035430056
35010003
430056
บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
khandaiyainonko scchool
นายสุทธิรักษ์ จันทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 5 บ้านขั้นไดใหญ่
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
?http://school.obec.go.
ขั้นไดใหญ่
0-4573-7421
01/09/2466
18
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
78
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:03:01 น.
4
1035430058
35010004
430058
บ้านคำฮี
BanKhumhee
นายวิเศษ มิรัตนไพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ยศบดินทร์
หมู่ 3 คำฮี
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dampil1602@obecmail.obec.go.th
http://school/.obec.go.th./khamhee
ขั้นไดใหญ่
045-750198
12092477
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
82
11
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:50:21 น.
5
1035430061
35010005
430061
บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
Nongbua sakhaponkhwarw)
นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 6 บ้านโพนขวาว
ขั้นไดใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ขั้นไดใหญ่
45750067
19
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
30
8
10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:10:19 น.
6
1035430003
35010006
430003
บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
sanan school
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณภาพการศึกษาที่ 6 เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 2 บ้านสะแนน
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
s.sanan006@gmail.com
ขุมเงิน
0-4577-5089
16 พฤษภาคม 2484
20
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
81
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:22:55 น.
7
1035430004
35010007
430004
บ้านขุมเงิน
khumngoen
นายทองสวง แสวงสาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 7 ขุมเงิน
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ขุมเงิน
0-4577-5046
2469
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
159
11
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:21:50 น.
8
1035430005
35010008
430005
บ้านหนองบัว
Nongbuaschool
นายนิพล สมสะอาด
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 4 บ้านหนองบัว
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongbuaschool004@gmail.com
ขุมเงิน
45750199
1 พฤศจิกายน 2469
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
48
8
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:29:28 น.
9
1035430008
35010009
430008
บ้านคุยตับเต่า
Ban Kuytabtao School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 5 คุยตับเต่า
ขุมเงิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
องค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน
045 750 068
พ.ศ.2480
25
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
28
6
10 มกราคม 2560 เวลา 04:40:35 น.
10
1035430007
35010010
430007
บ้านหนองหอย
Nonghoy School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 8 หนองหอย
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sarit2507@hotmail.com
nonghoi.yst1.go.th/
เขื่องคำ
045737382
18 สิงหาคม 2482
12
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
0
0
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:23:10 น.
11
1035430009
35010011
430009
บ้านกุดกง
Ban Goodgong
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 4 บ้านกุดกง
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
goodgoodgong@thaimail.com. 1
http;//School.obec.go.
เขื่องคำ
-
1 พฤษภาคม 2519
15
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
20
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:41:10 น.
12
1035430006
35010012
430006
ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
Donkaewpakpengkuisamrong
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 7 บ้านดอนแก้ว
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sp.thvc@gmail.com
เขื่องคำ
0-45750200
20/08/2474
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
11
05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:26:37 น.
13
1035430001
35010013
430001
บ้านเขื่องคำ
Ban Khuangkam
นายสุทัศน์ สันทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 5 บ้านเขื่องคำ
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Khuangkam44@gmail.com
-
เขื่องคำ
0-45761520
-
2477
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
145
11
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:04:52 น.
14
1035430002
35010014
430002
บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
BANKWANGTAYAIM
นายกมล ณ รุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขื่องคำขุมเงิน
หมู่ 1 กว้างท่าเยี่ยม
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
krongkaew9@hotmail.com
http://school obec.go.t
เขื่องคำ
045711045
2479
8
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
119
8
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:21:11 น.
15
1035430071
35010015
430071
บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
bankhonuekhotaidonklang
นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 2 บ้านค้อเหนือ
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
chorkaew_naka@hotmail.com
htt;p://khonue.net
ค้อเหนือ
045761012
-
2466
8
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
199
11
24 มิถุนายน 2561 เวลา 19:40:33 น.
16
1035430072
35010016
430072
บ้านดอนกลอย
BanDonkloy
นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 8 บ้านดอนกลอย
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
donkloy@chaiyo.com
http://school.obec.go.h
ค้อเหนือ
0-4573-7236
-
-
13
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
156
11
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:21:04 น.
17
1035430073
35010017
430073
บ้านคำน้ำสร้าง
Kamnamsang
นายไพรี เข็มพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 11 บ้านคำน้ำสร้าง
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Kamnamsang@gmail.com
-
ค้อเหนือ
-
1 มิถุนายน 2468
22
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
121
11
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:43:27 น.
18
1035430074
35010018
430074
บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
Bandonyangkauysomrong
นายชำนาญ โครตรพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 6 บ้านดอนยาง
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ค้อเหนือ
045750202
3 มิถุนายน 2482
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
26
6
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:45:11 น.
19
1035430075
35010019
430075
บ้านท่าเยี่ยม
Tayiam
นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 10 บ้านท่าเยี่ยม
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Tayiam.yst@gmail.com
www.shcool.yst.go.th/tayiam
ค้อเหนือ
45750069
3 พ.ค. 2517
24
27
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 04:34:11 น.
20
1035430076
35010020
430076
บ้านแจ้งน้อย
Jaengnoi School
นายกำจัด แสนจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 12 บ้านแจ้งน้อย
ค้อเหนือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
aunaun_aon@yahoo.co.th
http://school.obec.go.t
ค้อเหนือ
0-4575-0201
-
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
25
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
37
8
20 มิถุนายน 2560 เวลา 06:53:53 น.
21
1035430048
35010021
430048
บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
Banphuemuedmoungpattana
นายบัณฑิต ทองประทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 11 บ้านผือ
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
phuepattana@gmail.com
http://202.143.187.226:
ดู่ทุ่ง
045750203
-
2475
12
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
101
8
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:38:59 น.
22
1035430049
35010022
430049
บ้านสามเพียแสนจำปา
sampaisanchumpa scholl
นายสุวัฒน์ สาระวัน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายที่ 1 ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 9 บ้านสามเพีย
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sampia_2470@hotmail.com
sampai.yst1.go.th
-
0-45582521
-
2470
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
14
69
11
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:23:36 น.
23
1035430053
35010023
430053
บ้านพลับหนองคำ
BANPLUBNONGKHUM(MAHACHAICHINOBOL)
นายแถม ผลดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 4 บ้านพลับ
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
bunpin1611obecmail.com
-
ดู่ทุ่ง
045-737439
04/11/2477
10
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
42
7
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:30:38 น.
24
1035430047
35010024
430047
บ้านดู่ทุ่งคำบอน
Ban-Dootung-khamborn
นายเสนก เพิ่มพูล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
1 ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 2 บ้านดู่ทุ่งคำบอน
ดู่ทุ่ง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dtkb2559@gmail.com
www.dtkb-yst1.com/
ดู่ทุ่ง
-
-
16/06/2466
12
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
130
11
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:22:06 น.
25
1035430046
35010025
430046
บ้านเชือก
BANCHUAK
นางญานันธร ธิมาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 5 บ้านเชือก
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
banchuak@gmail.com
http://www2.yst1.go.th/bch
เดิด
045582519
-
13 พฤษภาคม 2486
17
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
63
7
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:42:26 น.
26
1035430059
35010026
430059
บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
Bannakham
นายแทนนง ธิมาชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 8 บ้านนาคำ
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
saksom2303@obecmail.obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430059
เดิด
045756771
19 มิถุนายน 2499
20
22
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
44
8
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:13:00 น.
27
1035430060
35010027
430060
ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
Thairatwittaya63
นายพรชัย ภาพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ยศบดินทร์
หมู่ 17 บ้านคำแดง
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sasing2514@gmail.com
http://school.obec.go.t
เดิด
0-45582769
23/05/2483
18
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
67
12
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:21 น.
28
1035430042
35010028
430042
บ้านเดิด
bandoedschool
นายสนทนา โพธิแสน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 1 บ้านเดิด
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
banderd2554@gmail.com
http://school.obec.th/b
เทศบาลตำบลเดิด
045750204
-
1 กันยายน 2510
13
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
89
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:43:52 น.
29
1035430043
35010029
430043
บ้านบาก
banbak
นางวาสนา มูลเกษร
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 4 บาก
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
เดิด
045-750070
8 สิงหาคม 2485
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
68
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:03:53 น.
30
1035430044
35010030
430044
บ้านน้ำโผ่
bannampho
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 3 น้ำโผ่
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
เดิด
045-760022
15
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
30
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:50:22 น.
31
1035430045
35010031
430045
บ้านใหม่ชุมพร
MAICHUMPHON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ยศบดินทร์
หมู่ 11 ใหม่ชุมพร
เดิด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
?htt://school.obec.go.t
เดิด
045-750071
20
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
27
9
27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:39:03 น.
32
1035430062
35010032
430062
บ้านตาดทอง
Bantadtong School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณ
หมู่ 12 ประชาสรรค์
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Tadtongschool@gmail.com
?http://school.obec.net
เทศบาลตำบลตาดทอง
045580101
-
16 มกราคม 2466
10
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
185
8
12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:26:15 น.
33
1035430065
35010033
430065
บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
นายกำพล พาภักดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณ
หมู่ 13 บ้านสะเดา
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
http://
ตาดทอง
045773116
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
28
7
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:32:18 น.
34
1035430066
35010034
430066
บ้านหนองแฝก
Nongfaek School
นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณ
หมู่ 4 บ้านหนองแฝก
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ตาดทอง
0-4571-4983
2481
8
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
12
5
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:34:10 น.
35
1035430067
35010035
430067
บ้านดอนมะยาง กม.3
Donmayangkm.3 School
นายมนตรี เวียงอินทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณ
หมู่ 3 ดอนมะยาง
ตาดทอง
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ตาดทอง
0-4571-2922
2480
6
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:11:31 น.
36
1035430069
35010037
430069
อนุบาลยโสธร
ANUBANYASOTHON SCHOOL
นายสุวรรณ เทียบสี
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณ
หมู่ 12 กิโลศูนย์
เขื่องคำ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
anbyst1 @obec.go.th
anubanyasothon.ac.th
เขื่องคำ
0-4597-9899
045979899
16 มีนาคม 2515
5
1
ขนาดใหญ่พิเศษ
มีไฟฟ้า
92
1,932
59
03 มกราคม 2561 เวลา 10:57:40 น.
37
1035430026
35010038
430026
บ้านทุ่งแต้
Ban Tungtae School
นายชัยวิชิต ทันพรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ 3 วารีราชเดช
หมู่ 3 บ้านทุ่งแต้
ทุ่งแต้
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
tungtae_schl@hotmail.co.th
www.toongtae.yst1.go.th
ทุ่งแต้
045-583039
2466
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
198
11
28 สิงหาคม 2561 เวลา 10:53:18 น.
38
1035430027
35010039
430027
บ้านคำเม็ก
bankhammak
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 3 วารีราชเดช
หมู่ 5 คำเม็ก
ทุ่งแต้
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
kummake05@chaiyo.com
http://school.obec.go.t
ทุ่งแต้
04573-7407
27/06/2477
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
106
8
29 มิถุนายน 2560 เวลา 07:35:56 น.
39
1035430029
35010040
430029
บ้านคำน้ำเกี้ยง
BANKUMNAMKEANG SCHOOL
นายสนอง แสงสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
วารีราชเดช
หมู่ 7 บ้านคำน้ำเกี้ยง
ทุ่งแต้
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sanong-2505@hotmail.com
school.obec.go.th/kumna
ทุ่งแต้
045 750205
21 มิถุนายน 2482
23
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
24
7
08 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:06:57 น.
40
1035430057
35010041
430057
บ้านหนองเป้า
Bannongpao
นายมนูญกิต ขอสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
วารีราชเดช
หมู่ 4 หนองเป้า
ทุ่งนางโอก
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
http://nongpao.yst1.net
ทุ่งนางโอก
045750206
17/07/2466
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
101
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:43:27 น.
41
1035430010
35010042
430010
บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
nongmaitainongchongmeow
นายอนิรุทธิ์ แสงดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
หมู่ 2 หนองไม้ตาย
ทุ่งนางโอก
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ruthsaengdee@gmail.com
nmt.yst1.go.th
ทุ่งนางโอก
45712172
14 สิงหาคม 2479
7
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
74
8
29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:32:11 น.
42
1035430011
35010043
430011
บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
TGONG NANG OK
นายชุมพล ฝูงใหญ่
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายที่ 3 วารีราชเดช
หมู่ 1 ทุ่งนางโอก
ทุ่งนางโอก
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
krutong2507@gmail.com
tno.yst1.go.th
ทุ่งนางโอก
0-45760-827
045760827
ปี พ.ศ.2469
12
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
162
11
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:34:30 น.
43
1035430028
35010044
430028
บ้านนาดีดอนจาน
NADEEDONJAN
นายชาญณรงค์ ผ่องใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
หมู่ 10 บ้านหนองจาน
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
นาสะไมย์
45750207
7 มกราคม 2466
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 06:55:33 น.
44
1035430030
35010045
430030
บ้านนาสะไมย์
nasamai
นายสถิตย์ บันลือหาญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เจ้าเสด็จ
หมู่ 13 นาสะไมย์
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
siripra2504@gmail.com
http://school.obec.go.t
นาสะไมย์
0-6869-9836
2469
15
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
183
11
04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:45:07 น.
45
1035430031
35010046
430031
บ้านผือฮีนาลานาจาน
PHUEHINALANAJAN
นายอังกูร อุ่นตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
หมู่ 6 ผือฮี
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
http://school.obec.go.t
นาสะไมย์
45750073
6 กรกฎาคม 2466
17
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:23:16 น.
46
1035430032
35010047
430032
บ้านชาดศาลา
BANCHADSALA
นายขจรศักดิ์ โฮมราช
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่ 4 เจ้าเสด็จ
หมู่ 7 ชาดศาลา
นาสะไมย์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
chadsala2559@gmail.com
school.obec.go.th
นาสะไมย์
045-737386
24 มิถุนายน 2486
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
62
8
26 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:00:08 น.
47
1035430017
35010048
430017
บ้านสมสะอาดหนองแวง
Bansomsaadnongwaeng
นายปรีดา พลสิงห์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่3 วารีราชเดช
หมู่ 8 สมสะอาดหนองแวง
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
ssa.yst1.go.th
น้ำคำใหญ่
045750074
-
15 กันยายน 2479
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
28
8
14 มิถุนายน 2560 เวลา 10:18:05 น.
48
1035430015
35010049
430015
บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
kudjokhokpokhielaek
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วารีราชเดช
หมู่ 5 กุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
kpl_school@hotmail.com
น้ำคำใหญ่
45737403
1มิุถุนายน 2483
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
7
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:46 น.
49
1035430016
35010050
430016
บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
Ban Namkhamyai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
วารีราชเดช
หมู่ 1 น้ำคำใหญ่
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
-
น้ำคำใหญ่
0-4571-5087
01/01/2497
3
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
10
4
06 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:10:21 น.
50
1035430012
35010051
430012
บ้านตับเต่า
Tabtao
นายนิเทศก์ ศิริโสม
อนุบาล-ประถมศึกษา
วารีราชเดช
หมู่ 12 ตับเต่า
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nidlong0101@gmail.com
http://202.143.187.226:
น้ำคำใหญ่
0-4571-2923
-
10 ก.ค. 2466
2
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
64
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:14:26 น.
51
1035430013
35010052
430013
บ้านน้ำคำน้อย
NAMKUMNOI
นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วารีราชเดช
หมู่ 2 น้ำคำน้อย
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
น้ำคำใหญ่
0-4572-4836
24 มิถุนายน 2524
3
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
136
11
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:36:07 น.
52
1035430014
35010053
430014
บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
Banhongkhanongsuatay
นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
อนุบาล-ประถมศึกษา
วารีราชเดช
หมู่ 14 ห้องข่า
น้ำคำใหญ่
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
hkh.yst1.go.th
น้ำคำใหญ่
045-712674
045-712674
4/06/2466
5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
106
9
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:12:24 น.
53
1035430050
35010054
430050
บ้านสำราญ
Bansumran
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 1 บ้านสำราญ
สำราญ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
bansumran2011@hotmail.com
http://sunran.yst1.net/php
สำราญ
0-4571-2968
2466
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
101
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:37:24 น.
54
1035430051
35010055
430051
บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
bannongnangtumbakhuakham school
นายฉวี พารุสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 11 บ้านบาก
สำราญ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
chayanissoeksiri@gmail.com
http://school.obec.go.t
สำราญ
0-45586046
-
-
3
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
127
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:28 น.
55
1035430052
35010056
430052
บ้านสว่างเชียงหวาง
Sawangchiangwhang
นายครุกานต์ โคตรชาดา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรมิตรสัมพันธ์
หมู่ 7 บ้านสว่าง
สำราญ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Sawangcheangwang@hotmail.com
-
สำราญ
045-586030,0883214842
พ.ศ. 2483
7
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
101
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:40:29 น.
56
1035430034
35010057
430034
บ้านกุดระหวี่
Gudrawee
นายมานพ ชื่นตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 8 กุดระหวี่
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
sittipol2005@gmail.com
www.facebook.com/gudrawee
สิงห์
0862602144
-
1 เมษายน 2519
18
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
36
8
05 เมษายน 2561 เวลา 19:03:34 น.
57
1035430037
35010058
430037
บ้านสิงห์
bansingschool
นายเดวิช ไศลบาท
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 1 บ้านสิงห์
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
ivy.supamrt@gmail.com
-
สิงห์
045715910
-
14กรกฎาคม2466
14
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
86
8
13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:56:58 น.
58
1035430038
35010059
430038
บ้านหนองขอนโพนสิม
Banhongkonponsimschool
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 2 หนองขอน
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
http://school.obec.go.t
สิงห์
45737413
24 พฤษภาคม 2483
11
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:26 น.
59
1035430039
35010060
430039
บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
nongraijangasem school
นายอำนาจ ราตรีสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 4 หนองไร่
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
www.Nongrai.yst1.net
สิงห์
45750075
30 พฤศจิกายน 2485
15
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
46
9
22 มิถุนายน 2561 เวลา 21:15:11 น.
60
1035430040
35010061
430040
หนองแสง
nongsang
นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 6 หนองแสง
สิงห์
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
http://202.143.187.226:
สิงห์
0933686695
-
1 กันยายน 2482
16
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
38
8
19 มีนาคม 2560 เวลา 21:43:44 น.
61
1035430070
35010062
430070
บ้านโนนทรายงาม
Nonsaingam School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณ
หมู่ 4 บ้านโนนทรายงาม
หนองคู
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
school.obec.go.th/nonsa
ตำบลหนองคู
0-4577-3097
2525
10
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
8
4
19 มิถุนายน 2560 เวลา 07:12:52 น.
62
1035430063
35010063
430063
ชุมชนบ้านหนองคู
Communitybannongkoo (Intprachakarn)
นายพินิจ คาดพันโน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณภาพการศึกษาแจ้งอรุณ
หมู่ 7 หนองคู
หนองคู
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongkoo.school@gmail.com
http://schooi.obec.go.th/chumchonnongkoo
หนองคู
0-4577-3115
045773115
2484
14
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
291
15
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:34:33 น.
63
1035430064
35010064
430064
บ้านดงบัง
Bandongbang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
แจ้งอรุณฯ
หมู่ 3 บ้านดงบัง
หนองคู
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
dongbang_yst@hotmail.com
http://www2.yst1.go.th/dongbung/news.php
หนองคู
0-4577-3125
-
01/08/2466
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
97
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:24:34 น.
64
1035430019
35010065
430019
บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
yaedev
นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายศิลาวารี
หมู่ 5 บ้านยางเดี่ยว
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
หนองเป็ด
045 738 867
045738867
2462
45
45
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
214
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:25:16 น.
65
1035430022
35010066
430022
บ้านโนนค้อ
NONKHO
นายบุญมาก บุญศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาวารี
หมู่ 3 โนนค้อ
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
-
หนองเป็ด
045750210
-
2470
27
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
9
5
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:15:16 น.
66
1035430023
35010067
430023
บ้านโต่งโต้น
BanTongTon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาวารี
หมู่ 1 บ้านโตงโต้น
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Sakyutyut5555@hotmail.com
tongton.yst1.go.th
หนองเป็ด
045979634
-
พ.ศ.2483
35
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
42
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:44:37 น.
67
1035430041
35010068
430041
บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
nasrinual
นายสำรวย ผ่องใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 5 นาสีนวล
หนองเรือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
?http://schoo.obec.go.t
อบต.หนองเรือ
0-4575-0080
-
1 กันยายน 2482
14
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
66
8
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:19:54 น.
68
1035430036
35010069
430036
บ้านดอนกลองหนองไฮ
donklongnonghai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจ้าเสด็จ
หมู่ 7 ดอนกลอง
หนองเรือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
donklong.yst1.go.th
หนองเรือ
045731 203
21/06/2482
13
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
58
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:35:46 น.
69
1035430033
35010071
430033
บ้านหนองเรือ
Bannongrua
นายประยูร ไชยมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาเจ้าเสด็จ
หมู่ 1 หนองเรือ
หนองเรือ
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Prayoonchaimee@gmail.com
http://school.obec.go.t
หนองเรือ
045 750 211
-
22 กรกฎาคม 2466
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
94
8
15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:02:13 น.
70
1035430024
35010072
430024
บ้านหนองทองหลางโนนกุง
Nongtonglangnonkhung
นายบัญญัติ เวชกามา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาวารี
หมู่ 3 บ้านหนองทองหลาง
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nongtonglang.school@gmail.com
-
หนองหิน
0-4575-0213
-
1 มีนาคม 2520
25
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
85
8
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:16:57 น.
71
1035430025
35010073
430025
บ้านหนองบกโนนสวาท
NONGBOKNOONSAWAT
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาวารี
หมู่ 2 หนองบก
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
nb059@thaimail.com
school.obec.go.th/nbn
หนองหิน
-
-
26 มีนาคม 2523
28
24
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
40
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:12:50 น.
72
1035430018
35010074
430018
บ้านหนองหิน
Nonghin
นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาวารี
หมู่ 1 บ้านหนองหิน
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
null
null
อบต.หนองหิน
0-4573-7404
null
พ.ศ.๒๔๖๕
๒๒
๒๐
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
62
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:33:24 น.
73
1035430020
35010075
430020
บ้านหนองเป็ด
Nongped School
นายสมัย สมโสภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาวารี
หมู่ 4 บ้านหนองเป็ด
หนองเป็ด
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
Nongpedspp1@thaimail.com
หนองเป็ด
045750078
045750078
247
35
32
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
113
8
16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:09:27 น.
74
1035430021
35010076
430021
บ้านหนองหงอก
์Nongngok
นางเรืองวลี สุพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 5 ศิลาวารี
หมู่ 9 บ้านหนองหงอก
หนองหิน
เมืองยโสธร
ยโสธร
35000
-
http:school.obec.go.th/
หนองหิน
045750068
-
1 กันยายน 2490
30
28
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
60
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:06:57 น.
75
1035430152
35010077
430152
บ้านกุดกุง
bankudkung
นายประภาส ศรีแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเมืองเตย
หมู่ 6 กุดกุง
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
bankudkungschool@gmail.com
กุดกุง
045756767
พ.ศ.2469
33
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
102
11
11 มิถุนายน 2561 เวลา 19:15:30 น.
76
1035430153
35010078
430153
บ้านโนนม่วง
bannonmuang
นางนงรักษ์ นรทีทาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 7 บ้านโนนม่วง
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
nonmuang27@thaimail.com
กุดกุง
45750026
1/07/2480
32
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
62
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:59:01 น.
77
1035430154
35010079
430154
บ้านเหล่ามะเขียว
laomakhaew
นายทิชากร จังหวะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 4 เหล่ามะเขียว
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
www.yst1.go.th/lmk
กุดกุง
457979229
พ.ศ.2483
36
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
55
8
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:12:50 น.
78
1035430155
35010080
430155
บ้านทรายงาม
saingam
นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 5 บ้านทรายงาม
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
izu5884@hotmail.com
http://school.obec.go.th
กุดกุง
045750024
18 ธันวาคม 2476
42
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
63
8
08 มิถุนายน 2560 เวลา 08:36:28 น.
79
1035430156
35010081
430156
บ้านนาโพธิ์
bannapo
นายปัญญา สิงห์กาล
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 3 บ้านนาโพธิ์
กุดกุง
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
กุดกุง
045-750025
11 /05/2499
30
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
64
8
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:54:16 น.
80
1035430157
35010082
430157
ชุมชนกู่จาน
chumchonkuchan
นายธนาวุฒิ ส่องแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 3 สมบูรณ์พัฒนา
กู่จาน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
Kujan2556@gmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.กู่จาน
0-45762707
-
2466
35
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
182
8
04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:39:35 น.
81
1035430158
35010083
430158
บ้านนาเวียงคำศิริ
Nawiengkhamsiri
นายบรรจง ปามุทา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 6 บ้านนาเวียง
กู่จาน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
กู่จาน
045-737-806
2476
43
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
18
119
11
05 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:37:12 น.
82
1035430162
35010084
430162
บ้านหนองเสียวชัยมงคล
Nongseawchaimongkon
นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 12 ชัยมงคล
กู่จาน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
tip2402@mail.com
http://school.obec.go.t
กู่จาน
045 750 027
-
พ.ศ.2478
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
67
8
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:12:47 น.
83
1035430179
35010085
430179
ประชาสงเคราะห์
prachasongkroh
นายประยูร ตั้งจิต
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 7 ประชาสงเคราะห์
แคนน้อย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
prachasongkrou.sc@chaiy
http://school.obec.go.t
แคนน้อย
045979231
01/05/2483
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
72
9
15 ตุลาคม 2561 เวลา 20:27:22 น.
84
1035430180
35010086
430180
บ้านแคนน้อยหนองเลิง
Khaennoinongloeng
นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลุมพุก
หมู่ 2 บ้านแคนน้อย
แคนน้อย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
kn.school2559@gmail.com
-
แคนน้อย
045 737 812
-
2466
36
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
265
12
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:24:03 น.
85
1035430197
35010087
430197
บ้านกลางนา
banklangna school
นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้วบูรพา
หมู่ 3 กลางนา
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
chuntana.w@gmail.com
-
ดงแคนใหญ่
0857677479
-
10 มิถุนายน 2483
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
35
7
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:39:56 น.
86
1035430195
35010088
430195
บ้านนาถ่ม
Bannatom
นายวันชัย บุญสาร
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้วบูรพา
หมู่ 2 นาถ่ม
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
natom088@gmail.com
ดงแคนใหญ่
ปี พ.ศ.2487
50
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
67
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:48 น.
87
1035430196
35010089
430196
บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
Boknoinongkannongpan
นายศุภชัย เหล็กกล้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้วบูรพา
หมู่ 7 บ้านบกน้อย
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
kamsing008@gmail.com
http://boknoi.yst1.go.th/
ดงแคนใหญ่
0-4577-1113
-
10/06/2486
40
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
89
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:10:38 น.
88
1035430193
35010090
430193
ชุมชนดงแคนใหญ่
Chumchondongkaenyai
นายสุรพงษ์ แสวงศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แก้วบูรพา
หมู่ 1 ดงแคนใหญ่
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
dongkanyai@gmail.com
School.obec.go.th/dongkanyai
ดงแคนใหญ่
0-4577-1092
0-4577-1092
1 มิถุนายน 2469
45
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
285
11
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:17:07 น.
89
1035430194
35010091
430194
บ้านผักบุ้ง
BANPAKBUNG
นายสมชาย วัฒนาไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้วบูรพา
หมู่ 6 บ้านผักบุ้ง
ดงแคนใหญ่
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
cchai1959@gmail.com
http://school.obec.go.t
ดงแคนใหญ่
0985859197
15/12/2479
35
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
8
14 มิถุนายน 2561 เวลา 13:03:41 น.
90
1035430182
35010092
430182
บ้านดงเจริญ
ิbandongcharoen
นายสมเพศ คามใส
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จตุสัมพันธ์
หมู่ 5 บ้านดงเจริญ
ดงเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
sompes199@gmail.com
http://djr.yst1.net/
ดงเจริญ
081-8782063
1 มิถุนายน 2469
27
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
185
11
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:58:41 น.
91
1035430184
35010093
430184
บ้านคำแหลม
kamlham
นายจิระพล มะเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่ 10
หมู่ 4 บ้านคำแหลม
ดงเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ouykayo@gmail.com
ดงเจริญ
045750146
16 เมษายน 2483
20
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
21
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 05:32:28 น.
92
1035430185
35010094
430185
บ้านแหล่งหนู
Banlanknu
นายอัครเดช สุบินดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 7 บ้านแหล่งหนู
ดงเจริญ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
lanknuschool@gmail.com
http://school.obec.go.t
ดงเจริญ
0810623782
1 ก.ค.2483
28
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
61
8
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:23:02 น.
93
1035430168
35010095
430168
บ้านทุ่งมน
Thungmon
นายทองสุข ชาภักดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จตุสัมพันธ์ที่ 10
หมู่ 3 ทุ่งมน
ทุ่งมน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
Thungmonrr1@hotmail.com
Thungmon.yst1.go.th
ทุ่งมน
-
-
พ.ศ.2477
20
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
147
11
07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:32:56 น.
94
1035430169
35010096
430169
โซงเหล่าโป่วิทยา
songlaopowittaya
นายสุรชาติ แสวงแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จตุสัมพันธ์
หมู่ 1 โซง
ทุ่งมน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
pangsomsakultala@gmail.com
slp.yst1.net
ทุ่งมน
0-45750030
-
พ.ศ. 2463
21
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
110
11
06 มิถุนายน 2560 เวลา 04:31:00 น.
95
1035430163
35010097
430163
บ้านมะพริกดู่โพนสิม
banmaprikdooponsim
นายธีระเดช ขอสุข
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
จตุสัมพันธ์
หมู่ 9 มะพริก
ทุ่งมน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1035430163&id=16551&page=banner_web&id=16551
ทุ่งมน
-
-
01/06/2469
41
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
231
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 14:55:11 น.
96
1035430187
35010098
430187
บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
Bannakaemuangnongtukluk
นายวิชาญ สมยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
12 แก้วบูรพา
หมู่ 1 นาแก
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
nakae157@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1035430187
นาแก
045797867
28 สิงหาคม 2466
41
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
60
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:41:08 น.
97
1035430188
35010099
430188
บ้านนาหลู่เหล่าตอง
naloolaotong
นายอมร แสนสุด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แก้วบูรพา
หมู่ 3 นาหลู่
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
นาแก
45737816
2466
50
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
17
91
11
26 มิถุนายน 2561 เวลา 08:56:07 น.
98
1035430189
35010100
430189
บ้านหนองเทา
nongtoa
นายบัญชา คำชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้วบูรพา
หมู่ 4 บ้านหนองเทา
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
sopitapong @ chaiyo.com
http://school.obec.go.t
นาแก
45737839
1พฤษภาคม 2490
55
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
28
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:29:57 น.
99
1035430190
35010101
430190
บ้านปลาอีด
plaeed school
นายประเวศ สานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก้วบููรพา
หมู่ 2 ปลาอีด
นาแก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
-
plaeed school.go.th
นาแก
045-979-237
-
2479
43
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:07:34 น.
100
1035430191
35010102
430191
บ้านหัวขัว
huakhua
นายสมเกียรติ ประการแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 3 หัวขัว
นาคำ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
huakhua1@gmail
http:/202.143.143.187.2
นาคำ
0-6254-4395
15 พ.ย.2499
45
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
50
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:42 น.
101
1035430198
35010104
430198
บ้านนาห่อม
ิbannahom school
นายไสว หินทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
หมู่ 1 นาห่อม
นาคำ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
nahom1.sc@gmail.com
www.http://school.obec.
นาคำ
0-4573-7820
2496
42
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
73
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:05:21 น.
102
1035430199
35010105
430199
บ้านนาคำปักแฮด
Nakhampakhad
นางณัฏฐิณี สมสอาด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณภาพการศึกษาพระธาตุกู่จาน
หมู่ 2 นาคำ
นาคำ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35180
Nakham.Kh@thaimail.com
Nakham.KH@thaimail.com
นาคำ
0910179369
2467
38
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
81
11
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:32:24 น.
103
1035430186
35010106
430186
บ้านน้ำเกลี้ยง
Numkling
นายสัญญา แก้วศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 3 น้ำเกลี้ยง
โพนทัน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
Kankong7@gmail.com
http://school.obec.go.t
โพนทัน
045762056
-
2496
17
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
8
4
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:14:41 น.
104
1035430183
35010107
430183
บ้านสำโรง
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 4 บ้านสำโรง
โพนทัน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
โพนทัน
45350070
1
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
26
7
09 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:23:02 น.
105
1035430181
35010108
430181
บ้านโพนทัน
phontan
นายวิทยา จักรไชย
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 1 บ้านโพนทัน
โพนทัน
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
-
โพนทัน
0-4573-7813
-
01/01/2454
18
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
96
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 09:55:03 น.
106
1035430164
35010109
430164
ชุมชนย่อวิทยา
Chumchonyovitaya
นายชุมพล ผองขำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 11 บ้านย่อ
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
yo.sch@chaiyo.com
http://yo.yst1.go.th
ย่อ
0-4558-1080
-
15 สิงหาคม 2466
17
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
121
8
04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:03:27 น.
107
1035430165
35010110
430165
บ้านคำม่วง
kummoung
นายหมิ่ง ยวนยี
อนุบาล-ประถมศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 จตุสัมพันธ์
หมู่ 5 บ้านคำม่วง
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ย่อ
2469
20
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
139
11
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:57:59 น.
108
1035430166
35010111
430166
บ้านสว่าง
Bansawangdondo
นายนิรันดร์ เขียนนอก
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 4 บ้านสว่าง
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
http://202.143.187.226:
ย่อ
25
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
55
8
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:49:41 น.
109
1035430167
35010112
430167
บ้านโคกป่าจิก
KOGPAJIG
นายปิยะ เด่นดวง
อนุบาล-ประถมศึกษา
จตุสัมพันธ์
หมู่ 10 หนองปลา
ย่อ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ย่อ
045-750154
38
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
32
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:50:10 น.
110
1035430170
35010113
430170
อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
นายคูณ วงศ์อนันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 2 ลุมพุก
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
?http://school.bec.g.th
ลุมพุก
0-4579-1086
พ.ศ.2503
23
1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
39
922
28
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:51:34 น.
111
1035430171
35010114
430171
คำเขื่อนแก้ว
khamkhueankaeo
นายโสรจ สำโรง
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 2 ลุมพุก
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
kkk_school.@ thaimail.c
http://school.obec.go.t
ลุมพุก
0-4579-1096
1 มิถุนายน 2494
26
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
277
10
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:54 น.
112
1035430173
35010116
430173
วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
vootisakkululasuppatum
นายวรศิลป โคตรมนตรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
vootisak@gmail.com
http:wts.yst1.go.th/
ลุมพุก
0-4575-0156
23 มิถุนายน 2519
28
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
64
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:39:15 น.
113
1035430174
35010117
430174
บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
khokklang
นายจิรภัทร ชาแท่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 14 โคกกลาง
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
khokklang14@chaiyo.com
http://school.obec.go.t
ลุมพุก
0-4579-1414
-
01/06/2478
29
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
9
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:21:29 น.
114
1035430175
35010118
430175
บ้านโนนหนองแฝก
Ban Nonnongfak
นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 7 หนองหาบแห
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
nonnongfak@gmail.com
nf.yst1.go.th
ลุมพุก
0-459-79243
-
2498
29
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
84
8
14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:27:49 น.
115
1035430176
35010119
430176
บ้านแหล่งแป้น
Langpan
นายพัทธรัตน์ วิสูญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 10 แหล่งแป้น
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
langpan@thaimal.com
http://schooi.opec.go.t
ลุมพุก
0862657442
-
27
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
8
16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:56:48 น.
116
1035430177
35010120
430177
บ้านเหล่าฝ้าย
BANLAOFAI
นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุมพุก
หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย
ลุมพุก
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
laofayschool@gmail.com
ลุมพุก
0-4573-7826
2480
29
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
92
8
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:01:54 น.
117
1035430151
35010122
430151
บ้านดอนขะยอม
DONKHAYOM
นายบัญญัติ ขอสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 4 บ้านดอนขะยอม
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
สงเปือย
42
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
15
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:20 น.
118
1035430148
35010123
430148
บ้านสงเปือย
bansongpueai
นายอุทาน สิงห์ครุธ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเมืองเตย
หมู่ 1 สงเปือย
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
?http://school.obec.go.
สงเปือย
045-580580
2457
27
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
141
11
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:52:44 น.
119
1035430149
35010124
430149
บ้านบุ่งหวาย
Banbungwai
นายวิคิด อุ่นตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 3 บ้านบุ่งหวาย
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
chnida111@gmail.com
http://school.obec.go.t
สงเปือย
045979246
2495
25
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
90
8
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:03:40 น.
120
1035430150
35010125
430150
บ้านกุดตากล้า
Gudtakla
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเมืองเตย
หมู่ 2 บ้านกุดตากล้า
สงเปือย
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
ืn2fafon@gmail.com
http://school.obec.go.t
สงเปือย
45750157
07/06/2483
35
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
14
8
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:40:06 น.
121
1035430161
35010126
430161
บ้านกุดเป่ง
kudpeng
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 6 บ้านกุดเป่ง
เหล่าไฮ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
-
เหล่าไฮ
0895842217
-
2483
41
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
15
6
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:53:25 น.
122
1035430159
35010127
430159
บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
Louehai Nongwang Chatayanon
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 1 หนองแวง
เหล่าไฮ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
-
http://school.obec.go.t
เหล่าไฮ
-
1 มิถุนายน 2478
33
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
55
7
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:59:38 น.
123
1035430160
35010128
430160
บ้านเหล่าหุ่ง
Laohung
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุกู่จาน
หมู่ 4 เหล่าหุ่ง
เหล่าไฮ
คำเขื่อนแก้ว
ยโสธร
35110
presai0506@obecmail.obec.go.th
http://school.obec.go.t
เหล่าไฮ
016004139
พฤษภาคม2468
38
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
24
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:04 น.
124
1035430252
35010129
430252
บ้านคุ้ม
Bankhoomschool
นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้า
หมู่ 9 บ้านคุ้ม
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
bankhoomschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430252
คูเมือง
045799086
14/06/2464
47
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
175
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:37 น.
125
1035430253
35010130
430253
บ้านขาม
Bankham
นางสุภิญญา นนทะวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
13 เมืองฟ้า
หมู่ 5 ขาม
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Kamschool99@gmail.com
คูเมือง
0856601112
-
2483
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
54
8
02 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:34:01 น.
126
1035430254
35010131
430254
บ้านคูเมือง
Kumuang
นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
อนุบาล-ประถมศึกษา
13 เมืองฟ้า
หมู่ 1 คุเมือง
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Ywiyiyasuehn@gmail.com
http:school.obec.go.th/
คูเมือง
0885914790
ไม่มี
2461
55
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
59
8
28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:02:23 น.
127
1035430255
35010132
430255
ชุมชนบ้านสำโรง
Chumchombansamrong
นายนายไมตรี หายเคราห์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองฟ้า
หมู่ 7 บ้านสำโรง
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
samrongmch_sch@chaiyo.c
http://school.obec.go.t
คูเมือง
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
145
11
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:08:48 น.
128
1035430256
35010133
430256
บ้านพลไว
Ban Phonlawai
นายอำนาจ ทองดีเลิศ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้า
หมู่ 3 พลไว
คูเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
-
คูเมือง
0-4597-9616
-
16 กันยายน 2483
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
108
8
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:02:28 น.
129
1035430272
35010134
430272
บ้านราชมุนี
Ratmunee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวาที่14
หมู่ 7 ราชมุนี
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Ratchamunee.School.gmail.com
htt://school.obec.go.th
อบต.โนนทราย
-
-
1 พฤภาคม 2515
45
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
36
8
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:39:54 น.
130
1035430273
35010135
430273
บ้านเลียบ
banleab
นายสนิท เพ็งธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 6 เลียบ
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
eing.anda.1122@gmail.com
hatt://school.obec.go.t
โนนทราย
45798759
0
2/1/2503
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
119
8
24 ตุลาคม 2560 เวลา 03:58:31 น.
131
1035430274
35010136
430274
บ้านยางกลาง
ฺBanyangklang School
นายวีรพันธ์ สานนท์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 4 [บ้านยางกลาง
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
yangklang@hotmail.com
yangklang.yst1.net/
โนนทราย
0868503185
-
1 มิถุนายน 2521
43
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
25
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:53:52 น.
132
1035430275
35010137
430275
บ้านแดง
BANDAENG
นายศิริชัย หัศจรรย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 2 แดง
โนนทราย
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
โนนทราย
045799996
6/09/2480
40
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
40
8
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:55:44 น.
133
1035430230
35010138
430230
บ้านท่าช้าง
banthachang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 6 ท่าช้าง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
บากเรือ
23 สิงหาคม 2583
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
33
9
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:04:30 น.
134
1035430231
35010139
430231
ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
chumchonbaandonpuak
นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 8 ดอนผึ้ง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
donpug1@chaiyo.com
http:school.obec.go.th/
บากเรือ
45737827
40
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:45:00 น.
135
1035430232
35010140
430232
บ้านปอแดงโคกสะอาด
BANPODAENGKHOKSAOAD
นายปัณณธร บุญอาจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 2 ปอแดง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
thanom05@hotmail.com
http://school.obec.go.th
บากเรือ
0844961832
-
19/04/2482
38
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
96
8
26 มิถุนายน 2561 เวลา 17:59:25 น.
136
1035430233
35010141
430233
บ้านบากเรือ
Bakruedonrue School
นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
ราชนาวา
หมู่ 1 บากเรือ-ดอนเรือ
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
boontamjaingam@gmail.com
บากเรือ
045581282
2455
40
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
57
8
02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:46:41 น.
137
1035430234
35010142
430234
บ้านดงยาง
Dongyang School
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ราชนาวา
หมู่ 11 ดงยาง
บากเรือ
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
sunsri_174@hotmail.com
บากเรือ
0852032549
พ.ศ.2495
36
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
42
11
25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:29 น.
138
1035430276
35010143
430276
บ้านยางเครือ
yangkrua
นายอุทัย ทองลุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วงบึงแก
หมู่ 4 ยางเครือ
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
banjoed9637@gmail.com
-
บึงแก
-
-
15พค.2475
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
79
9
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:19:43 น.
139
1035430277
35010144
430277
บ้านดงจงอาง
dongjongang
นายวิทยา กรแก้ว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ม่วงบึงแก
หมู่ 5 ดงจงอาง
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
http://202.143.187.226:
บึงแก
045979307
-
3 มิถุนายน 2466
55
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
146
11
07 มกราคม 2561 เวลา 06:55:36 น.
140
1035430278
35010145
430278
บ้านยางน้อย
Banyangnoy
นายพิทยา นามบุญลือ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วงบึงแก
หมู่ 3 ยางน้อย
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
teacher40.2540@gmail.com
http://202.143.187.226:
บึงแก
0821320672
-
2483
46
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
41
8
24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:36:56 น.
141
1035430279
35010146
430279
ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
Chumchonbanbungkaechaichanaburapha School
นางนิภา เพ็งธรรม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ม่วงบึงแก
หมู่ 7 บึงแก
บึงแก
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
บึงแก
045-581545
พ.ศ. 2460
50
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
114
11
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:31:19 น.
142
1035430257
35010147
430257
บ้านผือฮี
Phuehee
นายนพดล ศิริโชติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สงยาง ผือฮี
หมู่ 1 ผือฮี
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Phuhee@yahoo.com
phuehi.yst1.go.th
ผือฮี
27/08/2466
58
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
171
11
17 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:38:55 น.
143
1035430258
35010148
430258
บ้านหัวดอน
huadon
นายวิเชียร สาริพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยางผือฮี
หมู่ 4 หัวดอน
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
atchara18@hotmail.com
www.yst1.go.th/huadon
ผือฮี
45750191
000000000
2501
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
54
8
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:39 น.
144
1035430259
35010149
430259
บ้านเปือย
puay
นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยาง ผือฮี
หมู่ 6 บ้านเปือย
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ผือฮี
04575061
26 ตุลาคม 2499
49
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
9
5
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:57:31 น.
145
1035430260
35010150
430260
บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
wrunchai
นางลักขณา บุญแปลง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยาง-ผือฮี
หมู่ 5 เวินชัย
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
http://202.143187.2268:
ผือฮี
045750062
-
25 ตุลาคม 2499
52
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
47
8
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:55:01 น.
146
1035430261
35010151
430261
บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
nongoy
นางศุภิสรา กรแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยางผือฮี
หมู่ 2 โนนกอย
ผือฮี
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ผือฮี
1 เมษายน 2466
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
53
8
18 ตุลาคม 2561 เวลา 11:09:23 น.
147
1035430262
35010152
430262
บ้านแดงประชาสรรค์
Bandangpachason
นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองเสาร์
หมู่ 7 แดง
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
warjai0702@obecmail.obec.go.th
http:school.obec.go.th/
พระเสาร์
089-5838339
1 พฤษภาคม 2511
55
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
34
8
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:23:22 น.
148
1035430263
35010153
430263
บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
ฺBan Prasao(samakkeewittayakom)
นายรัตนะ แสงทองทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 8 บ้านพระเสาร์
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Prasaoschool.yst1@hotmail.com.
?http://school.obec.go.
พระเสาร์
081-966-0252
-
2464
49
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
141
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:33 น.
149
1035430264
35010154
430264
บ้านหัวดง
huadong school
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 6 หัวดง
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
huadong.sch@gmail.com
www2.yst1.go.th/hd
พระเสาร์
045-979311
045-979845
24 สิงหาคม 2481
54
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
56
8
22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:03:49 น.
150
1035430265
35010155
430265
บ้านโนนยาง
nonyang
นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 3 โนนยาง
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430265
อบต.พระเสาร์
45750194
-
6 กันยายน 2466
65
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
70
8
19 มิถุนายน 2560 เวลา 04:32:17 น.
151
1035430266
35010156
430266
บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
Bankhasaimakhuasamakee
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 4 ขาทราย
พระเสาร์
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
wanwimon9@gmail.com
web site. http://202.129.23.204/khasai
พระเสาร์
-
-
1 พฤษภาคม 2516
50
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
30
9
21 มิถุนายน 2560 เวลา 06:08:02 น.
152
1035430235
35010157
430235
อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
Anubanfayadratniyom
นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้า
หมู่ 3 ฟ้าหยาด
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
anubanfayad2557@gmail.com
www.http://school.obec
เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
0-4579-9096
19 พฤศจิกายน 2462
45
0.2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
498
18
30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:27:18 น.
153
1035430236
35010158
430236
มหาชนะชัย
mahachanachai
นายนรินทร์ นครวงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้า
หมู่ 8 มหาชนะชัย
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
mahachanachai.mc2@gmail.com
ฟ้าหยาด
0-4579-9104
2499
45
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
202
11
03 สิงหาคม 2560 เวลา 08:29:41 น.
154
1035430237
35010159
430237
บ้านเหมือดป่าตอง
Banmuedpatong
นายสุริยา พิลาวัน
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้า
หมู่ 5 บ้านเหมือด
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
www3.yst1.go.th/mpt
ฟ้าหยาด
083-3670497
25 พฤษภาคม 2482
50
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
122
8
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:12:41 น.
155
1035430238
35010160
430238
บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
Nonthad
นายอารีวัฒนา หงษาพล
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองฟ้า
หมู่ 6 บ้านโนนธาตุ
ฟ้าหยาด
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ฟ้าหยาด
0-4579-9145
1 เมษายน 2465
45
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
92
8
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 06:51:45 น.
156
1035430239
35010161
430239
บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
mouangardphosri(krururadvichakom)
นายวีระ คำอาจ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณภาพการศึกษาม่วง-บึงแก
หมู่ 1 ม่วง
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
thongpool01@gmail.com
muangschool.ac.th
ม่วง
0872503365
-
2461
50
30
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
202
11
01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:17 น.
157
1035430240
35010162
430240
บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
THASAMORKOKSOMBOON
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วง-บึงแก
หมู่ 4 ท่าสมอ
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ม่วง
045750195
01/07/2481
75
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
82
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:00:32 น.
158
1035430241
35010163
430241
บ้านบัวขาว
banbuakao
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วงบึงแก
หมู่ 9 บัวขาว
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
vitoony944@gmail.com
ม่วง
045750196
-
2482
60
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:49:19 น.
159
1035430242
35010164
430242
บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
Namthaengchaiprasit
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วง-บึงแก
หมู่ 11 ไชยประสิทธิ์
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
Namthangchaiprasit@hotmail.com
ม่วง
045750196
3
5 มิถุนายน 2482
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
34
9
26 มิถุนายน 2560 เวลา 03:18:46 น.
160
1035430243
35010165
430243
บ้านเหล่าใหญ่
Laoyai school
นายรินทอง นรทีทาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วง บึงแก
หมู่ 5 เหล่าใหญ่
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
ม่วง
045750197
16 มิถุนายน 2466
45
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
54
8
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:06:15 น.
161
1035430244
35010166
430244
บ้านเหมือดขาว
Maudkhaw
นายสาลี นาคสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วงบึงแก
หมู่ 7 เหมือดขาว
ม่วง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
maudkhaw@chaiyo.com
http://202.143.187.226:
ม่วง
0885914802
6 มิย. 2466
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
109
9
14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:14:00 น.
162
1035430267
35010167
430267
บ้านสร้างแป้น
sangpaan
นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยางผือฮี
หมู่ 6 สร้างแป้น
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
สงยาง
0-4573-8381
26 สิงหาคม 2483
60
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
127
8
28 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:46:42 น.
163
1035430268
35010168
430268
บ้านสงยาง
bansongyang
นายนิยม แสนบุญเรือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สงยางผือฮี ที่ 16
หมู่ 1 สงยาง
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
chaisit.se@chaiyo.com
ประเทศไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428
45
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
196
11
09 มิถุนายน 2560 เวลา 10:20:42 น.
164
1035430269
35010169
430269
บ้านบ่อบึงโพนจาน
banbobuengphonchan
นายยงยุทธ สายสุด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สงยางผือฮี
หมู่ 7 บ้านโพนจาน
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
-
อบต.สงยาง
-
-
1 มกราคม 2476
62
16
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
116
11
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:15:38 น.
165
1035430270
35010170
430270
บ้านดงขวาง
Ban Dongkhwang School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยางผือฮี
หมู่ 5 ดงขวาง
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
dongkwan588@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430270
สงยาง
045738378
-
7 พฤษภาคม 2523
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
17
8
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:57:54 น.
166
1035430271
35010171
430271
บ้านซำ
bansam
นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
สงยาง ผือฮี ที่ 16
หมู่ 3 ซำ
สงยาง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
remember_biw@hotmail.com
สงยาง
045750182
-
24 สิงหาคม 2480
45
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
39
8
05 ตุลาคม 2560 เวลา 10:46:32 น.
167
1035430245
35010172
430245
ชุมชนบ้านหัวเมือง
Huamuang
นางลักขณา แสงทองทิพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 1 หัวเมือง
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
hm_school@hotmail.com
หัวเมือง
0-4576-1333
0-4576-1333
2466
46
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
113
11
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:47:30 น.
168
1035430246
35010173
430246
บ้านนาดีนาอุดม
nadeenaudom
นายสมัคร โสระมรรค
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมือง พระเสาร์
หมู่ 7 นาดี
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
หัวเมือง
0-45761446
24 สิงหาคม 2481
50
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
53
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 05:18:17 น.
169
1035430247
35010175
430247
บ้านหนองยาง
Nongyang
นายรักเกียรติ ทองมูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 3 หนองยาง
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
หัวเมือง
0-4579-9200
2482
45
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
110
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:20:51 น.
170
1035430248
35010176
430248
บ้านหนองตุ
nongtu
นายนายพิชัย เลาะหะนะ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 12 หนองตุ
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
nongtu612@gmail.com
gg.gg/nongtu.yst1
หัวเมือง
045979320
01/05/2466
52
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
13
76
11
12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:53:36 น.
171
1035430249
35010177
430249
คูสองชั้น
Koosongchan
นายพรเทพ คำหินกอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 13 คูสองชั้น
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
yst1.go.th/koo
หัวเมือง
45750064
045750064
1 พฤษภาคม 2466
50
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
52
8
26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:03:25 น.
172
1035430250
35010178
430250
กุดพันเขียว
Goodpunkhiew
นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หัวเมืองพระเสาร์
หมู่ 5 กุดพันเขียว
หัวเมือง
มหาชนะชัย
ยโสธร
35130
somporn.x@gmail.com
http://school.obec.go.t
หัวเมือง
0-4573-8374
7 ส.ค. 2483
50
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
90
8
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:24:46 น.
173
1035430135
35010179
430135
บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
bantiuw
นายวีระยุทธ งามล้วน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พลังน้ำใส
หมู่ 4 บ้านติ้ว
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
www.2yst1.yst1.go.th/bt/news.php.
กุดน้ำใส
0-4573-8362
-
3 สิงหาคม 2466
75
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
158
11
25 ตุลาคม 2561 เวลา 19:54:46 น.
174
1035430136
35010180
430136
บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
ฺBankutnamsai
นายสวัสดิ์ เครือไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พลังน้ำใส
หมู่ 1 บ้านกุดน้ำใส
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
พลังน้ำใส
045750131
30 พฤษภาคม 2482
73
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
183
11
04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:49:20 น.
175
1035430138
35010182
430138
บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
Bansang School
นางจินตะนา ศรีหาญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
พลังน้ำใส
หมู่ 13 สังข์
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
http://school.obec.go.t
กุดน้ำใส
0933234374
-
พ.ศ. 2466
70
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
118
8
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:49:52 น.
176
1035430139
35010183
430139
บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
BANTOOM
นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พลังน้ำใส
หมู่ 10 บ้านตูม
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
?http://school.go.th/ba
กุดน้ำใส
045-979213
-
25 /8/2520
67
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
105
8
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:24:36 น.
177
1035430140
35010184
430140
บ้านแจนแลน
Banjanlan
นายศิลป์ จารึกธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พลังน้ำใส
หมู่ 3 บ้านแจนแลน
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
nittayasaising@gmail.com
http://school.obec.go.th
กุดน้ำใส
045 979211
ปี พ.ศ.2464
76
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
49
8
06 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56:26 น.
178
1035430141
35010185
430141
สหประชาสรรค์
Sahaprachasun
นายวิทูล เพ็งธรรม
อนุบาล-ประถมศึกษา
พลังน้ำใส
หมู่ 11 แจนแลน
กุดน้ำใส
ค้อวัง
ยโสธร
35160
-
-
กุดน้ำใส
045-979215
-
-
70
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
37
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:38 น.
179
1035430134
35010186
430134
บ้านผิผ่วน
piphun
นายบรรจบ นันทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาวังคู่ฟ้า
หมู่ 5 บ้านผิผ่วน
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
?http://202.143.187.226
ค้อวัง
068721347
9/05/2519
70
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
22
8
05 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:53 น.
180
1035430131
35010187
430131
อนุบาลค้อวัง
Anubankhowang
นายสนั่น เบ้าทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังคู่ฟ้า
หมู่ 7 สันติสุข
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
anuban.kw@hotmail.com
http://school.obec.go.t
ค้อวัง
086-2466336
2518
72
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
322
14
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:30:27 น.
181
1035430133
35010188
430133
บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
Laonoi School
นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังคู่ฟ้า ที่ 18
หมู่ 4 บ้านเหล่าน้อย
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
laonoi_school@hotmail.com
school.obec.go.th/loanoi
ค้อวัง
45979219
045738361
1 กันยายน 2480
85
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
148
11
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:39:32 น.
182
1035430129
35010189
430129
บ้านดงมะหรี่
Dongmaree
นางพรสวรรค์ ทองกลม
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังคู่ฟ้า
หมู่ 10 ดงมะหรี่
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
Dongmaree.S@hotmail.com
-
ค้อวัง
(045) 797049
-
70
500
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
74
8
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:37:05 น.
183
1035430130
35010190
430130
บ้านหมากมาย
makmay
นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังคู่ฟ้า
หมู่ 3 หมากหมาย
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
ค้อวัง
045979218
21 เมษายน 2499
80
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
34
8
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:20:28 น.
184
1035430142
35010191
430142
บ้านน้ำอ้อม
Bannamom
นายธวัชชัย เกษหอม
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใสที่ 19
หมู่ 9 บ้านน้ำอ้อม
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
bannumoom@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430142
045-750022
พ.ศ. 2464
64
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
122
11
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:17:28 น.
185
1035430143
35010192
430143
บ้านโพนแบง
Ban Ponbang school
นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 19 พลังน้ำใส
หมู่ 3 บ้านโพนแบง
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
banponbangschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1035430143
น้ำอ้อม
045979600
6 กันยายน 2480
65
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
35
8
07 มิถุนายน 2560 เวลา 09:12:43 น.
186
1035430132
35010193
430132
วัดบ้านเปาะ
watbanpoh
นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังคู่ฟ้า
หมู่ 9 บ้านเปาะ
ค้อวัง
ค้อวัง
ยโสธร
35160
watpanphoa@mthai.com
http://www.school.obec.
ค้อวัง
0918619768
15 กรกฎาคม 2465
70
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
50
8
09 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:56:13 น.
187
1035430144
35010194
430144
บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
Banbakyainongpawnongsum
นายประสาร บุตตะไมล์
อนุบาล-ประถมศึกษา
พลังน้ำใส
หมู่ 12 หนองซำ
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
bakyaischool@gmail.com
http://school.obec.go.t
นำอ้อม
045750141
24สิงหาคม 2483
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
8
15 มิถุนายน 2560 เวลา 15:41:21 น.
188
1035430145
35010195
430145
บ้านศิริพัฒนา
Siriphattana
นางสาวกาญจนา ทองคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พลังน้ำใส
หมู่ 4 ศิริพัฒนา
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
siripattana_school@hotmail.com
น้ำอ้อม
0-45979225
2466
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
131
11
23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:50:25 น.
189
1035430146
35010196
430146
บ้านดวนบากน้อย
Banduanbaknoi
นายปริต จันทรุทิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
พลังน้ำใส
หมู่ 7 ดวน
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
guthai6@gmail.com
www.duanbaknoi.yst1.go.th/
น้ำอ้อม
0-45750140
-
1 มิถุนายน 2482
80
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
85
8
13 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:22:16 น.
190
1035430147
35010197
430147
บ้านจานทุ่ง
BANJANTHUNG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุณภาพการศึกษาพลังน้ำใส
หมู่ 6 จานทุ่ง
น้ำอ้อม
ค้อวัง
ยโสธร
35160
่Janthung35010197@gmail.com
http://school.obec.go.t
น้ำอ้อม
045750021
1 พฤษภาคม 2520
70
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
47
8
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:54:33 น.
191
1035430127
35010198
430127
บ้านแข่โพนเมือง
KAEPHONMUANG
นายอดุลย์ ทองกลม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังคู่ฟ้า
หมู่ 5 บ้านโพนเมือง
ฟ้าห่วน
ค้อวัง
ยโสธร
35160
kaephonmuang.school@gmail.com
null
ฟ้าห่วน
0-4575-6774
null
13 กันยายน 2445
80
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
283
11
29 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:27 น.
192
1035430128
35010199
430128
บ้านฟ้าห่วน
BANPHAHUAN
นายปรีชาพล ธานี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังคู่ฟ้า
หมู่ 1 ฟ้าห่วน
ฟ้าห่วน
ค้อวัง
ยโสธร
35160
Phahuan@thaimail.com
http://school.obec.go.t
ฟ้าห่วน
0-4579-7939
045797939
3 สิงหาคม 2466
75
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
235
12
08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:56 น.