ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ลำดับ
รหัสกระทรวง
10 หลัก
รหัส Smis
รหัส PER CODE
โรงเรียน
ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ครู/บุคลากร
นักเรียน
10 มิ.ย.2563
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2563
ปรับปรุงข้อมูล
1
1041680542
41030001
680542
บ้านกั้งโนนสะอาด
bankungnonsaad
นายพิสัณห์ หิรัญวงษ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านกั้ง
ดอนหายโศก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
ดอนหายโศก
0-4222-0309
1/1/2513
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
296
14
03 มิถุนายน 2561 เวลา 12:50:04 น.
2
1041680543
41030002
680543
บ้านหนองกล้า
Nongkla
นายสุรเดช คำวันดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองกล้า
ดอนหายโศก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
อบต.ดอนหายโศก
0812635892
16 มิถุนายน 2505
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
44
8
27 มกราคม 2564 เวลา 10:58:59 น.
3
1041680544
41030003
680544
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
Nongtaodonhaisok
นายเจษฎาพงษ์ บัวเกษ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 175 หมู่ 8 ดอนหายโศก
ดอนหายโศก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030003@udonthani3.go.th
-
ดอนหายโศก
091-8683959
-
2 ก.ค. 2482
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
130
11
15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19:24:20 น.
4
1041680545
41030004
680545
บ้านบ่อคํา
Banboakum
นางกลิ่นวิภา นามดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ่อคำ
ดอนหายโศก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030004@udonthani3.co.th
-
ดอนหายโศก
0-4226-0255
-
19 พฤษภาคม 2518
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
52
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:58:45 น.
5
1041680568
41030005
680568
บ้านนาอุดม
NAUDOM SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาอุดม
ดอนหายโศก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030005@udonthani3.go.th
ดอนหายโศก
0-4225-0776
22 พฤษภาคม 2511
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
103
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:38:09 น.
6
1041680525
41030006
680525
บ้านดูนประชารัฐ
BANDOONPRACHARATA SCHOOL
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดูน
บ้านเชียง
หนองหาน
อุดรธานี
41320
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1041680525&page=info
บ้านเชียง
2 พฤษภาคม 2482
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
65
8
24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:13:30 น.
7
1041680526
41030007
680526
บ้านคำอ้อ
KHAMOR
นายศุภกร เทพภูมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 คำอ้อ
บ้านเชียง
หนองหาน
อุดรธานี
41320
Khumor school@yahoo.com
บ้านเชียง
0819543155
10 สิงหาคม 2518
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
75
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:05 น.
8
1041680527
41030008
680527
บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
Banchiang(Prachachiangcherd)
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเชียง
บ้านเชียง
หนองหาน
อุดรธานี
41320
banch3@hotmail.com
http://www.banchiang.ud
บ้านเชียง
0-42208123
0-42208123
2475
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
465
22
18 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:45:26 น.
9
1041680528
41030009
680528
บ้านปูลู
pulu
นายสวัสดิ์ พรมมัชชะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปูลู
บ้านเชียง
หนองหาน
อุดรธานี
41320
อบต.บ้านเชียง
0-4225-0801
19 สิงหาคม 2479
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
96
8
31 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:10 น.
10
1041680530
41030011
680530
บ้านหันน้อย
Ban hunnoi
นายนิคม คำล้วน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองบ่อพัฒนา
บ้านยา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
banhunnoi_school@yahoo.com
บ้านยา
10 มีนาคม 2516
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
92
8
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:18:34 น.
11
1041680531
41030012
680531
ธาตุดอนตูม
Thatdontoom
นายเขื่อนวัฒน์ เขื่อนศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนธาตุ
บ้านยา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
41030012@udonthani3.go.th
บ้านยา
0-4220-9494
24/01/2456
19
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
130
8
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:05 น.
12
1041680532
41030013
680532
บ้านยา
Banya
นางสุมาลี จันทมาตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านยา
บ้านยา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
Banya (1)
http://www.banya9.com
บ้านยา
0-4291-0001
-
23 ตุลาคม 2495
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
95
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:43:27 น.
13
1041680533
41030014
680533
บ้านหนองผือ
nongpue
นายศิริกรณ์ ธาตุทำเล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองผือ
บ้านยา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
41030014 @udonthani3.go.th
บ้านยา
-
12 ตุลาคม 2448
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
68
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:22 น.
14
1041680551
41030015
680551
บ้านป่าก้าว
pakaow
นายทองล้วน ธรรมสาร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ป่าก้าว
ผักตบ
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030015@udonthani3.go.th
-
เทศบาล ผักตบ
0-4222-0296
-
2485
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
245
12
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:16 น.
15
1041680555
41030017
680555
บ้านหนองกุงดอนบาก
Bannongkungdonbak
นายสายทอง ณรงค์ชัย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองกุงดอนบาก
ผักตบ
หนองหาน
อุดรธานี
41130
wasana_potchana@hotmail.com
-
ผักตบ
0818733234
=
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
23
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
122
8
01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:37:25 น.
16
1041680557
41030019
680557
บ้านนาฮัง
NAHUNG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาฮัง
ผักตบ
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030019@udonthani3.go.th
ผักตบ
042-180568
1พฤษภาคม 2501
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
74
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:10 น.
17
1041680558
41030020
680558
บ้านผักตบประชานุกูล
Banpaktobprachanukul school
นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ผักตบประชานุกูล
ผักตบ
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030020@udonthani3.go.th
ผักตบ
0-421-49067
1 ตุลาคม 2465
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
207
11
09 ธันวาคม 2563 เวลา 15:08:30 น.
18
1041680559
41030021
680559
บ้านหนองบัว
Ban Nongbua School
นายอภิดล สิงสาธร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองบัว
ผักตบ
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030021@udonthani3.go.th
www.bannongbua.in.th
เทศบาลตำบลผักตบ
097-3095848
ปี 2506
18
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
54
8
26 มกราคม 2564 เวลา 14:42:49 น.
19
1041680569
41030022
680569
บ้านพังงู
Ban PangNgoo
นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 ยางคำ
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
pungngu_kid@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1041680569
พังงู
2518
15
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
96
10
14 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:39 น.
20
1041680570
41030023
680570
บ้านขาวัว
Kawoe
นายอิทธิพล นาทุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ขาวัว
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030023@udonthani3.go.th
พังงู
0-4226-0334
01/02/2516
12
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:24 น.
21
1041680571
41030024
680571
บ้านพังซ่อน
pungson school
นายจงจิต กิ่งกาญจน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านพังซ่อน
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030024@udonthani3.go.th
-
พังงู
0-4220-0284
-
24 สิงหาคม 2484
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
122
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:54 น.
22
1041680572
41030025
680572
บ้านเรืองชัย
Ruengchai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเรืองชัย
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
พังงู
07 พฤษภาคม 2499
14
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:48 น.
23
1041680573
41030026
680573
บ้านโคกถาวรทรายงาม
kogthawornchayngam
นางสมนึก กินรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 โคกถาวร
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
niwatpan53@gmail.com
-
พังงู
042-180571
-
11 พฤษภาคม 2025
8
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
48
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:14 น.
24
1041680574
41030027
680574
บ้านม่วง
Banmuang
-
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านม่วง
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
พังงู
042-220288
16 กันยายน 2503
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
28
6
07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:38:26 น.
25
1041680575
41030028
680575
บ้านนาดี
ฺBanNadee
นายเจษฎา บัณฑิตรักการค้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นาดี
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
พังงู
0-4291-8220
2499
14
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
18 ตุลาคม 2560 เวลา 08:41:10 น.
26
1041680576
41030029
680576
บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
Donklangtandeaw School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนกลาง
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030029@udonthani3.go.th
พังงู
0-4291-5451
พ.ศ. 2483
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
85
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:20:42 น.
27
1041680577
41030030
680577
บ้านหนองหญ้ารังกา
bannongyalungka
นางจีระวรรณ มาทวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 หนองหญ้ารังกา
พังงู
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030030@udonthani3.go.th
www.thai-school.net/nongya
พังงู
0-4227-1365
-
7 มิถุนายน 2515
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
57
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:19 น.
28
1041680554
41030031
680554
บ้านนางิ้ว
Ban Nangiew
นางเฉลิมพร หมุนอุดม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านนางิ้ว
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
bannangiew@gmail.com
โพนงาม
0817082772
1 พฤษภาคม 2518
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
9
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40:06 น.
29
1041680567
41030032
680567
บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
Bannongsonghongnonghelpnonsri
นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองสองห้อง
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
โพนงาม
0810617000
7 กรกฎาคม 2502
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
45
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:11:19 น.
30
1041680553
41030033
680553
บ้านศาลา
SALA
นายผดุงศักดิ์ วันจงคำ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 213 บ้านศาลา
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
โพนงาม
0817498963
11สิงหาคม 2498
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
121
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 02:12:57 น.
31
1041680563
41030034
680563
บ้านโคกสว่างนาดี
Cokswangnadee
นายชัยยงค์ นันตะสุข
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 โคกสว่างนาดี
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030034@udonthani3.go.th
-
โพนงาม
0-4225-1534
-
9 มิถุนายน 2515
22
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
129
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:25 น.
32
1041680564
41030035
680564
บ้านสะคาม
BANSAKAM
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 สะคาม
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
-
-
โพนงาม
-
-
3 กรกฏาคม 2502
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
18
8
09 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:38:57 น.
33
1041680565
41030036
680565
บ้านโคกทุ่งยั้ง
koktungyung
นายบุญเลิศ ก้องเวหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านโคกพัฒนา
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
โพนงาม
0-4226-1184
2456
17
17
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
20
179
11
18 มีนาคม 2562 เวลา 10:45:33 น.
34
1041680566
41030037
680566
บ้านดอนยางเดี่ยว
Donyangdiaw
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 ดอนยางเดี่ยว
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030037@udonthani3.go.th
โพนงาม
0-4233-5025
16/05/2516
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
49
9
07 ธันวาคม 2563 เวลา 12:54:10 น.
35
1041680560
41030038
680560
บ้านนิคมหนองตาล
Nikomnongtan
นายทศพล ต้นคำใบ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านนิคมหนองตาล
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
โพนงาม
042250449
042910078
2พฤษภาคม 2499
18
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
327
14
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:18:56 น.
36
1041680561
41030039
680561
บ้านโพนงาม
Ban Phonngam
นายชวาลสันติ์ พวงกัลยา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านโพนงาม
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030039@udonthani3.go.th
โพนงาม
042148455
0
15/5/2483
13
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
145
8
27 มกราคม 2564 เวลา 14:06:53 น.
37
1041680562
41030040
680562
บ้านดงคำ
dongkam
นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ศรีนวล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านดงคำ
โพนงาม
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030040@udonthani3.go.th
-
โพนงาม
0-4291-5455
-
๗ กรกฎาคม ๒๕๐๒
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
156
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:51 น.
38
1041680546
41030041
680546
บ้านวังฮาง
Banwanghang
นายธนา พรมมา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านวังฮาง
สร้อยพร้าว
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030041@udonthani3.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
0-42180583
24 สิงหาคม 2479
15
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
156
11
27 มกราคม 2564 เวลา 10:45:36 น.
39
1041680547
41030042
680547
บ้านนาเยีย
nayear
นางสาวจุฬารัตน์ เบ้าทองจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 นาเยีย
สร้อยพร้าว
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030042@udonthani.go.th
อบต.สร้อยพร้าว
0650822983
16 มิถุนายน 2481
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
66
8
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:50:43 น.
40
1041680548
41030043
680548
บ้านสร้อยพร้าว
BanSoiphrao School
นางสาวรัดดาวัล พานาดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 สร้อยพร้าว
สร้อยพร้าว
หนองหาน
อุดรธานี
41130
สร้อยพร้าว
16/06/2481
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
118
11
13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:33:01 น.
41
1041680549
41030044
680549
บ้านหงษาวดี
Hongsawadee
นายธีรภัทร์ ป้องปิด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หงษาวดี
สร้อยพร้าว
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030044@udonthani3.go.th
-
อบต.สร้อยพร้าว
0862286458
-
26 มิถุนายน 2503
13
12.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
26
7
18 ธันวาคม 2563 เวลา 16:54:52 น.
42
1041680550
41030045
680550
บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
Bankokmoonlaosawalschool
นายรังสรรค์ ชำนิยันต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 โคกก่อง
สร้อยพร้าว
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030045@udonthani3.go.th
สร้อยพร้าว
0969062582
17 พฤษภาคม 2482
9
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
84
8
08 ธันวาคม 2563 เวลา 11:26:41 น.
43
1041680541
41030046
680541
บ้านดอนนางคำ
Donnangkum
นายทองใส สมเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 ดอนนางคำ
สะแบง
หนองหาน
อุดรธานี
41130
donnangkum@gmail.com
-
สะแบง
042-220293
-
9 พฤษภาคม 2500
15
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
88
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:31 น.
44
1041680537
41030047
680537
บ้านสะแบง
BANSABANG
นายสุรชัย แสงศิลา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 สะแบง
สะแบง
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030047@udonthani3.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง
0-42148140
042148140
10/05/2465
8
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
303
16
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:11 น.
45
1041680538
41030048
680538
บ้านโนนนาสร้าง
BANNONNASANG
นายกานตพงศ์ สุทธิประภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 นาสร้าง
สะแบง
หนองหาน
อุดรธานี
41130
non_nasang@yahoo.com
สะแบง
091-0460971,089-8407231
1 พ.ค. 2517
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
7
04 มีนาคม 2563 เวลา 09:59:33 น.
46
1041680539
41030049
680539
บ้านบ่อปัทม์
BOPHAT
นางสาวมีนทราย ภักดีสุวรรณ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ่อปัทม์
สะแบง
หนองหาน
อุดรธานี
41130
-
-
สะแบง
042220294
-
2480
11
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
80
8
05 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:54:38 น.
47
1041680540
41030050
680540
บ้านดงวังพัง
BANDUNGVANGPANG
นางสาวสุพรรษา ศรีพันดอน (รก.)
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดงวังพัง
สะแบง
หนองหาน
อุดรธานี
41130
-
-
สะแบง
0-4222-0281
-
16กันยายน2501
13
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
87
8
07 มกราคม 2564 เวลา 09:12:04 น.
48
1041680509
41030051
680509
บ้านหนองสะหนาย
nongsanauy school
นายปราโมทย์ อำนาจเจริญ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 หนองสะหนาย
หนองไผ่
หนองหาน
อุดรธานี
41130
chok_zaza @ hot mail
http:// msn . com
เทศบาลตำบลหนองไผ่
0813203283
20/05/2511
5
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
44
8
26 มกราคม 2564 เวลา 14:38:07 น.
49
1041680510
41030052
680510
บ้านหนองบัวแดง
NONGBUADAENG
นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 หนองบัวแดง
หนองไผ่
หนองหาน
อุดรธานี
41130
nongbuadaeng@.com
เทศบาลตำบลหนองไผ่
0-4220-9324
24/8/2489
5
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
117
11
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:57:15 น.
50
1041680511
41030053
680511
บ้านหนองไผ่พิทยาคม
Bannongphaipittakom
นายธนรัตน์ สิงห์กาญจน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 หนองไผ่
หนองไผ่
หนองหาน
อุดรธานี
41130
หนองไผ่
0-4227-4129
1พ.ค.2500
8
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
200
11
11 มีนาคม 2563 เวลา 11:33:12 น.
51
1041680516
41030054
680516
บ้านดงบากโนนสวรรค์
dongbaknonsawan
นางสาวพชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 โนนสวรรค์
หนองไผ่
หนองหาน
อุดรธานี
41130
dongbakscl@gmail.com
www.dongbaknonsawan.com
หนองไผ่
0-4222-0295
0-4222-0295
16/05/2489
10
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
281
11
30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:35:27 น.
52
1041680517
41030055
680517
บ้านเพ็กคำบากหายโศก
Banpekkhambakhaisok
นายประยุทธ จันทร์ห้างหว้า
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเพ็ก
หนองไผ่
หนองหาน
อุดรธานี
41130
หนองไผ่
0-4222-0285
2 กรกฏาคม 2502
14
14
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
189
9
01 มิถุนายน 2560 เวลา 21:56:29 น.
53
1041680518
41030056
680518
ชุมชนบ้านหนองเม็ก
CHUMCHONBANNONGMEK
นายรณฤทธิ์ นาผล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 หนองเม็ก
หนองเม็ก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030056@udonthani3,go.th
-
เทศบาลตำบลหนองเม็ก
042239028
042239028
31พฤษภาคม 2483
7
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
26
419
14
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:33:46 น.
54
1041680519
41030057
680519
บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด
BanNongladnongpankhampukkood
นายสุเมฆ ถ่อเงิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 หนองลาด
หนองเม็ก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
Nonglad59school@gmail.com
-
ตำบลหนองเม็ก
0833481117
-
19 พ.ค. 2488
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
243
13
09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:37:09 น.
55
1041680524
41030058
680524
บ้านหนองนกทา
NONGNOKTHA
นายสมหวัง สุปัญญาบุตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองนกทา
หนองเม็ก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030058@udonthani3.go.th
https://sites.google.com/site/nongnokthaudon/
หนองเม็ก
09/05/2500
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
71
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:11 น.
56
1041680521
41030060
680521
บ้านหนองตาใกล้
Nongtakai School
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 หนองตาใกล้
หนองเม็ก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030060@udonthani3.go.th
หนองเม็ก
0-4226-0553
15/10/2488
7
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
60
8
16 มิถุนายน 2563 เวลา 14:59:00 น.
57
1041680522
41030061
680522
บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน
Bantaisawandongwan
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ต้ายสวรรค์
หนองเม็ก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030061@udonthani3.go.th
หนองเม็ก
042180591
-
01/05/2500
10
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
64
9
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:20 น.
58
1041680523
41030062
680523
บ้านเม็กดงเรือง
BanMekdongruang
นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 เม็กใหญ่
หนองเม็ก
หนองหาน
อุดรธานี
41130
mekdongruang@gmail.com
https://sites.google.com/site/mekdongruang/
โคกสูง
042111653
2482
12
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
156
11
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:04 น.
59
1041680534
41030063
680534
บ้านต้องหนองสระปลา
bantongnongsapla
นายสมนึก มุงคุณแสน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 หนองสระปลา
หนองสระปลา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
bantong8@gmail.com
หนองสระปลา
042-147042
20
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
352
18
11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:22 น.
60
1041680535
41030064
680535
บ้านดงบังหนองเขื่อน
Bandongbangnongkaen
นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรนาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดงบัง
หนองสระปลา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
41030064@udonthani3.go.th
-
หนองสระปลา
0-4222-0280
-
2488
20
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
101
8
27 มกราคม 2564 เวลา 11:10:10 น.
61
1041680536
41030065
680536
บ้านหนองบัวน้อย
NONGBUANOI
นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองบัวน้อย
หนองสระปลา
หนองหาน
อุดรธานี
41320
nonkbuanoischool@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา
0898421439
-
19 พฤษภาคม 2499
25
25
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
2
8
4
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:35 น.
62
1041680512
41030066
680512
บ้านม่วงประชาบํารุง
MUANGPRACHABAMRUNG
นายสายัณห์ บุฮม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 ม่วง
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030066@udonthani3.go.th
-
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
0847962172
-
13 กันยายน 2476
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
210
11
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30:20 น.
63
1041680513
41030067
680513
บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)
banyang school
นางแสงแข ศรีฉายา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 ยาง
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
banyangarsa.3@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1041680513&page=info
หนองหาน
0885620464
-
6 มิ.ย.2515
6
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
66
8
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:45:02 น.
64
1041680514
41030068
680514
บ้านหนองงิ้ว
Nong-Ngiw
นางสาวกฤติยา จันทรเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองงิ้ว
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030068@udonthani3.go.th
หนองหาน
0877578378
21 สิงหาคม 2489
6
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
39
8
15 มกราคม 2564 เวลา 16:55:04 น.
65
1041680515
41030069
680515
บ้านดงโพนยอ
Dong Phon Yow
นายศักดิ์ชัย ใจแป้
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 โพนยอ
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41330
-
-
หนองหาน
0-42220-303
-
16 พฤษภาคม พ.ศ.2516
4
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
60
8
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:52:54 น.
66
1041680508
41030070
680508
บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)
nongbo(polpitayaprachanusorn)
นายศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองบ่อ
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030070@udonthani3.go.th
http://www.nongbopol.ud
หนองหาน
042209374
-
20 ก.ย. 2501
3.5
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
78
8
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:47:58 น.
67
1041680504
41030071
680504
อนุบาลหนองหานวิทยายน
ANUBANNONGHANWITTAYAYOU SCHOOL
นางศรีสมร สนทา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 หนองหาน
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
anubannonghan@windowlive.com
หนองหาน
0-4226-1187
พ.ศ. 2459
0.05
0.2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
45
864
28
30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00:00 น.
68
1041680505
41030072
680505
บ้านหนองหาน (วันครู 2502)
bannonghan (wankroo 2502)
นายประยุทธ นามโยธา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 หนองหาน
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
41030072@udonthani3.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680505
หนองหาน
042209230
042209230
3 พฤษภาคม 2502
0.5
0.3
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
42
903
32
26 มกราคม 2564 เวลา 15:00:15 น.
69
1041680506
41030073
680506
บ้านเชียงงาม
BANCHIANGNGAM
นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 เชียงงาม
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
arpun2500@gmail.com
-
หนองหาน
-
2500
2
1.5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
74
8
14 ตุลาคม 2560 เวลา 14:39:21 น.
70
1041680507
41030074
680507
บ้านโสกหมู
sokmoo
นายเจษฎาวิชญ์ นันทะจันทร์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 โสกหมู
หนองหาน
หนองหาน
อุดรธานี
41130
sokmoo_270@windowslive.com
sokmoo_270@hotmail.co.th
หนองหาน
0-4223-5218
12 กันยายน 2501
6
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
8
90
8
11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:45:07 น.
71
1041680700
41030075
680700
อนุบาลทุ่งฝน
Anubanthungfon
นายสุพัฒน์ เพ็ชรตา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งฝน
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030075@udonthani3.go.th
anubanthungfon.com
เทศบาลตำบลทุ่งฝน
042-268-088
-
17/09/2476
30
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
478
19
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:35:17 น.
72
1041680701
41030076
680701
บ้านท่าช่วง
Thachuang
นายสุรชัย อุ่นแสง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 ท่าช่วง
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030076@udonthani3.go.th
ทุ่งฝน
0641543981
1 มิ.ย. 2484
25
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:35:33 น.
73
1041680702
41030077
680702
ชุมชนกุดค้า
Chumchonkudka
นายสมคิด อุดชุมนารี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านกุดค้า
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030077@udonthani3.go.th
อบต.กุดค้า
0842191327
2493
35
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
215
11
29 มกราคม 2564 เวลา 09:30:02 น.
74
1041680703
41030078
680703
บ้านโนนสะอาด
NONSAARD
นายประไพ โคตรชุม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโนนสะอาด
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
-
-
ทุ่งฝน
0-4222-0115
-
21 พฤษภาคม 2499
35
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
113
9
25 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:18 น.
75
1041680704
41030079
680704
ธาตุน้อยก่อสำราญ
Thatnoikorsamran
นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ธาตุน้อย
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030079@udonthani3.go.th
-
ทุ่งฝน
042180112
-
๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
26
5.1
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
83
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:54 น.
76
1041680705
41030080
680705
บ้านโพนสูง
Barnpongsoong
นายสไกร สีทวนฐาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโพนสูง
ทุ่งฝน
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030080@udonthani3.go.th
-
ทุ่งฝน
0-4227-0201
-
21มกราคม 2489
25
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
97
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:19 น.
77
1041680706
41030081
680706
บ้านทุ่งใหญ่
Banthungyai
นางสุภาพร นามลี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
Banthungyai@hotmail.com
อุดรธานี
0-4227-0127
-
21 พฤษภาคม 2487
28
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
152
8
28 มกราคม 2564 เวลา 15:06:47 น.
78
1041680712
41030082
680712
ชุมชนคำตานาหนองกุง
Chumcholkhamtananongkung
นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 คำตานา
ทุ่งใหญ่
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
kamtananongkung@gmail.com
เทศบาลทุ่งใหญ่
062239949
042220064
18 พ.ค. 2482
17
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
258
11
11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:07:13 น.
79
1041680713
41030083
680713
บ้านคำเจริญ
Ban Kamjaroen
นายชูศักดิ์ ทรงศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คำเจริญ
ทุ่งใหญ่
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030083@udonthani3.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680713
ทุ่งใหญ่
-
-
5/6/2515
25
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
109
8
17 สิงหาคม 2563 เวลา 11:21:17 น.
80
1041680714
41030084
680714
บุญมีศรีสว่าง
Boonmeesrisawang
นายพิทักษ์ ไชยแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บุญมี
ทุ่งใหญ่
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
41030084@udonthani3.go.th
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1041680714&page=info
ทุ่งใหญ่
081-8731127
พ.ศ. 2481
40
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
159
8
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:43:03 น.
81
1041680710
41030085
680710
บ้านโนนสมบูรณ์
Bannonsomboon
นางวาสนา อุดชุมนารี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์
นาชุมแสง
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
ae_wassana@hotmail.com
-
อบต.นาชุมแสง
0951798372
-
20/5/2517
37
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
42
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:14:43 น.
82
1041680708
41030086
680708
บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
PHOLAOWICHAKHAMSEDASCHOOL
นายสุเทพ เนียมนาภา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเหล่าวิชา
นาชุมแสง
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
pholaowichakhamseda@hotmail.com
host.udonthani3.go.th/pholaovicha/
นาชุมแสง
04220066
-
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
27
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
167
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:21 น.
83
1041680709
41030087
680709
บ้านนาชุมแสง
nachumsang
นายวิชัย ขันตี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านนาชุมแสง
นาชุมแสง
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
jenjira.tj@gmail.com
นาชุมแสง
0817088724
1 พ.ค. 2500
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
234
15
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:38 น.
84
1041680707
41030088
680707
บ้านช้าง
Banchang
นายศักดา แสนศิริรัตน์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ช้าง
นาทม
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
-
-
อบต.นาทม
0-4227-1323
-
2485
28
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
143
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:33 น.
85
1041680711
41030089
680711
บ้านนาทม
Bannathom
นายเสถียร ดีสิน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านนาทม
นาทม
ทุ่งฝน
อุดรธานี
41310
nathomud3@gmail.com
https://sites.google.com/a/udonthani3.go.th/nathom-school/
นาทม
0818725478
-
08/07/2502
36
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
172
11
03 กันยายน 2563 เวลา 10:34:10 น.
86
1041680721
41030090
680721
บ้านหนองแวงตาด
Nongwaengtat
นางรุจิรัตน์ บุตรโคษา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองแวงตาด
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
คำเลาะ
17กันยายน2501
35
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
75
8
26 มกราคม 2564 เวลา 20:15:00 น.
87
1041680732
41030091
680732
บ้านคำเลาะ
Kamloschool
นางเพ็ญศรี เรียบร้อย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 วังงามพัฒนา
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
Bankamloschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1041680732&page=info
คำเลาะ
0-42147243
-
2 มิถุนายน 2483
35
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
288
11
10 กันยายน 2563 เวลา 13:25:00 น.
88
1041680733
41030092
680733
บ้านคำน้ำทิพย์
Bankamnamtip
นายทองคำ โพธิ์งาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านเลขที่ 2 บ้านน้ำทิพย์
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
คำเลาะ
2/12/2485
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
100
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:53 น.
89
1041680734
41030093
680734
บ้านคำบอน
BANKAMBON
นายโยธิน โลมิน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คำบอน
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
kambon.sch@gmail.com
คำเลาะ
0-42220051
-
15 กันยายน 2511
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
67
8
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:09:52 น.
90
1041680735
41030094
680735
บ้านวังชมภู
wangchomphu
นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 วังชมภู
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
-
http://host.udonthani3.go.th/vung/
-
042220047
-
16 มิถุนายน 2516
50
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
121
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:23:24 น.
91
1041680736
41030095
680736
บ้านดงพัฒนา
Dongphatthana
นางปิยะพร บุญสอด
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ดงพัฒนา
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
41030095
-
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
095-7892545
-
15 มิถุนายน 2520
57
30
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
67
8
23 มิถุนายน 2563 เวลา 20:00:43 น.
92
1041680737
41030096
680737
สยามกลการ 3
sayamkonlakarn3
นายถาวร แสงใส
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 โนนม่วงหวาน
คำเลาะ
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
sayamkonlakarn3@hotmail.com
คำเลาะ
0-4222-0049
6 กรกฎาคม 2522
80
47
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
111
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:54 น.
93
1041680715
41030097
680715
อนุบาลไชยวาน
anubanchaiwan
นายบัญญัติ โพธิ์เสนา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 224 ไชยวาน
ไชยวาน
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
anubanchaiwan@gmail.com
www.anubalchaiwan.com
ไชยวาน
042265444
042265044
1/10/2465
29
1
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
41
543
23
26 มกราคม 2564 เวลา 15:43:28 น.
94
1041680716
41030098
680716
เพียปู่หนองเรือ
Piapoonongreua
นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 เพียปู่
ไชยวาน
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
41030098@udonthani3.go.th
ไชยวาน
-
-
2/07/2482
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
196
9
26 มกราคม 2564 เวลา 14:44:24 น.
95
1041680717
41030099
680717
ร่มเกล้า 2
ROMKAO2
นายวัชรพล วิทยากร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 หนองตูม
ไชยวาน
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
-
www.romkao2ud.ac.th
ไชยวาน
042265417
042265417
21 พฤษภาคม 2505
25
1
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
27
705
28
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:56:12 น.
96
1041680718
41030100
680718
บ้านหนองแซง
Bannongzang
นางประธูป ฉิมมาลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 หนองแซง
ไชยวาน
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
41030100@udnthani3.go.th
-https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680718
ไชยวาน
0810602533
-
14 กันยายน 2503
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
115
8
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:23:25 น.
97
1041680719
41030101
680719
หนองแวงวิทยา
Nongvangwittaya
นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองแวง
ไชยวาน
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
nongvang@chaiyo.com
http://school.obec.go.t
ไชยวาน
0-4227-0248
042265599
25 พฤศจิกายน 2485
16
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
319
14
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:02:59 น.
98
1041680720
41030102
680720
บ้านคำยาง
kamyang
นางณิชรัตน์ สีขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 คำยาง
ไชยวาน
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
ไชยวาน
0-4222-0053
15/07/2502
15
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
4
31
8
13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:45:07 น.
99
1041680727
41030103
680727
บ้านโพนสูงโนนสวรรค์
ponsungnonsawan
นายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 โพนสูง
โพนสูง
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
-
-
โพนสูง
-
-
3 มิถุนายน 2483
28
11
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
14
178
10
21 มิถุนายน 2563 เวลา 08:56:06 น.
100
1041680728
41030104
680728
บ้านคำม่วง
Bankammuang School
นางน้ำฝน ไชยวาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 คำม่วง
โพนสูง
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
โพนสูง
0-42200050
14/07/2502
50
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
58
8
30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:57:54 น.
101
1041680729
41030105
680729
บ้านห้วยยางชัยพร
ฺBanhuaiyangchaiyaporn
นายอุส่าห์ ทวีรัตน์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านชัยพร
โพนสูง
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
โพนสูง
0-42220057
16 พฤษภาคม 2499
45
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
15
135
11
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:37 น.
102
1041680730
41030106
680730
บ้านป่าก้าว
banpakao
นายฉลาด วิรุณพันธ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 ป่าก้าว
โพนสูง
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
41030106@udonthani3.go.th
banpakao.ac.th
โพนสูง
22 พฤษภาคม 2518
50
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
129
8
26 มกราคม 2564 เวลา 15:33:38 น.
103
1041680731
41030107
680731
บ้านโนนสมบูรณ์
BANNONSOMBOON
นางปภาวรินทร์ ป้านภูมิ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 โนนสมบูรณ์
โพนสูง
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
41030107@udonthani.go.th
bannonsomboon.siamvip.com
เทศบาลตำบลโพนสูง
042220310
21 มิถุนายน 2517
40
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:22:18 น.
104
1041680726
41030108
680726
บ้านหนองอิอู
bannongeoo
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 หนองอิอู
หนองหลัก
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
หนองหลัก
0885602785
26/06/2504
35
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
38
9
24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:46:42 น.
105
1041680722
41030109
680722
บ้านหนองหลัก
BAN NONGLAK
นายเอกพล โฮมชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 หนองหลัก
หนองหลัก
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
41030109@udonthani3.go.th
-
หนองหลัก
0-4227-0004
-
19 สิงหาคม 2479
25
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
275
17
12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:37:30 น.
106
1041680723
41030110
680723
ชุมชนสะงวย
Choomchonsanguay
นายสุระพล สอนเสนา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 สะงวย
หนองหลัก
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
หนองหลัก
0-4222-0118
12 มกราคม 2464
30
9
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
19
221
12
03 กันยายน 2563 เวลา 09:08:44 น.
107
1041680724
41030111
680724
บ้านนาปู-นากลาง
BANNAPU-NAKLANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 นาปู
หนองหลัก
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
????????
042180111
20 ตุลาคม 2520
30
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
93
8
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:47:54 น.
108
1041680725
41030112
680725
บ้านหัวหนองยาง
Banhuanongyang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวหนองยาง
หนองหลัก
ไชยวาน
อุดรธานี
41290
huanongyang258@gmail.com
-
หนองหลัก
0-421-80105
-
20062503
21
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
59
8
05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:10:46 น.
109
1041680238
41030113
680238
ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์
chumchondongyen
นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดงเย็น
ดงเย็น
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
ดงเย็น
0-4227-0191
29/11/2442
55
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
131
8
04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:16:16 น.
110
1041680239
41030114
680239
บ้านป่าเป้า
PAPAO
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านป่าเป้า
ดงเย็น
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
ดงเย็น
0862412185
28/05/2483
60
24
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
120
8
11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:17:37 น.
111
1041680243
41030115
680243
บ้านโนนหอม
Bannonhom
นายเด่นอุดม มังษาอุดม
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโนนหอม
อ้อมกอ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
ดงเย็น
-
-
2504
37
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
257
11
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:41:54 น.
112
1041680291
41030116
680291
บ้านดงแสนสุข
BANDONGSANSUK
นายทองทศ จันทร์สมคอย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านดงแสนสุข
ดงเย็น
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
ดงเย็น
0-42220-111
15/09/2503
85
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
190
11
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:26 น.
113
1041680292
41030117
680292
บ้านโนนชัยศิลป์
nonchaisin
นายทนง วรรณพฤกษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนชัยศิลป์
ดงเย็น
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
ดงเย็น
24 มิถุนายน /2512
47
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
100
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 05:25:00 น.
114
1041680280
41030119
680280
บ้านหนองลาด
BANNONGLAD
นายปัดถา จารุจิตร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองแวง
ถ่อนนาลับ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
info@nonglad.ac.th
www.nonglad.ac.th
ถ่อนนาลับ
0817291207
14 ก.ย. 2502
62
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
243
12
10 เมษายน 2560 เวลา 10:11:33 น.
115
1041680281
41030120
680281
บ้านโพธิ์ท่าเมือง
pothamong school
นายขัญฐมาตย์ อำไพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโพธิ์ท่าเมือง
ถ่อนนาลับ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
ถ่อนนาลับ
-
-
2475
80
35
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
41
7
28 มกราคม 2564 เวลา 15:20:09 น.
116
1041680282
41030121
680282
บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย
Banthungyaiphochai
นายจตุรงค์ วรนาม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่
ถ่อนนาลับ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
ถ่อนนาลับ
042180166
18 มิถุนายน 2505
49.6
19.3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
155
8
27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:37:52 น.
117
1041680283
41030122
680283
บ้านนามั่ง
NAMUNG
นายณรงค์ชัย มาตรา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนามั่ง
ถ่อนนาลับ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
kongchang088@hotmail.com
-
ถ่อนนาลับ
042180167
-
20 มิถุนายน 2503
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
56
8
25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:05:58 น.
118
1041680254
41030123
680254
บ้านนาคำพรสันติ
bannakham
นายวิญญู วิชาชัย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนาคำ
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
์Nakampornsanti@gmail .com
นาคำ
0-4226-5601
พ.ศ. 2489
106
18
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
151
11
15 มิถุนายน 2562 เวลา 21:01:22 น.
119
1041680255
41030124
680255
บ้านหัวดงยาง
huadongyang
นางสมจิตร อ่อนละมุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวดงยาง
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
40130124@Udonthani3.go.th
0801826461
นาคำ
042220114
042-220114
2516
47
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
84
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:01:12 น.
120
1041680256
41030125
680256
บ้านดอนขี้เหล็ก
Bandonk้hilek
นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านดอนขี้เหล็ก
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030125@udonthani3.go.th
นาคำ
0621411556
19062504
75
25
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
227
11
06 สิงหาคม 2563 เวลา 17:29:13 น.
121
1041680257
41030126
680257
บ้านนาดี
Bannadee
นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาดี
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
lucky1621@gmail.com
นาคำ
-
-
16 มิถุนายน 2515
67
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
40
8
21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:26:36 น.
122
1041680258
41030127
680258
บ้านดงวัฒนา
Bandongwattana
นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติ
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านดงวัฒนา
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
นาคำ
042180169
2515
45
11
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
12
104
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:53 น.
123
1041680259
41030128
680259
บ้านคำบอนโนนสมโภชน์
bankumbonnonsompod
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคำบอน
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
นาคำ
042-180168
-
29 กรกฎาคม 2523
30
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
64
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 18:42:23 น.
124
1041680261
41030129
680261
บ้านคำสง่าประชาสรรค์
Kumsanga Prachasun
นายณัฐวุฒิ ไชยมหา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคำสง่า
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
nattawut40226@gmail.com
-
อุดรธานี
0885623389
-
12 มิถุนายน 2530
58
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
41
7
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:33:02 น.
125
1041680248
41030130
680248
บ้านโนนงามอุดมวิทย์
Bannonngamudomwit
นางดาวรุ่ง มุกดากิจ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนอุดม
นาคำ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
นาคำ
-
-
5 มิถุนายน 15
33
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
9
122
8
26 มกราคม 2564 เวลา 17:13:17 น.
126
1041680275
41030131
680275
บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์
BANNUMPUNGPRACHASAN
นายพรชัย ขวัญทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านผึ้ง
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
Kwantong2521@gmail.com
-
นาไหม
0812601313
5มิถุนายน2484
67
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
88
8
12 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:22:36 น.
127
1041680276
41030132
680276
บ้านวังคางฮูง
Banwangkanghung
นายจักรวาล สูงห้างหว้า
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านวังคางฮูง
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
0833601040
22 พ.ค. 2483
75
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
279
11
30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:29:16 น.
128
1041680277
41030133
680277
บ้านท่าบ่อยาง
THABOYANG
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าบ่อยาง
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
นาไหม
0861823816
2516
50
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
64
8
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:36 น.
129
1041680278
41030134
680278
บ้านนาคำวัง
Bannakhamwang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 นาคำวัง
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
khamwang.na@chaiyo.com
-
นาไหม
0-4226-7117
-
10 พฤษภาคม 2514
75
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
96
8
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:50:31 น.
130
1041680272
41030135
680272
บ้านนาไหม
Bannamai
นายนภาพงษ์ อ่อนละมุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านศรีบุญทัน
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030135@udonthani3.go.th
นาไหม
-
22 ธันวาคม 2476
64
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
217
8
01 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:15:42 น.
131
1041680273
41030136
680273
บ้านกุดดู่อุดมวิทย์
KUDDU UDOMVIT
นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านกุดดู่
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
http://gg.gg/dwcq2
อบต.นาไหม
0-42138013
-
28 ส.ค. 2487
70
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
211
11
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:06:29 น.
132
1041680274
41030137
680274
บ้านเมืองนาซำ
Maungnazam
นายทองเลื่อม อภิรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเมืองนาซำ
นาไหม
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
maungnazam@gmail.com
-
นาไหม
042220118
-
7 พฤษภาคม 2517
70
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
87
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:41 น.
133
1041680271
41030138
680271
บ้านดงหวาย
bandongwai
นายศรีชัย พรมสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านดงหวาย
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
host.udonthani3.go.th/dongwai
บ้านจันทน์
0970147419
-
เมษายน 2524
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
202
11
13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:32:58 น.
134
1041680264
41030139
680264
บ้านตูม
Bantoom
นายพรชัย สระศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโนนศึกษา
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
บ้านจันทน์
0821003824
-
12/05/2514
80
20
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
24
342
17
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:25 น.
135
1041680265
41030140
680265
บ้านทรายมูล
Ban Saimoon
นายจักรวาล พันธุ์ศิลา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทรายมูล
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
armvoy7777@gmail.com
-
บ้านจันทน์
0860919792
-
15 มิถุนายน 2504
64
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
129
8
26 มีนาคม 2562 เวลา 06:08:24 น.
136
1041680266
41030141
680266
บ้านเหล่าอุดม
Laoudomsubsomboon
นายอนุวัฒน์ มังธานี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
sirkho0202@obecmail.obec.go.th
http://www.laoudom.udo
บ้านจันทน์
042138453
-
2519
70
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
12
122
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:41:33 น.
137
1041680267
41030142
680267
บ้านดงยาง
BanDongyang
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดงยาง
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
dongyang.ud3@gmail.com
thaischool/dongyang.net
บ้านจันทน์
0-4227-0076
14/5/16
65
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
3
20
6
04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:08 น.
138
1041680262
41030143
680262
บ้านจันทน์
banjunschool
นายพยุงศักดิ์ ผาจวง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 จันทน์
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านจันทน์
042138454
-
1 ตุลาคม 2465
66
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
30
8
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:14 น.
139
1041680263
41030144
680263
บ้านหนองกาโนนสิมมา
NONGKA-NONSIMMA
นายทยากร นิวรนุสิทธิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองกา
บ้านจันทน์
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
nongkanonsimma.2015@gmail.com
บ้านจันทน์
0-4222-0061
28 พฤษภาคม 2482
77
26
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
278
13
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:07:47 น.
140
1041680252
41030145
680252
บ้านนาสีนวล
naseenual
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาสีนวล
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030145@udonthani3.go.th
บ้านชัย
0862247503
4/5/2516
55
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
65
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:25:38 น.
141
1041680253
41030146
680253
ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล
Kho KheawnonSrithongprachanukul
นายเสรี พันธ์อินากูล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนศรีทอง
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านชัย
042220108
042220108
29/06/2527
48
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
70
8
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:37:19 น.
142
1041680247
41030147
680247
บ้านชัย
Banchai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านชัย
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
banchai.p.@ chaiyo.com
บ้านชัย
0-42220124
6/05/2514
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
69
8
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:25:54 น.
143
1041680249
41030148
680249
บ้านดงไพรวัลย์
dongpriwan
นางนภาพร บุรีเพีย
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดงไพรวัลย์
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030148@udonthani3.go.th
-
อบต.บ้านชัย
-
-
22/05/2522
60
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
86
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40:31 น.
144
1041680250
41030149
680250
บ้านกล้วย
bankluay
นางสาวสุพัตรา แก้วเกิดมี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกล้วย
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านชัย
2511
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
81
8
22 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:49 น.
145
1041680251
41030150
680251
บ้านโนนสะอาด
Ban Nonsaard School
นายวรพงษ์ ศรีเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
host.udonthani3.go.th/nonsaard/
บ้านชัย
09/05/2511
47
16
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
193
8
07 มิถุนายน 2561 เวลา 09:03:49 น.
146
1041680246
41030151
680246
บ้านทุ่ง
bantung
นางสาวเฟื้องฤทัย วิโคตร
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่ง
บ้านชัย
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
บ้านชัย
0963291114
042220124
21 พ.ค.2482
60
12
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
25
8
04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:31:06 น.
147
1041680224
41030153
680224
บ้านนาโฮง
Nahong School
นางสาวกลัยา พลมั่น
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านาโฮง
บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
บ้านดุง
0872383433
-
28 พฤศจิกายน 2485
53
4
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
11
117
8
16 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:07 น.
148
1041680225
41030154
680225
บ้านหนองไฮโนนสำราญ
Bannonghainonsamran School
นายวีระเดช อนุญาหงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองไฮ
บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
nonghainonsamranschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680225
บ้านดุง
042180185
-
8 มิถุนายน 2515
60
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
105
8
02 ธันวาคม 2563 เวลา 10:47:14 น.
149
1041680260
41030155
680260
บ้านปอพาน
BANPOPHAN SCHOOL
นายสัญญา สนทอง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านปอพาน
บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
anone_3@hotmail.com
-
บ้านดุง
042220130
-
17 พฤษภาคม 2517
60
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
138
11
29 มกราคม 2561 เวลา 11:16:58 น.
150
1041680270
41030156
680270
บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ
BANHUAYPLADOSRISAMART
นายสุวัฒน์ ทรงศรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านห้วยปลาโด
บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
padosrisamart@gmail.com
www.hpd.ac.th
บ้านดุง
27 กรกฎาคม 2502
60
9
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
388
15
12 มกราคม 2564 เวลา 14:11:03 น.
151
1041680284
41030157
680284
บ้านหนองสองห้อง
Ban Nongsonghong
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 16 หนองสองห้อง
บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านดุง
04/01/09
60
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
248
11
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:58:23 น.
152
1041680285
41030158
680285
บ้านถ่อนคำหวด
Thonkumhuad
นายเริงศักดิ์ ประทุมเม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านถ่อนคำหวด
บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680285
บ้านดุง
0-42220-129
-
07/05/2517
54
4
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
43
8
21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:34:24 น.
153
1041680242
41030160
680242
บ้านสมวิไล
Bansomwilai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสมวิไล
บ้านตาด
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030160@udonthani3.go.th
http://gg.gg/dwcr5
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
13 พฤษภาคม 2514
37
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
86
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:52:27 น.
154
1041680244
41030161
680244
บ้านงิ้วมีชัย
Ngewmeechai
นายอภิวัฒน์ โรมเมือง
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านงิ้ว
บ้านตาด
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
บ้านตาด
-
-
17 พ.ค. 2482
40
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
235
11
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:59:10 น.
155
1041680240
41030162
680240
บ้านตาดโนนทองหลาง
Banthadnoonthonglang
นายโยธิน ภูมิเพ็ง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตาด
บ้านตาด
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านตาด
0-4227-0847
8 กันยายน 2501
35
18
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
102
8
19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:40 น.
156
1041680241
41030163
680241
บ้านโคกกลาง
BANKHOKKLANG SCHOOL
นายบุญส่ง หอมกระชาย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 โคกกลางใต้
บ้านตาด
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
บ้านตาด
-
-
1 มีนาคม 2519
30
22
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
150
11
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:05:54 น.
157
1041680286
41030164
680286
บ้านม่วง
Banmuang School
นายสะอาด สร้อยพาน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านม่วง
บ้านม่วง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
http://www.banmuang Udon3
บ้านม่วง
2480
70
23
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
179
11
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:51 น.
158
1041680287
41030165
680287
บ้านเมืองไพร
Banmuangpri
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเมืองไพร
บ้านม่วง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านม่วง
0928151548
14 พฤษภาคม 2514
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
61
8
07 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:52:00 น.
159
1041680288
41030166
680288
บ้านศรีเมือง
Bansrimeuang
นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านศรีเมืองใต้
บ้านม่วง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
บ้านม่วง
042220136
-
4 พ.ค. 2516
64
15
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
147
11
10 มกราคม 2563 เวลา 10:16:24 น.
160
1041680289
41030167
680289
บ้านหนองสว่าง
Bannongsawang
นายบัญญัติ คำเพชร
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองสว่าง
บ้านม่วง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
nongsawangschool@gmail.com
บ้านม่วง
0-4226-0519
1 พฤษภาคม 2500
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
165
11
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:01 น.
161
1041680293
41030168
680293
กมลศิลป์สามัคคี
kamonsinsamakee
นายประภาส ซาเมืองศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 กมลศิลป์
บ้านม่วง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030168@udonthani3.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680293
อบต.บ้านม่วง
-
-
15 มิถุนายน 2526
63
15
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
8
53
8
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:10:33 น.
162
1041680228
41030169
680228
บ้านนาจาน
Bannajan
นายมงคล คำรินทร์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านโนนสำราญ
โพนสูง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
bannajan@hotmail.com
โพนสูง
042136586
-
พ.ศ. 2495
45
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
36
487
22
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:41 น.
163
1041680229
41030170
680229
บ้านฝาง
Banfang
นายบุณย์ มีวิชา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านฝาง
โพนสูง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
nakornfang368@gmail.com
โพนสูง
042180192
2503
47
2
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
148
8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:01 น.
164
1041680231
41030171
680231
บ้านดงค้าพัฒนา
Bandongkhapattana
นายสงวน รักษาเมือง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดงค้าพัฒนา
โพนสูง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030171@udonthani.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680231
โพนสูง
0-4222-0183
2520
50
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
59
8
28 มกราคม 2564 เวลา 11:02:54 น.
165
1041680290
41030172
680290
บ้านปากดง
Banpakdong
นายสังคม สุวรรณชาตรี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านปากดง
โพนสูง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
โพนสูง
0-4226-0137
2509
60
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
21
242
12
07 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:58:52 น.
166
1041680226
41030173
680226
บ้านกำแมดคำเจริญ
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกำแมด
วังทอง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
gumadschool@yahoo.com
วังทอง
0-4227-0190
60
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
5
47
8
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:56:13 น.
167
1041680268
41030174
680268
ชุมชนวังทอง
Chumchonwangthong
-
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านวังทอง
วังทอง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
wangthong1975@yahoo.com
วังทอง
042913124
2481
65
17
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
357
18
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:29:52 น.
168
1041680269
41030175
680269
บ้านเหล่าหลวง
Loalung school
นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านเหล่าหลวง
วังทอง
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
-
-
บ้านวังทอง
0891792921
-
21/03/2485
60
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
179
11
30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:49 น.
169
1041680232
41030176
680232
ศรีขวัญเมือง
SRIKHWANMUANG
นายอำนวย ศรีสุนาครัว
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 ศรีสมบัติ
ศรีสุทโธ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1041680232
อำเภอบ้านดุง
042271366
042271366
15 พฤษภาคม 2525
47
1.5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
23
278
14
22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:43:13 น.
170
1041680230
41030177
680230
พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
PHATTHANA SRIPHADUNG UDOMWIT
นายคนึง บุตรคง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 ศรีผดุง
ศรีสุทโธ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
sriphadung-school@live.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1041680230
ศรีสุทโธ
042273371
042271193
6 พฤษภาคม 2519
50
2
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
58
994
37
24 ธันวาคม 2563 เวลา 13:47:21 น.
171
1041680227
41030178
680227
อนุบาลศรีสุทโธ
Anubansrisuttho
นายอุดม สีจันเพรียว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศรีสุทโธ
ศรีสุทโธ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
บ้านดุง
0-4226-9039
042271364
16มิถุนายน2504
50
.100
ขนาดใหญ่
มีไฟฟ้า
66
1,318
40
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:39:56 น.
172
1041680237
41030179
680237
บ้านโคกคำไหล
ิBANKOKUMLAI
นายวุฒิพร ประทุมพงษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกคำไหล
อ้อมกอ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
voragolf11@windowslive.com
อ้อมกอ
0800208144
3 พฤษภาคม 2508
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
64
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:20:34 น.
173
1041680233
41030180
680233
บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี
Omkor
นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 ศรีเจริญ
อ้อมกอ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
41030180@udonthani3.go.th
www.omkor.ac.th
อ้อมกอ
0-4211-1255
-
4 กุมภาพันธ์ 2468
47
19
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
20
210
11
08 มิถุนายน 2563 เวลา 12:31:38 น.
174
1041680234
41030181
680234
บ้านดงดารา
DONGDARA SCHOOL
นายประหยัด หวังผล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดงดารา
อ้อมกอ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
dongdara.ud@gmail.com
-
อ้อมกอ
0811177257
-
2504
70
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
76
8
02 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30:33 น.
175
1041680235
41030182
680235
บ้านโนนสมบูรณ์
BANNONSOMBOON
นายสำรวย ขำดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
อ้อมกอ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ
09/06/2515
45
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
66
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:13 น.
176
1041680236
41030183
680236
บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ
Banphailomnonsombut School
นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโนนสมบัติ
อ้อมกอ
บ้านดุง
อุดรธานี
41190
phailomnonsombut@hotmail.com
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%
อบต.อ้อมกอ
0819751025
null
4 พฤษภาคม 2510
50
20
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
105
8
14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:52:38 น.
177
1041680776
41030184
680776
บ้านนายม
Bannayom
นายสงกรานต์ บุญพา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนายม
ดอนกลอย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
41030184@udonthni3.go.th
-
ดอนกลอย
0-4227-0091
-
18/05/2489
19
10
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
15
125
11
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:58:56 น.
178
1041680777
41030185
680777
บ้านดอนกลอย
Bandonkloy
นายบัวใส บ่อคำเกิด
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 ดอนกลอย
ดอนกลอย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
41030185@udonthani3.go.th
ดอนกลอย
0-4214-8267
17/05/2483
15
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
201
12
30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:19:47 น.
179
1041680778
41030186
680778
บ้านไทย
banthai
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไทย
ดอนกลอย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
-
-
ดอนกลอย
0-4225-0842
-
12/ 05/2515
18
14
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
53
8
24 มิถุนายน 2561 เวลา 13:20:04 น.
180
1041680779
41030187
680779
หว้านใหญ่ประชาคม
wanyaiprachacom
นายชาญชัย คทาเหม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหว้านใหญ่
ดอนกลอย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
wanyai@hotmail.com
ดอนกลอย
0-42326013
-
10 พฤษภาคม 2479
18
19
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
65
8
30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:40:48 น.
181
1041680780
41030188
680780
บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
BANNONGBUASAADPOKOM
นางณภัสนันท์ สมพอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ
ดอนกลอย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
NONGBUASAAD_SCHOOL@HOTMAIL.COM
41030188@udonthani3.go.th
ดอนกลอย
0-42220182
25/05/2511
30
6
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
73
8
30 ตุลาคม 2562 เวลา 19:41:59 น.
182
1041680787
41030189
680787
บ้านดงยางน้อยโนนตาล
Dongyangnoynontan
นางสำเนียง ภูนาขาว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 โนนตาล
ดอนกลอย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
41030189@udonthani3.go.th
อบต.ดอนกลอย
0849539147
9 กย 2503
20
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
87
8
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:51:32 น.
183
1041680785
41030190
680785
บ้านดอนม่วง
bandonmuang
นางสาวรุ่งฤดี อัปมาตย์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 ดอนม่วง
นาทราย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
41030190@udonthani3.go.th
อบต.นาทราย
12 พฤษภาคม 2520
21
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
33
8
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:50 น.
184
1041680786
41030191
680786
บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
Bannongphai (watweluwan upatham)
นายสุปัญญา วิชากุล
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 หนองไผ่
นาทราย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
-
-
นาทราย
0-4222-0185
-
29 มิถุนายน 2505
17
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
53
8
07 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:44 น.
185
1041680782
41030192
680782
บ้านนาทรายน้ำรอด
Nasainamrod
นางสาวรัดดาวัล พานาดา
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 นาทราย
นาทราย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
nasai_namrod@hotmail.com
www.nasainamrod.org
นาทราย
19 สิงหาคม 2479
19
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
16
255
11
18 มิถุนายน 2562 เวลา 21:10:04 น.
186
1041680783
41030193
680783
นานกหงส์เสรีมีชัย
Nanokhongsereemeechai
นายจิรพันธ์ ทวีทรัพย์
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 นานกหงส์
นาทราย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680783
อบต.นาทราย
0-4225-8301
-
20/05/2489
27
8
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
93
11
10 เมษายน 2562 เวลา 20:32:26 น.
187
1041680784
41030194
680784
บ้านถ่อนนาเพลิน
banthonnaplern
นายบรรพต อุปไชย
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 ใหม่สามัคคี
นาทราย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
Thonnaplern@yahoo.com
http://school.bed.go.th
นาทราย
0-4225-0844
2500
30
13
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
313
15
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:59 น.
188
1041680788
41030195
680788
บ้านไชยวานโนนลือชัย
Banchaiwannonluechai
นายสุพรรณ นามดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 ไชยวานพัฒนา
บ้านแดง
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
41030195@udonthani3.go.th
บ้านแดง
042111020
19/05/2488
16
6
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
219
11
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:16 น.
189
1041680773
41030196
680773
อนุบาลพิบูลย์รักษ์
anubanphibunrak
นายชลพรรษ สวัสดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแดง
บ้านแดง
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
anubanphibunrak2561@hotmail.com
hos.udonthani3.go.th/ anubanphiboonrak /
บ้านแดง
042258147
01/07/2472
40
0
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
22
368
16
28 ธันวาคม 2562 เวลา 13:35:48 น.
190
1041680774
41030197
680774
บ้านโพธิ์
Banphoschool
นางสิรินญา ไทยเอี่ยม
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโพธิ์
บ้านแดง
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
บ้านแดง
9 กรกฎาคม พ.ศ.2502
27
5
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:52 น.
191
1041680775
41030198
680775
บ้านดงยางพรพิบูลย์
Bandongyangphonphibun
-
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดงยาง
บ้านแดง
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
41030198@udonthani3.go.th
บ้านแดง
1 มิถุนายน พ.ศ.2484
23
23
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
82
8
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:12 น.
192
1041680781
41030199
680781
บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง
bannongpakvandonkhuang
นางสาวธิภาพร จูมศรี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองผักแว่น
บ้านแดง
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
41130
sirirud497@gmail.com
http://www.thaischool.in.th/41109200/
???????
0885718825
-
23/09/2489
30
2
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
9
79
8
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:32:20 น.
193
1041680790
41030201
680790
บ้านม่วงคอนสาย
Ban Muang Khon Sai
นายสมหวัง เกตอุบล
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านม่วง
คอนสาย
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
atit1915@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1041680790
ทต.คอนสาย
0-42147456
1 ตุลาคม 2546
20
12
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
18
256
11
06 มิถุนายน 2561 เวลา 19:52:35 น.
194
1041680793
41030204
680793
บ้านหนองช้างคาวหนองบง
Bannongchangkaonongbong
นายสมศักดิ์ ลาดี
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองช้างคาว
คอนสาย
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
คอนสาย
0-4225-6297
18 มิถุนายน 2505
30
3
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
10
107
8
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:56 น.
195
1041680795
41030206
680795
บ้านคำแคนแก่นคูณ
Bankamkeangankoon
นางสาวจิตรกัญญา เข็มพรมมา
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านคำแคน
คอนสาย
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
41030206@udonthani3.go.th
เทศบาลตำบลคอนสาย
042220003
16 พฤษภาคม 2519
40
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
51
8
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:06:39 น.
196
1041680804
41030208
680804
บ้านค้อดอนแคน
Bankhodonkhan School
นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดี
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านค้อดอนแคน
ค้อใหญ่
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
khodonkhan @hotmail.com
www.bankhodonkhan.ac.th
ค้อใหญ่
042256919
-
พ.ศ. 2480
20
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
25
297
11
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:51 น.
197
1041680805
41030210
680805
บ้านวังแข้
banwangkae
นายประหยัด สุพันอ่างทอง
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังแข้
โนนทองอินทร์
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
wangkae.sc@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์
0611424835
8 มิถุนายน 2515
46
13
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
6
43
8
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:46 น.
198
1041680800
41030211
680800
บ้านโนนทองอินทร์
Bannonthongin
นายสุรเดช โทแก้ว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโนนทองอินทร์
โนนทองอินทร์
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
nonthongin_sc@hotmail.co.th
โนนทองอินทร์
0801730815
10/08/2514
37
10
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
7
91
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:05 น.
199
1041680801
41030212
680801
บ้านหัวหนอง
Banhuanong
นายวุฒิศักดิ์ ไชยวาน
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวหนอง
โนนทองอินทร์
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
huanong_sc@hotmail.co.th
โนนทองอินทร์
0-4225-6297
12/07/2502
30
7
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
11
116
8
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:35:37 น.
200
1041680799
41030213
680799
บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
นางสาวดวงใจ สวดมนต์
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย
โนนทองอินทร์
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
41030213@udonthani3.go.th
โนนทองอินทร์
042220320
2 มิถุนายน 2482
30
8
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
17
145
11
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:15:57 น.
201
1041680797
41030214
680797
อนุบาลกู่แก้ว
Anubankukaew
นายยุทธชัย ศรีสร้อยพร้าว
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านจีต 159
บ้านจีต
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
Anuban_kukaew@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลกู่แ้ก้ว
042256125
พ.ศ. 2463
30
5
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
19
272
13
27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:14:15 น.
202
1041680802
41030215
680802
บ้านซำป่าหัน
ฺBansumphahun
นายอภัย ทองเทพ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านซำป่าหัน
บ้านจีต
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
กู่แก้ว
1 พฤษภาคม 2500
30
3
ขนาดเล็ก
มีไฟฟ้า
10
84
8
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:25:32 น.
203
1041680803
41030216
680803
บ้านซำป่ารัง
bansumparung
นายวิชัย เคนศิริ
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านซำป่ารัง
บ้านจีต
กู่แก้ว
อุดรธานี
41130
tam.gatang@hotmail.co.th
-
บ้านจีต
042-220-006
-
5 มิ.ย.2483
34
7
ขนาดกลาง
มีไฟฟ้า
13
129
8
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:02 น.